DEN HIMMELSKA TVILLINGEN

Den Mänskliga Själen och hennes Vägledande Ljus.

DAVID ROEF
 

Utdrag ur The Blavatsky Lecture 2010, University of Liverpool, England

 

© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Det Högre Jagets (slumrande) karaktär 

Inom de flesta människor är Daimons röst tyvärr fortfarande en ”Röst i öknen”. Varför är det så? I Transaction of the Blavatsky Lodge, i den avdelning som behandlar drömmar, besvarar HPB denna fråga när hon till viss del utforskar vår korsfäste Titans dolda liv. Först av allt, så påminns vi om att ”det verkliga Jagets universella medvetande transcendrar miljonfalt det personliga eller falska Jagets själv-medvetande”.

Det Högre Manas, eller JAGET, är i grunden gudomligt och därför rent. Ingen fläck kan förorena det, eftersom inget straff kan nå det per se, och det är dessutom oskyldigt till och tar inte någon del i dess Lägre Jags överlagda handlingar. [p. 74, Transactions] 

Men det spelar ingen roll hur upphöjd och allvetande Jaget än är på sitt eget celesta plan, för inom vår jordiska personlighet så är de högre principerna nästan fullständigt sovande:

Dessa högre principer är helt overksamma på vårt plan, och det högre Jaget (Manas) är i sig självt mer eller mindre slumrande under den fysiska människans vakna tillstånd. Detta är speciellt fallet för personer med ett mycket materialistiskt sinne. [p. 68]

Hos mänskligheten i allmänhet så är Jaget sålunda bara ”vaket” eller aktivt när personligheten sover. Särskilda former av trance eller allvarliga sjukdomar kan också frigöra Jaget från sitt kroppliga fängelse. Jagets kunskap blir då ihågkommen av personligheten som visioner och drömmar, ibland profetiska. HPB ger några viktiga ledtrådar kring detta ämne:

De verkliga drömmarnas natur och funktion kan inte förstås om vi inte erkänner existensen av ett odödligt Jag i den dödliga människan, vilket är oberoende av den fysiska kroppen. Ämnet blir ganska obegripligt om vi inte tror på – det faktum – att det under sömnen endast blir kvar en besjälad form av stoft, vars förmåga till självständigt tänkande i högsta grad är paralyserad. Men om vi erkänner existensen av ett högre eller permanent Jag i oss [. . . ] kan vi förstå att det som vi ofta betraktar som drömmar (i allmänhet betraktade som rena fantasier) i själva verket är lösa sidor som är bortrivna från den inre människans liv och erfarenheter. De blir som svaga återkallanden i minnet i uppvaknandets stund och mer eller mindre förvrängda av vårt fysiska minne. Det senare fångar mekaniskt upp några få tankeintryck, bevittnade händelser samt handlingar som utförts av den inre människan under dess timmar av fullständig frihet. [p. 60]

Vi kan mycket väl jämföra det verkliga Jaget med en fånge och den fysiska personligheten med fångvaktaren. Om fångvaktaren somnar, flyr fången eller åtminstone passerar utanför sina fängelsemurar. [p. 61]

Individualiteten kan därför bara handla när det personliga jaget är mer eller mindre paralyserad. [Key p. 131]. HPB förklarar:

Så slumrande är de Andliga förmågorna, därför att Jaget är så bundet av materien, att Det knappast kan ägna hela sin uppmärksamhet åt människans handlingar, även om människan skulle begå synder varigenom Jaget – när det har blivit återförenat med dess lägre Manas – kommer att få lida tillsammans i framtiden. [p. 62]

 ________________________________________________________________________________________

Översatt från DEN HIMMELSKA TVILLINGEN, Den Mänskliga Själen och hennes Vägledande Ljus, 35 sidor av David Roef, en teosofistuderande och ULT associerad. Blavatskys häfte om Drömmar finns online. Sidhänvisningarna ovan gäller boken Transaction of the Blavatsky Lodge och Key to Theosophy båda utgivna av The Theosophy Company.

Bilden Föreställer Satan in Glory, by William Blake (1757-1827)


   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23