yantra1.gif (2187 bytes)

Den Uråldriga Källan

HELENA BLAVATSKY

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

DEN URÅLDRIGA KÄLLAN
Den första punkten i Den Hemliga Läran

 

Den Hemliga Läran är tidsåldrarnas samlade visdom, och enbart dess kosmogoni är det mest häpnadsväckande och fulländade av alla kända system, även i den beslöjade gestalt vari den framträder i de exoteriska Purana-böckerna. Men så stor är den ockulta symbolikens hemlighetsfulla makt att alla de fakta, som oräkneliga generationer av Invigda Siare och profeter har sammanställt, nedskrivit och förklarat under det långa evolutionsförloppet, är upptecknade på ett fåtal sidor med geometriska tecken och sinnebilder. Dessa Siares skarpa blick har trängt in till själva kärnan av materien och spårat tingens själ, där en vanlig oinvigd betraktare, om än aldrig så lärd, skulle ha varseblivit blott det yttre skalet. Men den nutida vetenskapen tror inte på "tingens själ" och förkastar därför hela den urgamla kosmogonins system. Det hjälper inte att framhålla att systemet ifråga inte är någon inbillning från en eller flera enstaka individer; att det är en oavbruten kedja av iakttagelser, gjorda av tusentals släktled av Siare, vars särskilda erfarenheter togs i anspråk för att pröva och bekräfta de traditioner som muntligen överlämnats från den ena till den andra av de tidigare raserna angående läror, meddelade av de högre, andliga väsen, som vakade över mänsklighetens barndom, samt att under långa tidsåldrar de "Vise Männen" av den Femte Rasen, den skara som bärgats och räddats vid den sista allmänna översvämningen och kontinentförändringen, tillbringade sina liv genom att lära sig och inte genom att undervisa. Hur gick de då tillväga? Svaret lyder: De prövade, jämförde och besannade inom varje naturens område de urgamla traditionerna med den självständiga iakttagelseförmåga som utmärker stora adepter, dvs. människor som till den högsta möjliga grad utvecklat och fullkomnat sina fysiska, mentala, psykiska och andliga förmågor. Ingen enda adepts iakttagelse togs för sann förrän den jämförts med och bekräftats av andra adepters iakttagelser - gjorda på sådant sätt att de kunde gälla som självständiga vittnesbörd – samt av århundradens erfarenheter.

HELENA BLAVATSKY
The Secret Doctrine 1888, Originalutgåvan.

Översatt från H P Blavatskys The Secret Doctrine vol I, sid 272-273. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964, Faksimilutgåvan.

_______________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |
tillbaka till Blavatsky Online | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014-2014-2004
Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2014-03-23