yantra1.gif (2187 bytes)

Kunskap kommer först i drömmar..


© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

Kunskap kommer i syner, först i drömmar och sedan i bilder som presenteras för det inre ögat under meditation. På så sätt har jag blivit undervisad om hela evolutionssystemet, tillvarons lagar och allt annat som jag känner till – livets och dödens mysterier och karmas verkningar. Inte ett ord har sagts mig på vanligt sätt om allt detta, utom möjligtvis som bekräftelse på det jag fått veta. Ingenting gavs mig heller skriftligt. Den kunskap som erhålles på detta sätt är så klar och övertygande, och gör ett så outplånligt intryckt i själen, att alla andra informationskällor och alla andra undervisningsmetoder vi är bekanta med hamnar helt i skymundan. Ett av skälen till att jag drar mig för att på rak arm besvara vissa frågor som ställs till mig är svårigheten att i tillräckligt tydliga ordalag uttrycka sådant som getts mig i bilder och uppfattats av mig med vad Kant skulle kallat det rena förnuftet.

Deras undervisningsmetod är syntetisk: först lämnas de allmänna konturerna, därefter en inblick i arbetsmetoden, sedan framställs huvudprinciperna och begreppen och slutligen börjar förmedlandet av detaljerna.

HELENA BLAVATSKY
Utdrag ur Blavatsky Collected Writings, vol, XIII, s 285

___________________________________________________________________

Ytterligare läsning i ämnet:
Är drömmar enbart meningslösa syner? av Helena Blavatsky
Drömland och sömngångare av Helena Blavatsky
Drömmar av Helena Blavatsky
Människolivets tre plan av William Q Judge
Att komma ihåg det högre Jagets erfarenheter av William Q Judge
___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23