yantra1.gif (2187 bytes)

Astrologi

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Astrologi (Grek.) Den Vetenskap som försöker förklara himlakropparnas påverkan på det dagliga livets skeenden och som påstår sig kunna förutsäga framtida händelser genom stjärnornas positioner. Dess uråldrighet är av sådant slag att den klassas som en av mänsklighetens tidigaste urkunder av kunskap. Under långa tidsepoker förblev den hemlig i Österlandet och dess fullkomliga uttryck förblir hemlig även i våra dagar. Dess exoteriska tillämpning har endast nått en viss grad av fulländning i Västerlandet för cirka 1400 år sedan då Varaha Muhira skrev sin bok om astrologi. Klaudius Ptolemaios, den berömde geografen och matematikern skrev sin avhandling Tetrabiblos runt 135 e Kr. och denna utgör fortfarande grunden för den moderna astrologin.

 Vetenskapen om horoskop studeras huvudsakligen under fyra grupper: det vill säga,
(1) Naturlig i sin tillämpning på meteorologi, seismologi, jordbruk osv,
(2) Statlig eller samhällsorienterad vad beträffar nationers, kungars och ledares öden,
(3) Horarisk (timme för timme), med hänvisning till lösandet av de tvivel som kan uppstå i sinnet hos en person.
(4) Genetisk i sin tillämpning på att finna ut individers olika öden från födelseögonblicket till döden.

Egyptierna och Kaldéerna var några av astrologins mest hängivna utövare, även om deras sätt att läsa av stjärnorna skiljer sig högst väsentligt från det moderna sättet. De förra påstod att kaldéernas Belus, Bel eller Elu, en ättling av den gudomliga Dynastin, eller kunga-gudarnas Dynasti, hade tillhört landet Chemi och lämnat det för att grunda en egyptisk koloni längs Eufrats stränder. Här byggdes ett tempel som leddes av präster som stod i tjänst till ”Stjärnornas Herrar” och dessa präster antog namnet Kaldéer. Två saker är kända: (a) Att Thebe (i Egypten) gjorde anspråk på äran att ha upptäckt astrologin; och (b) att det var Kaldéerna som lärde ut denna vetenskap till andra nationer. Nu är det så att Thebe föregick inte bara det ”Kaldéeiska Ur” utan även Nipur där Bel först dyrkades, med en avsevärd tidsmarginal. Sin, Bels son (månen) var den ledande gudomligheten i Ur, födelselandet för Terah, sabean och Astrolatern [stjärndyrkaren]) såväl som för hans son Abraham, den bibliska traditionens mäktige Astrolog. Allt detta verkar därför bekräfta det egyptiska påståendet. Att senare namnet astrolog kom att vanhedras i Rom och på andra ställen, berodde på alla dem som försökte utöva den heliga vetenskapen på tveksamt sätt för att tjäna pengar. Dessa var okunniga om Mysteriernas heliga Vetenskap och utvecklade i stället ett system som helt och hållet var baserat på matematik, istället för transcendental metafysisk och som använde sig av de fysiska himlakropparna som dess upadhi eller materiella utgångspunkt. Trots all förföljelse så har antalet Astrologianhängare alltid varit mycket stort bland de mest intellektuellt och vetenskapligt sinnade. Om både Cardan och Kepler tillhörde dess mest ivriga anhängare så har dess senare trogna anhängare inget att skämmas för, inte ens under dess nuvarande ofullständiga och förvrängda form.

Som vi har sagt i Isis Unveiled  (I:259):

 ”Astrologi står i samma förhållande till den exakta astronomin som psykologin står till fysiologin. I astrologin och psykologin måste man ta ett steg bortom den synliga materiens värld och träda in i den transcendenta andens domäner”. (Se vidare ”Astronomos.”)

 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.


 Dendera zodiaken (från Bentley, 1825, plate VIII)

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23