yantra1.gif (2187 bytes)
3

Den Avslöjade Isis Online –
Innehållsförteckning

[För första gången översatt till svenska]
 

© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes) 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Första Delen

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

UTGIVARENS FÖRORD... I
FÖRORD
… v

FÖRE AVSLÖJANDET 

Dogmatiska antaganden i modern vetenskap och teologi… ix
Den Platonska filosofin erbjuder den enda medelvägen… xi
Återblick av de antika filosofiska systemen… xv
Ett Syrianskt manuskript om Simon Magus… xxii
Ordlista med begrepp använda i den här boken… xxiii

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 Första Volymen.

”OFELBARHETEN” I MODERN VETENSKAP.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 KAPITEL I.

GAMLA FÖRETEELSER MED NYA NAMN. 

Den Österländska Kabbalan… 1
Urgamla sedvänjor understödda av modern forskning… 3
Mänskliga framsteg kännetecknade av cykliska återkomster
... 5
Urgammal kodad vetenskap… 7
Oersättliga värden i de Vediska texterna… 12
Förvanskningar i de översatta heliga Judiska böckerna… 13
Magi alltjämt ansedd som en gudomlig vetenskap… 25
Dess adepters färdigheter och deras moderna belackares hypoteser… 25
Människans längtan efter odödlighet… 37

KAPITEL II.

FENOMEN OCH KRAFTER 

Inställsamheten i samhället… 39
Fördomsfullhet och trångsynthet bland vetenskapsmän... 40
De rusar efter fysiska fenomen… 41
Förlorade färdigheter… 49
Den mänskliga viljan som krafternas kraft… 50
Ytliga generaliseringar bland lärda fransmän… 60
Mediumistiska fenomen, vad de kan anses bero på… 67
Dess samband med brottslighet… 71

KAPITEL III.

BLINDA LEDARE BLAND DE BLINDA 

Huxleys härledning från Orohippus… 74
Comte, hans system och läror… 75
Materialisterna i London… 85
Lånade dräkter… 89
Utflöde från det objektiva universum till det subjektiva… 92

KAPITEL IV.

TEORIER ANGÅENDE FYSISKA FENOMEN. 

Teorier av de Gasparin… 100
       ’’     av Thury… 100
       ’’     av des Mousseaux, de Mirville… 100
       ’’     av Babinet… 101
       ’’     av Houdin… 101
       ’’     av MM. Royer och Jobart de Lamballe… 102
Tvillingarnas ’’omedvetna cerebrala tänkande’’
och ’’omedvetna buktalarkonster’’. 105
Teorier av Crokes… 112
       ’’    av Faraday… 116
       ’’     av Chevreuil… 116
Mendeleyeffs kommission från 1876…117
Själslig blindhet… 121

KAPITEL V.

ETERN, ELLER ’’DET ASTRALA LJUSET.’’ 

En primär kraft, men många förbindelser… 126
Tyndall lyckas nätt och jämnt undgå en stor upptäckt… 127
Omöjligheten i mirakler… 128
Den ursprungliga materians natur… 133
Tolkningen av specifika urgamla myter… 133
Fakirernas experiment… 139
Utvecklingen i den Hinduiska bildliga framställningen… 153

KAPITEL VI.

PSYKOSOCIALA FENOMEN. 

Tacksamhetsskulden gentemot Paracelsus… 163
Magnetism – dess härkomst, mottagande, och slumrande utvecklingsmöjlighet… 165
”Psykometri”… 183
Tid, rum, evighet … 184
Förflyttning av energi från det synliga till det osynliga universum… 186
Crookes experiment och Cox teori… 195

KAPITEL VII.

ELEMENTEN, ELEMENTALERNA, OCH ELEMENTARERNA. 

Universell attraktion och repulsion i naturens riken… 206
Fysiska fenomen beror på fysiska förhållanden… 211
Observationer i Siam… 214
Musik vid nervösa störningar… 215
Världssjälen och dess slumrande möjligheter… 216
Helande genom beröring, och healers… 217
”Diakkas” och Porphyrys skadliga andar… 219
Den outsläckliga lampan… 224
Samtida okunskap om livskraften… 237
Uråldriga teorier om krafternas växelverkan… 241
Universaliteten i tron på magi… 247

KAPITEL VIII.

NÅGRA AV NATURENS MYSTERIER. 

Påverkar planeterna det mänskliga ödet? ... 253
Väldigt besynnerliga passusar från Hermes… 254
Rastlösheten i materien… 257
Nostradamus infriade profetia… 260
Samhörighet mellan planeter och plantor… 264
Hinduiskt vetande om färgernas egenskaper… 265
”Tillfälligheter” som universalmedel i modern vetenskap… 268
Månen och tidvattnet… 273
Pantheons gudars enda naturkraft… 280
Bevis för Pythagoras magiska krafter… 283
De utsiktslösa släktena i det överjordiska världsalltet… 284
Buddhismens ’’fyra sanningar’’… 291

KAPITEL IX.

CYKLISKA FENOMEN. 

Betydelsen av uttrycket ’’klädda i djurhud’’ … 293
Det naturliga urvalet och dess följder… 295
Den Egyptiska ’’ nödvändighetens cirkel’’ … 296
Släkten som föregick Adam… 299
Andens nedstigning i materien… 302
Treenigheten i människan… 309
Varandets lägst stående skapelser… 310
Elementalandar specifikt förklarade… 311
Proclus om luftandarna… 312
Olika slags namn på elemental-andarna… 313
Swedenborgs uppfattningar om själsdöden… 317
Jordbundna mänskliga själar… 319
Orena medier och deras ”guider”… 325
Psykometri som vägvisare till vetenskaplig forskning… 333

KAPITEL X.

DEN INRE OCH YTTRE MÄNNISKAN 

Fader Felix ifrågasätter vetenskapsmännen… 338
’’Det Ovetbara’’… 340
Farorna i Tyros besvärjelser… 342
Lares och Lemures… 345
Hemligheter i de Hinduiska templen… 350
Reinkarnation… 351
Häxkonster och häxor… 353
Den heliga soma transen… 357
Sårbarhet hos vissa ’’skuggor´´… 363
Clearchus experiment med en sovande pojke… 365
Författarinnan bevittnar ett magi-experiment i Indien… 369
Cevennois fall… 371

KAPITEL XI.

PSYKOLOGISKA OCH FYSISKA UNDERVERK 

Osårbarhet uppnåelig för människan… 379
Att rikta viljekraften… 380
Okänslighet inför ormgift… 381
Förtrolla ormar med musik… 383
Diskussion om teratologiska fenomen… 385
Bekräftat outforskade domäner inom psykologin… 407
Modfälld ånger hos Berzelius… 411
Att omvandla flodens vatten till blod, ett växande fenomen… 413

KAPITEL XII.

DEN ’’OPASSERBARA AVGRUNDEN.’’ 

Bekännelser om okunnighet bland vetenskapsmän… 417
Nihilismens Pantheon… 421
Den trefaldiga elden… 423
Definition av känsla och förnuft… 425
De Hinduiska Jainernas filosofi… 429
Avsiktliga misstolkningar av Lempriere… 431
Människans icke-odödliga astral-själ… 432
Buddhas reinkarnation… 437
Magiska sol- och mån bilder av Tibet… 441
Vampyrismen – förklaring av dess fenomen… 449
Bengalesiska trollkonster… 457

KAPITEL XIII.

VERKLIGHET OCH ILLUSIONER 

De logiska grunderna för talismaner… 462
Oförklarade mysterier… 466
Magiska experiment i Bengal… 467
Chibh Chondors överraskande bedrifter… 471
Illusionen om det Indiska klättertejps tricket… 473
Återuppväckandet av begravda fakirer… 477
Begränsningar i bevarandet av kroppar inför framtiden… 481
Mediumskap som total motsats till adeptskap… 487
Vad är ’’materialiserade andar’’? … 493

Sheudala Madamn…
495
Levitationens filosofi… 497
Elixiret och alkahest… 503

KAPITEL XIV.

EGYPTISK VISDOM 

Egyptiernas ursprung… 515
Deras storartade färdigheter i ingenjörskonst… 517
Faraonernas urgamla land… 521
De uråldriga Nilotiska monumenten… 529
Färdigheter i krig och fred… 531
Mexikanska myter och lämningar… 545
Likheter med det Egyptiska… 551
Moses, en präst av Osiris… 555
De undervisade lärdomarna från Siams lämningar… 563
Det Egyptiska Tau at Palenque… 573

KAPITEL XV.

INDIEN, MÄNNISKORASENS VAGGA. 

Förvärvandet av ’’den hemliga läran’’… 575
Två reliker ägda av en lärd Pali… 577
Hinduers exklusiva äganderätt… 581
Lydia Maria Child om Fallos-symbolik… 583
Vedas- och Manus tidsålder… 587
Traditioner hos släkten före syndafloden… 589
Atlantis och dess folk… 593
Peruanska lämningar… 597
Gobiöknen och dess hemligheter… 599
Tibetanska och Kinesiska legender… 600
Magikerns hjälpmedel, ickeförhindrande, naturen… 617
Moder Indiens arv till kommande generationer i filosofi, religion, konst och vetenskap… 618

 

FÖRSTA DELEN SLUT
 

_____________________________________________________

länk till Huvudindex
Isis Unveiled del 1
____________________________________________________

 | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida |Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23