yantra1.gif (2187 bytes)

Existerar Rishierna?


HELENA BLAVATSKY

© 2009 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

Genom att följa parsi gentlemannens exempel, vars brev ni publicerade i januariutgåvan av The Theosophist 1882, föranleds jag att undersöka om det förhåller sig på det viset att det finns hinduiska Mahatmor bland de himalayiska BRÖDERNA. Med termen hindu avser jag en som tror på Vedaböckerna och gudarna som beskrivs däri. Men om det inte finns några hinduiska Mahatmor, kan då någon Broder ur den Första Sektionen [1]  vara så vänlig och upplysa det hinduiska samhället generellt, och de hinduiska teosoferna speciellt, om några äldre hinduiska Rishier överhuvudtaget existerar livs levande idag? Adepterna bland de himalaysiska BRÖDERNA som har utforskat det osynliga universumet måste nödvändigtvis känna till  Rishierna om de existerar nu. Traditionen förtäljer att speciellt de följande sju är odödliga, åtminstone under den nuvarande kalpan.

Ashwathama, Bali, Vyasa, Hanuman, Vibhisana, Kripa, Parasurama


EN HINDUISK TEOSOF________________

[1] Ingen Chela behöver svara på detta, förutom utgivaren. A.H.T.

 

Redaktörens anmärkning: – Och som svar på den första frågan kan vi glädjande informera vår korrespondent att det finns Mahatmor bland de himalayiska Bröderna som är hinduer – det vill säga, födda av hinduiska och brahminska föräldrar och som erkänner Vedaböckernas samt Upanishadernas esoteriska  innebörd. De instämmer med Krishna, Buddha, Vyasa, Suka, Goudapatha och Sankaracharya i antagandet att  Vedaböckernas Karma Kanda  inte har någon betydelse överhuvudtaget, så länge vi talar om människans andliga utveckling. Vår frågeställare kommer att göra rätt i detta sammanhang att komma ihåg Krishnas berömda råd till Arjuna: ”Vedaböckernas innehåll är relaterat till de tre Gunas; Oh Arjuna avskilj dig från dessa Gunas”. Sankaracharyas kompromisslösa attityd gentemot Purwamimansa är så väl känd att den inte behöver någon utförlig beskrivning här.

Trots att de himalayiska Bröderna erkänner den esoteriska innebörden av Vedaböckerna och Upanishaderna så vägrar de att erkänna de krafter och andra andliga väsen som omnämns i Vedaböckerna som gudar. Språket som används i Vedaböckerna är allegoriskt, ett faktum som till fullo uppmärksammats och erkänts av några av Indiens främsta filosofer. Vår korrespondent måste först bevisa att Vedaböckerna faktiskt ”beskriver gudar” i existens, innan han rättvist kan be oss förkunna ifall våra Mästare tror på sådana gudar. Vi betvivlar verkligen ifall vår korrespondent seriöst vill påstå att Agni  har fyra horn, tre ben, två huvud, fem händer och sju tungor, som han sägs ha enligt Vedaböckerna; eller att Indra begick äktenskapsbrott med Goatamas fru. Vi hänvisar vår lärda korrespondent till Kulluka Bhatta´s förklaring av den senare myten (och det är endast en myt enligt hans åsikt) samt till Patanjalis påpekanden beträffande den djupa esoteriska betydelsen av Agnis fyra horn, som stöd för vårt antagande att Vedaböckerna i verkligheten inte beskriver några gudar så som vår frågeställare antagit.

Och som svar på den andra frågan, så är vi inte benägna att säga att ”några äldre hinduiska Rishier av kött och blod fortfarande existerar”, men vi har våra skäl att tro att vissa storslagna hinduiska adepter från forntiden har reinkarnerat och fortsätter att göra så vid vissa tillfällen i Tibet och Tartarien; och det är inte alldeles lätt för oss att förstå hur det kan förväntas att våra himalaysiska Bröder skulle upptäcka hinduiska Rishier ”i kött och blod” i sitt utforskande av det ”Osynliga Universumet”, eftersom ”astrala” kroppar inte bildas av jordisk materia.

Traditionen som vår korrespondent hänvisar till är bokstavligt talat inte sann; så vad för slags förbindelse finns det mellan de sju personerna som nämndes ovan och de så kallade hinduiska Rishierna? Trots att vi inte kan ge en fullständig förklaring till traditionen från vår egen synvinkel, kan vi ändå ge några nycklar till våra läsare, som kan leda dem till den sanna innebörden av vad som är sagt i Ramayana och Mahabharata.

Asvathama har uppnått en odödlighet i vanära.

Parasurama´s
 grymhet gjorde honom odödlig men han antas inte leva i kött och blod nu; han påstås allmänt ha någon form av existens i elden men inte nödvändigtvis i det som en kristen skulle kalla ”helvetet”.

Bali
 är generellt sett inte en individ. Principen som demonstreras med detta namn kommer att bli känd när den esoteriska innebörden av Trivikrama Avatar är bättre förstådd.

Vyasa är odödlig i sina inkarnationer
. Låt vår respekterade Broder räkna hur många Vyasas det har funnits från den första till den sista.

Hanuman
 var varken en mänsklig varelse eller en apa; det är en av den sjunde principens krafter hos människan (Rama).

Vibhisana.  Egentligen inte en Rakshasa utan en personifikation av Satwaguna som är odödlig.

Kripa´s  förbindelse med Aswathama kommer att förklara karaktären på hans odödlighet.The Theosophist
, mars 1883
 

HELENA BLAVATSKY
 

_________________________________________________________________________________________________

Översatt från H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol III sid. 365–367, ”Do the Rishis exist?”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

_________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23