yantra1.gif (2187 bytes)

 Maitreya Buddha

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]

HELENA BLAVATSKY

_______________________

Supplement
MAITREYA PROJEKTET I INDIEN
 

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

 

Maitreya Buddha (sk.) Innebär detsamma som Vishnus Kalki Avatar  (den ”Vita Hästen” Avataren), och Sosiosh och andra Messias. Den enda skillnaden ligger i datumen för deras framträdanden. Så medan Vishnu antas framträda på sin vita häst vid slutet av den nuvarande Kali Yuga-åldern ”för den slutgiltiga förstörelsen av de ondskefulla, och återupprättandet av skapelsen och återskapandet av renheten”, så anses Maitreya framträda vid ett tidigare tillfälle. Exoteriska och populära framställningar är endast en gradvis variant av den esoteriska läran som påstår att Sakyamuni (Gautama Buddha) besökte honom [Maitreya] i Tushita (en celest boning) och gav honom ett uppdrag att efterträda honom på jorden 5000 år efter hans (Buddhas) död. Detta skulle då inträffa inom mindre än 3000 år. Den esoteriska filosofin lär ut att den nästkommande Buddhan kommer att framträda under den sjunde (under) rasen av denna Rund. Faktum är att Maitreya var en anhängare till Buddha, en välkänd Arhat, om än inte en direkt lärjunge till honom och han var grundaren av en esoterisk filosofisk skola. Så som visats av Eitel´s (Sanskrit-Chinese Dict.) så var ”statyer uppresta till hans ära så tidigt som 350 f Kr”.

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________

 

MAITREYA PROJEKTET

 

MAITREYA PROJEKTET SYFTAR TILL ATT SKAPA FRED FÖR INDIVIDEN OCH FÖR VÄRLDEN SOM HELHET  

Maitreya projektets syfte är att skapa så många fördelar till så många som möjligt, så länge som möjligt – spirituellt, men även inom utbildning och hälsovård, och framför allt ekonomiskt: genom att skapa arbetstillfällen och utveckla samhällets infrastruktur. 

Som en fokuseringspunkt för dessa aktiviteter bygger Maitreya projektet en 500 ft/152 m hög bronsstaty av Maitreya Buddha vid Kushinagar i området vid Uttar Pradesh i norra Indien. 

Projektet kommer att skänka världen en efterlängtad och förhoppningsvis långlivat monument för 2000-talet som förkroppsligar attityden kärlek-vänlighet (namnet Maitreya kommer från sanskritordet Maitri som betyder kärlek). 

Projektet kommer att gagna Indiens människor genom dess ekonomiska genomslagskraft och dess sociala program som inkluderar hälsovård och utbildning av internationell standard. Maitreya statyn har designats för att hålla i 1000 år – ett unikt krav som ställt moderna arkitekter och ingenjörer på prov – detta för att symbolisera projektets längd då man vill att dess andliga och sociala arbete skall bestå minst ett millennium.

 

 

 

En genomskärning av den 152 m (500 ft) höga Maitreya statyn, och tronbyggnaden, visar alla utrymmen och de olika nivåerna som ryms däri. Tronen kommer att vara en 17 våningar fullt modern och funktionsduglig byggnad som skall innehålla två väldigt stora bönesalar. På taket ovanför tronen som sträcker sig upp in i Maitreyastatyns kropp kommer det att finnas 15 olika heliga rum.

 

 

 

INDIENS HELIGA PLATSER SKALL GÖRAS TILLGÄNGLIG FÖR PILGRIMER, STUDENTER OCH TURISTER. 

Indiens regering har utpekat turistnäringen som nyckeln till den regionala utvecklingen. Maitreya projektet kommer att utvidga och än mer definiera norra Indien som en av världens huvudcentra för pilgrimer och kulturintresserade besökare; för Maitreya projektet kommer att förlägga sin verksamhet till norra Indien längs den befintliga pilgrimsrutten som innefattar många historiska buddhistiska platser genom att förbättra detta områdes infrastruktur och genom att bygga nya och bättre offentliga faciliteter med ny inspirerande arkitektur och konst.

 

 


VEM ÄR MAITREYA?

Enligt mahayana buddhismen kommer det att framträda 1000 Buddhor i denna lyckligt lottade eon. Denna vår nuvarande tid är vigd åt den fjärde Buddhan , Buddha Shakamuni, vars läror ännu existerar. Den femte Buddhan kommer att vara Maitreya Buddha även kallad Kalki Avatar. 

Maitreya Buddha kommer att manifestera sig i vår värld som en strålande, vacker andlig Lärare, som kommer att inspirera människor att praktisera dygdens väg, speciellt kärlek-vänlighet.

 

 

Klicka här för att komma till: The Maitreya Project

 


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23