yantra1.gif (2187 bytes)

Nya ord på, M

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Marga (sk.) ”Vägen”, Ashthânga mârga, den ”heliga eller välsignade vägen är den som leder till Nirvana. Den åttafaldiga vägen har växt fram ur den sjufaldiga, genom tillägget av den första av de (nu) åtta Marga; det vill säga ”innehavet av ortodoxa åsikter”; med vilken en verklig Yogacharya inte befattar sig. 

Markioniter. En forntida gnostisk sekt som grundades av Markion som var en from kristen så länge som ingen mänsklig dogma förstörde de rent transcendentala och metafysiska koncepten och den ursprungliga tron hos de tidiga kristna. Sådan var Markion’s primitiva tro. Han förnekade de historiska fakta (som nu finns i Evangelierna) om Kristus födelse, inkarnation och lidande, samt Jesu kropps återuppståndelse, eftersom han ansåg att sådana påståenden endast var mänskliga förkroppsliganden av metafysiska allegorier och av symbolism, och en degradering av den sanna andliga idén. Tillsammans med alla andra gnostiker anklagade Markion ”kyrkofäderna”, vilket Irenaeus själv beklagar, för att ha ”format deras (kristna) lära i enlighet med åhörarnas förmågor, fabulerat ”blinda” saker åt de blinda i enlighet med deras blindhet; och till de slöa gavs i enligt med deras slöhet: och till dem som felat gavs i enligt med deras felande. 

Magnetism. En Kraft i naturen och i människan. När det avser det förra är det en agent som orsakar olika fenomen av attraktion och polaritet, etc. När det avser det senare blir det ”animal magnetism” i motsats till kosmisk och jordisk magnetism. 

Magnetisk Frimureri. Även kallad för ”Iatrik” Frimureri. Det beskrivs som ett Broderskap av Helare (från det grekiska ordet iatrike som betyder ”läkekonst”, och används till stor del av ”Ljusets Bröder” såsom Kennet Mackenzie påstår i The Royal Masonic Encyclopedia. Det tycks vara en tradition inom vissa hemliga frimurarverk – så påstår i varje fall Ragon och han är den stora auktoriteten inom frimureriet – som i sak säger att det finns en frimurargrad som benämndes Oraklet från Kos, ”vilken instiftades arton århundraden f. Kr, på grund av det faktum att Kos var Hippokrates födelseplats”. Iatrike var ett tydligt karaktärsdrag hos prästerna som tog hand om patienterna i det antika Asclepia, templen där guden Asclepios (Æsculapius) sägs hela de sjuka och lama.


HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.
 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23