yantra1.gif (2187 bytes)

Nya ord på, M,

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]HELENA BLAVATSKY

© 2006 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Mediumskap*.
Ett ord som nu accepteras att beteckna det abnorma psyko-fysiologiska tillstånd som leder en person att ta sina fantasier och hallucinationer – verkliga eller articifiella – för verkliga. Ingen helt frisk person på det fysiska eller psykiska planet kan någonsin bli ett medium. Det som medier hör, ser och känner är ”verkligt” men osant; det är antingen upplockat från astralplanet som är så illusoriskt i dess vibrationer och suggestionskraft, eller från rena hallucinationer som inte har någon verklig existens utom för dem som mottager dem. ”Mediumskap” är ett slags populariserat förmedlarskap där någon som är drabbad av denna förmåga antas bli en agent i kommunikationen mellan en levande person och en avliden persons ”ande”. Det finns regelrätta metoder för att träna sig att utveckla denna icke önskvärda förmåga. 

Materialist*. Inte nödvändigtvis en som tror på Gud eller själen, eller den senares överlevnad, utan även en person som materialiserar det rent andliga; såsom tron på en antropomorf gud, eller en själ som är kapabel att brinna i helvetets eld, och tron på att helvetet och paradiset är lokaliteter i stället för medvetandetillstånd. Amerikanska ”substantialister” som är en kristen sekt, är materialister, liksom de så kallade spiritualisterna. 

Maya* (s k). Illusion; den kosmiska kraft som orsakar den fenomenella existensen, och gör dess förnimmelser möjliga. Inom den hinduiska filosofin är endast det som är oföränderligt och evigt som kallas verkligheten; allt som är relaterat till förändring genom söndring eller differentiering och som har en början och ett slut klassas därför som maya – illusion. 

Mästare*. En översättning från sanskritordet Guru, ”Andlig ledare”, och anammat av teosofer för att hänvisa till de Adepter, från vilken de erhåller sin kunskap. 

Mishnah* (heb). Den äldre delen av den judiska Talmud, eller muntliga lag, som består av tilläggs regler för judarnas vägledning, vilken innehåller omfattande kommentarer. Innehållet är arrangerat i sex avdelningar som behandlar Säden, Högtider, Kvinnan, Skador, Heliga Ting och Rening. Rabbi Judah Haunasse kodifierade Mishnah omkring 140 år e Kr. [Bokstavligen ”en upprepning” från ordet Shanah, ”att upprepa” något som uttalats muntligt. En sammanfattning av skrivna förklaringar från judarnas muntliga tradition och det bästa av skrifterna, kring vilket Talmud senare baserades. Key Glossary] 

Microcosm*. Det ”lilla” universum som avser människan som skapats till avbild av sin skapare Macrocosm, eller det ”stora” universum, och som innehåller allt det som det senare innehåller. Dessa termer används inom ockultismen och teosofin. 

Metafysik*. Från grekiska orden  meta, bortom, och physica, saker från den externa materiella världen. Man glömmer lätt dess andemening och betonar den döda bokstaven om man översätter det med bortom naturen eller det övernaturliga, då det egentligen är lika med, bortom det naturliga, synliga och konkreta. Metafysik, inom ontologi och filosofi är termer som betecknar den vetenskap som behandlar det verkliga och permanenta i motsats till det, overkliga illusoriska eller fenomenella. 

Merkavah*. eller Merkabah (heb.) ”en vagn”. Kabbalisterna säger att den Högste efter att han hade etablerat de tio Sefiroterna – som i sin totalitet, är lika med Adam Kadmon, den Arketypiska Människan – använde dem som en vagn eller som härlighetens tron för att nedstiga till människornas själar.” 

Mesmerism*. Termen kommer från Mesmer som återupptäckte denna magnetiska kraft och dess praktiska applikation i Wien 1775. Det är en vital kraft som en person kan överföra till en annan; och genom vilken han sätter igång ett abnormalt tillstånd i nervsystemet som tillåter honom att ha direkt inflytande på medvetandet och viljan hos subjektet eller den mesmererade personen. 


HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.
 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________


| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23