yantra1.gif (2187 bytes)

Triyana

[UR TEOSOFISK ORDBOK ONLINE]


HELENA BLAVATSKY

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)


Triyana
(sk.). ”De tre farkosterna” som färdas över samsara – oceanen av födslar, död och återfödslar – är de som kallas, Sravaka, Pratyeka Buddha och Bodhisattva, eller Yogaskapets tre grader. Termen Triyana används även för att beteckna de tre mysticismskolorna – Mahayana, Madyimayana och Hinayana skolorna; där den första är ”den Större”, den andra ”den Mellersta” och den sista ”den Mindre” farkosten. Vart och ett av systemen mellan den Större och Mindre farkosten anses ”oandvändbara”. Därför anses Pratyeka Buddha korrespondera med Madhyinmayana. För som det förklaras, ”detta ( Pratyeka Buddha tillstånd), hänvisar till den som bara lever för sig själv och väldigt lite för andra, och upptar mitten av farkosten och fyller den helt och hållet och lämnar inget utrymme åt andra”. Så beter sig den själviska kandidaten som aspirerar till Nirvana.
 

HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

   _________________________________________________________

länk till Teosofisk Ordbok Online av Helena Blavatsky
   _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23