yantra1.gif (2187 bytes)

Varför lider djur?HELENA BLAVATSKY

© 2005 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

 

Fråga: Kan jag som älskar djur lära mig att få större makt att hjälpa dem i deras lidande? 

Svar: Äkta osjälvisk KÄRLEK kombinerad med VILJA är ”makt” i sig. De som älskar djur borde visa sin tillgivenhet på ett mera effektivt sätt än att klä sina älsklingsdjur med band och rosetter och skicka iväg dem att yla och krafsa på utställningar. 

Fråga: Varför utsätter människor de finaste djuren för så mycket lidande? Jag behöver inte fördjupa mig i eller försöka förklara denna fråga. Städer är tortyrplatser för djur som antingen kan brukas eller missbrukas för människans nöje! Och dessa djur är alltid de finaste. 

Svar: I Sutrorna eller i Aforismerna hos Karma-pa – en sekt som är en gren av den stora Gelukpasekten (gulmössorna) i Tibet och vars namn vittnar om deras doktrin, ”de som tror på Karmas verkan”, (handlingar eller goda gärningar) – frågar en Upasaka sin Mästare, varför de stackars djurens öde har förändrats så mycket på sista tiden. Aldrig blev ett djur dödat eller ovänligt behandlat i närheten av buddhistiska eller andra templen i Kina förr i tiden, men nu slaktas de och säljs fritt på marknaderna i många städer och så vidare. Svaret är mycket tankeväckande:

   ... ”Anklaga inte naturen för denna makalösa orättvisa. Du kan söka förgäves efter karmiska verkningar för att förklara grymheten, för Tenbrel Chugnyi (kausala samband, Nidâna) ger dig inga. Det är den ovälkomna ankomsten av Peling (den kristne främlingen) vars tre hårda gudar vägrade att ge skydd åt de svaga och de små (djuren), som bär ansvaret för detta oupphörliga och hjärtskärande lidande som våra stumma vänner får utstå.”...

Vi har svaret till ovanstående fråga i ett nötskal. Det kan vara nödvändigt, om än mer obehagligt, för vissa religiösa att få höra att skulden för detta universella lidande helt och hållet vilar på vår västerländska religion, samt vår tidiga uppfostran. Varje filosofiskt österländskt system, varje forntida religion och sekt – det brahminska, det egyptiska, det kinesiska och slutligen det renaste och ädlaste av alla existerande etiksystem, buddhismen – inpräntar godhet och skydd åt alla levande varelser, från djur och fågel ner till minsta lilla småkryp och till och med reptiler. Vår västerländska religion står ensam i sin isolering, som ett monument över den mest kolossala mänskliga själviskhet någonsin utvecklad av den mänskliga hjärnan, utan ett gott ord för eller en enda tanke på att skydda de stackars djuren. Tvärtom; för teologin, med en mening från det jehovistiska kapitlet ”Skapelsen” som underlag, tycker sig ha funnit ett bevis för att djuren, precis som allt annat, skapades för människan! Alltså  har djursporten blivit ett av överklassens förnämsta nöjen, och på så sätt får vi då miljontals stackars oskyldiga fåglar som skadas, torteras och dödas runt om i de kristna länderna varje höst, på grund av människans fritidsnöjen. På så sätt får vi också den elakhet, den ofta kallblodiga grymhet som hästen och oxen utsätts för under sina första år, den brutala likgiltigheten inför deras öde då åldern gjort dem olämpliga för arbete, och otacksamheten efter år av hårt arbete i människans tjänst. Vilket land som européerna än sätter sin fot i, börjar djurslakten och djurens meningslösa decimering.

”Har fången någon gång dödat djur för nöjes skull?” blev en man som var anklagad för att ha mördat sin syster tillfrågad av en buddhistisk domare vid en gränsstad i Kina, som infekterats av gudfruktiga europeiska kyrkoherrar och missionärer. Svaret var ja, eftersom fången hade varit en anställd tjänare hos en rysk överste, ”en mäktig jägare inför Herren,” och då behövde inte domaren något annat bevis och mördaren befanns ”skyldig” –  detta var rättvist vilket en senare bekännelse bevisade.

Kan kristendomen eller ens den kristne lekmannen ställas till svars för detta? Ingendera. Det är teologins fördärvliga system, långa århundraden av teokrati, och den grymma, ständigt ökande själviskheten i de västerländska civiliserade länderna. Vad kan vi göra? 

Lucifer Maj 1888
HELENA BLAVATSKY

 

Översatt från Helena Blavatskys Theosophical Articles, vol II, sid 327-328, ”Why do Animals Suffer”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

_________________________________________________________

Andra artiklar i samma ämne av Helena Blavatsky:

Har djuren själar? – del 1
Har djuren själar? – del 2  
 Har djuren själar? – del 3 

   
_________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23