yantra1.gif (2187 bytes)


Helena Petrovna Blavatskys
Samlade Skrifter

HPB Index
&
 fotografier av Helena Blavatsky
 

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 
 

HELENA  BLAVATSKY 1831-1891
 

Detta är ett mycket stort och omfattande Index över Helena Blavatskys svenska teosofiska böcker, artiklar, sammanställningar, kortare utdrag och citat. Några av dessa texter har varit publicerade i olika svenska tidskrifter under åren 1891-2003. Dessutom finns det en hel del icke publicerade artiklar under rubriken ULT’s Arkiv, Malmö. Dessa är bara tillgängliga för ULT´s medlemmar. Andra nyöversatta artiklar kan finnas under Helena Blavatsky Online på vår hemsida – eller samlade i detta Index om de kommit med den senaste uppdateringen som görs en gång om året.

Alla Online texter är nyöversatta artiklar.

Efter varje angiven svensk artikel, står det var man kan finna artikeln i den svenska teosofiska litteraturen. Inom hakparanteser [...] står källan till den engelska originaltexten.

HPBs privata brevkorrespondens finns också omnämnd i den mån den är känd och dokumenterad. Nya brevsamlingar dyker ständigt upp, så vi har valt att göra några länkar till de som finns på nätet. [under uppbyggnad]

I slutet finns också en sammanställning över HPBs Skrifter på svenska. Samt en lista på HPBs pseudonymer, och de olika tidskrifter hon skrev i [under uppbyggnad].
 

Dorje1.gif (4461 bytes)

HP Blavatsky in 1884 Helena Blavatsky i New York 1877  Helena Blavatsky 1878  Helena Blavatsky i New York 1876 Helena Blavatsky som ung kvinna


Fet stil i HPBs Index betyder att det är en fullständig artikel eller ett fullständigt kapitel från någon av hennes böcker. Citat, kortare utdrag eller sammanställningar är markerade med kursiv stil.


Abort och Teosofi: Online 2000; [HPB ART   II, s 336, "Is Foeticide a Crime"]

Andlig utveckling:Online 2001; Teosofiska Rörelsen nr 50:28-33; [HPB ART II:110-114 "Spiritual Progress"]

Astralljuset och Astralkroppe
n: Online 2000; [Isis Unveiled, vol I, sid 179-180, 329, 344, 325, 333, 342-43, 463]

astrologer, Infödda: Online 2002   [H P Blavatsky Collected Writings, vol III, 1881-1882, sid 190-192. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Madras, India 1968.]

(astrologin, Några ord om), Stjärnor och Siffror: Online 2002  [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 401, "Stars and Numbers". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]


Barn föddes med två huvuden. Teosofiska Rörelsen nr 36:143; Den Hemliga Läran II, 57-58 [The Secret Doctrine II:55-56]

Brev från H. P. Blavatsky till Mrs A. P. Sinnett, Ett. Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940.[The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett]

Budskap från H. P. Blavatsky till de amerikanska teosofernas kongress år 1888. [Det första av fem] Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [Five Messages from H. P. Blavatsky to the American Theosophists, 1888 -1891]

Budskap till de amerikanska teosoferna, Fem: Online 2000; [Five Messages from H. P. Blavatsky to the American Theosophists, 1888 -1891. Teosofiska Kompaniet, Malmö 1996] 


Chelor och lekmannachelor; Online 2001; Teosofiska Rörelsen nr 40:85-93; [HPB ART I:308-314, "Chelas and Lay Chelas"]

Christos. Teosofiska Rörelsen nr 54 Omslag; [HPB ART III:168, "The Esoteric Character of the Gospels"]

Cyklernas teori. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [HPB ART III:369, "The Theory of Cycles"]


De fyra gyllene länkarna: Online 2000; [The Key to Theosophy, kap XII, s 233 - 237]

Den Hemliga Läran – Inledning (avsnitt 1) : Online 2001 H P Blavatskys  The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I, sid 1-11. Faksimilutgåvan utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.

Den Hemliga Läran – Företal: Online 2002  [H P Blavatskys The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I, pages xvii-xlvii , "Introductory ". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran – Innehållsförteckning del I,  Världsdaningen: Online 2001  [H P Blavatskys The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I, sid xvii-xxviii & 1-676, "Table of Contents". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran – Förord till 1888 års originalutgåva av HPB: Online 2001  [H P Blavatskys The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I, sid vii-viii, "Preface". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran – Den Uråldriga Källan: Online 2000  "Det forntida ursprunget". Teosofiska Rörelsen nr 10: 89 [The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I, sid 272-273. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran –  De Tre Grundsatserna: Online 2000  "Gudomlig Lag", Teosofiska Rörelsen nr 4:7; [The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva, vol I:14-17. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran –  Dzyans Sånger – Kosmisk Evolution: Online 2000  [The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva,  vol I, sid 27-34, "Cosmic Evolution". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den Hemliga Läran  –Dzyans Sånger – Människans Skapelse: Online 2000
  [The Secret Doctrine, 1888 års originalutgåva  vol II, sid 15-21, "Anthropogenesis in the Secret Volume". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1964.]

Den nya cykeln. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART I:397, "The New Cycle"]

Den Ockulta Psykologins Grundsatser, från Isis Unveiled: Online 1999; Teosofiska Rörelsen nr 6:18-20 [Isis Unveiled II:587-590]

Den organiska evolutionen. Teosofiska Rörelsen nr 59:113; DHL II:12 [The Secret Doctrine II:731-734]

Det finns en väg. Teosofiska Rörelsen nr 21 omslag;

Det moderna tänkandets Babel. Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART III:35, "The Babel of Modern Thought"]

Det okändas fyrbåk.  Se ny övers. "Ljuset från det Okändas Fyrtorn", 2003 Online, Teosofiska Kompaniet. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART I:424, "The Beacon Light of the Unknown"]
 

Det tredje ögat. Teosofiska Rörelsen nr 40:83-84 [The Secret Doctrine II:324,331,332, 325-326]

Drömmar, Kunskap kommer först i: Online 1999; [Helena Blavatsky Collected Writings, vol, XIII, s 285]

Drömmar: Online 2000; [Transactions of the Blavatsky Lodge, sid 59-79, Appendix "Dreams"]


En planets historia: Online 2003 [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 376-385, "A History of a Planet." Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

En Enda Flamma, Gurudeva. Teosofiska Rörelsen nr 8:49; Den Hemliga Läran, I:144; [The Secret Doctrine, I:120]

Esoterisk Kristendom – svar till Abbé Roca: Online 2000;  [H P Blavatskys Collected Writings, vol IX, 1962]

Ett hemlighetsfullt land. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART III:410, "A Land of Mystery"]


Fem Budskap till de amerikanska teosoferna: Online 2000; [Five Messages from H. P. Blavatsky to the American Theosophists, 1888 -1891]

Finlands nationalepos. Teosofiska Rörelsen nr 25:12-17 [HPB Collected Writings Vol X 143-48]

Förnuftet och dess krafter. Teosofiska Rörelsen nr 71:12-16 [The Key to Theosophy, Lucifer, Transaction of the Blavatsky Lodge, Psykisk och Noetisk verksamhet, Ockulta samtal, Notes from the Theosophist]

 Fyra gyllene länkarna, De: Online 2000; [The Key to Theosophy, kap XII, s 233 - 237]


Geni: Online 2000; Snille. Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART II, sid 119-126, "Genius"] 

Greven av Saint Germain: Online 2000; [A Modern Panarion, s 371-374."Count St Germain"]


Har djuren själar? Del I;  Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Teosofiska Rörelsen nr 68: 33-41; [HPB ART II:301-309 "Have animals Souls?"]

Har djuren själar? Del II; Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Teosofiska Rörelsen nr 69:62-70; [HPB ART II:309-317 "Have animals Souls?"]

Har djuren själar? Del III; Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Teosofiska Rörelsen nr 70:90-98; [HPB ART II:317-326 "Have animals Souls?"]

Hypnotism och Mesmerism. Teosofiska Rörelsen nr 65: 116, 117, 118,119 [Isis Unveiled I:217]


Inkas hemliga skatt: Online 2002  [Isis Unveiled, vol I, sid 595-598,  faksimilutgåvan utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975.]


Jesus, Teosofins syn på: Online 2002  [Isis Unveiled, vol II, sid 150-151, faksimilutgåvan utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975.]

Jesus och hans lära: Online 2001 Teosofiska Rörelsen nr 48:127-134 [HPB ART III:192-93 "The Esoteric Character of the Gospels", Isis Unveiled II:151-51, 180-83,191-93,195, 204-05, 230, 335-37, 552-53]

Julgranens ursprung. Teosofiska Rörelsen nr 42: 135-136 [The Eternal Verities 243-246, HPB ART III:59-60 "Christmas, Then and Now"]


Karma och Reinkarnation: Online 2000; Karma och reinkarnation. Teosofiska Rörelsen nr 46: 79-96 [Sammanställning från The Secret Doctrine, The Key to Theosophy, Helena Blavatskys Theosophical Articles]

Karma. Teosofiska Rörelsen nr 29 omslag [The Key to Theosophy]

Karmalagen.  Teosofiska Rörelsen nr 2 omslag; Den Hemliga Läran;

Den kristna korssymbolens ursprung: Online 2002  [Utdrag ur H. P. Blavatskys Isis Unveiled vol II, sid 253-256. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975.]

Kristus och Människan. Teosofiska Rörelsen nr 5:11;

Kunskap kommer först i drömmar: Online 2000; [Helena Blavatsky Collected Writings, vol, XIII, s 285]

Kunskapen om lifvet. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [HPB ART II:207, "The Science of Life]

Kwan-Yin och Vachishvara. Teosofiska Rörelsen nr 64: 88; [The Secret Doctrine]


Lam Rim´s och Dzyan`s Hemliga Böcker: Online 2003  [Blavatskys Collected Writings, vol XIV, sid.422-424.Online 2003
Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.]

Legenderna om de tre frälsarna. Teosofiska Rörelsen nr 36:144-146; [IsisUnveiled]

Livsatomernas kretslopp – Transmigration: Online 2000; Lifsatomernas omflyttningar. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Livsatomernas kretslopp. Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART II, sid 249-256, "Transmigration of the Life Atoms"]

Ljuset från det Okändas Fyrtorn – del : Online 2003 [HPB ART I:424, "The Beacon Light of the Unknown"]
Ljuset från det Okändas Fyrtorn – del 1: Online 2003 [HPB ART I:424, "The Beacon Light of the Unknown"]

 Lucifer, Om varför tidskriften heter, Vilken betydelse har valet av ett namn?: Online 2002  [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 368-375, "What´s in a Name? Why the magazine is called Lucifer". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

"Lucifer" till ärkebiskopen af Cantenbury. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893.[Blavatsky Collected Writings, vol VIII, pp 268-283].

"Lucifer" till en del läsare
(om "ärkebiskopen af Cantenbury"), Från. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [Blavatsky Collected Writings, vol IX, pp 80-86]
.

Lärjungeskapets väg. Teosofiska Rörelsen nr 8:39;


Madame Blavatsky protesterar (Hodgson-rapporten). [Blavatsky Collected Writings, vol VII, pp 8-11, "Madame Blavatsky Protest"]

Mahatmor och Chelor: Online 2000; [HPB ART  I, sid 293-294, "Mahatmas and Chelas"]

Meditationsdiagram från I.G. Undervisningen. HPBs: Online 2002  [Dikterat av Helena Blavatsky till E. T. Sturdy i London 1887-1888. Sturdy var medlem av HPBs Inner Group, och gav detta diagram till Christmas Humphreys 1940 eller däromkring. Christmas Humphreys publicerade detta i sin tidskrift, Buddhism in England (Nov-Dec 1942). Denna tidskrift blev senare The Middle Way, och diagrammet  publicerades återigen i Juli-Aug 1944, vol 19. No. 2. The Canadian Theosophist var den första teosofiska tidskriften som publicerade diagrammet i Mars 1944 – och använde uppenbarligen den ursprungliga versionen från Buddhism in England som sin källa.]

Mina böcker. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART I, sid 475-484, "My books"]

Minnet hos döende. Teosofiska Rörelsen nr 9:67-73 [HPB ART II/375-380 "Memory in the Dying"]

Mysteriet Buddha: Online 2003  [Blavatskys Collected Writings, vol XIV, sid.388-399. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.]

Människans symbol den utvecklade kuben. Teosofiska Rörelsen nr 28:87 [Secret Doctrine II: sv 660]


namn? Vilken betydelse har valet av ett , Om varför tidskriften heter Lucifer: Online 2002  [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 368-375, "What´s in a Name? Why the magazine is called Lucifer". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

Nyckeln till teosofin – kap 1 (Teosofi och TS): Online 2000; [The Key to Theosophy, kap I, s 1-15.]


Om ockulta fenomen: Online 2000; Ockulta fenomen. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART I:79-82, "What of Phenomena"]

Ockulta samtal Astralkroppar eller dubbelgångare. Teosofiska Rörelsen nr 57:53; Om vålnader. – 1. Samtal om lifvet efter döden;  Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893;  Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART.II:38, "Dialogues between two Editors"]

Ockulta Vibrationer: Online 2000; Ockulta vibrationer. Teosofiska Rörelsen nr 23 111-114 [William Q Judges Theosophical Articles, vol I, sid 423-426, "Occult Vibrations"]

Ockultism i motsats till ockulta konster: Online 2003Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; Teosofiska Rörelsen nr 26 Omslag.[HPB ART.II:100, "Occultism Versus the Occult Arts"]

Ockultism, Praktisk + Insändarbrev och Svar: Online 2002 Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; Teosofiska Rörelsen nr 26:37-45; Teosofiska Rörelsen nr 37: 20-21 [HPB ART II:91-97 "Practical Occultism"]

Offentlighetens välsingnelser. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [HPB ART.II:393, "The Blessing of Publicity"]

Om Kama - Loka och Devachan. Om de lägre "principernas" öde. Teosofiska Rörelsen nr 62:38-47 [The Key to Theosophy 143-157]

Om vår tankeprincips natur. Teosofiska Rörelsen nr 71:3-10 [Key to Theosophy p 177-186]

Om den inre människans konstituition. – 2. Samtal om lifvet efter döden; Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [HPB ART II:194, "Dialogues on the Mysteries of the After Life"]Paulus en Invigd?, Var: Online 2000;  [Isis Unveiled, vol II, sid 90, 137, 146, 574]
Pilgrimsfärden.
Teosofiska Rörelsen nr
66:146 [Isis Unveiled I:368]

Planets historia, En: Online 2003 [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 376-385, "A History of a Planet." Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

  Pratisk Ockultism + Insändarbrev och Svar: Online 2002Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; Teosofiska Rörelsen nr 26:37-45; Teosofiska Rörelsen nr 37: 20-21 [HPB ART II:91-97 "Practical Occultism"]

Psykisk och Noetisk verksamhet – del I: Online 2001 del I. Teosofiska Rörelsen nr 45:51-64 [HPB ART II:7-18 "Psychic and Noetic Action"]

Psykisk och Noetisk verksamhet – del II: Online 2001. del II. Teosofiska Rörelsen nr 45:65-75 [HPB ART II:18-27 "Psychic and Noetic Action"]

Psykometri: Online 2000;  [Isis Unveiled, vol I, sid 182-184, 331-332]


Rötterna till ritualismen inom kyrkan och frimureriet. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART.III:203, "The Roots of Ritualism in Church and Masonry"]


Sju Principerna, De: Online 2003  [Blavatskys Collected Writings, vol XIV, sid.386-387. Utgiven av The Theosophical Publishing House, Wheaton, Ill.,USA, 1985.]

Sjutalets mysterier
. Den Hemliga Läran; Teosofiska Rörelsen nr
5: 20-21[The Secret Doctrine]

Skapelsemyter i Kalevala. Teosofiska Rörelsen nr 25:9-11[The Secret Doctrine II:139,26,196]

Stjärnor och Siffror (Några ord om Astrologin): Online 2002 [H P Blavatskys Theosophical Articles, vol III, sid 401, "Stars and Numbers". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

Svastikan. Teosofiska Rörelsen nr 28:90-92 [The Secret Doctrine II:107,108,109,643,644,645 sv.]

Våra Tre Syften: Online 2001  [Helena Blavatskys Theosophical Articles, vol I, sid 81- 90, "Our Three Objects". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]


Tankar om minnet. Teosofiska Rörelsen nr 58:95 [HPB ART II:205 "A note on 'memory'"]

Teosofi och Teosofiska Samfundet: Online 2000 Teosofiska Rörelsen nr 67: 7-17 [The Key to Theosophy kap I:1-15]

teosofer? Vad är: Online 2001 Helena Blavatskys Theosophical Articles, vol I, sid 39-55, "What are the Theosophists?". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

teosofi? Vad är: Online 2001 [H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol I, sid 39-47, "What is Theosophy". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

teosofin en religion? Är : Online 2000; Är teosofin en religion? Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; Teosofiska Rörelsen nr 1/ 1979-80; [HPB ART I :56 "Is Theosophy a religion?"]

Teosofin och neo-platonismen. Teosofiska Rörelsen nr 16:77-79 [Key to Theosophy, p 310]

Teosofisk Ordbok –A–: Online 2000:  [H P Blavatskys The Theosophical Glossary, 1892. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.]
Teosofisk Ordbok –B– : Online 2000
Teosofisk Ordbok –C– : Online 2000
Teosofisk Ordbok –D– : Online 2000

Teosofisk Ordbok –E– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –F– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –G– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –H– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –I– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –J– : Online 2003 
Teosofisk Ordbok –K– : Online 2003
Teosofisk Ordbok –L : Online 2003  

Teosofiska axplock – Några praktiska användningar för det praktiska livet.Teosofiska Rörelsen nr 23:115 [HPB ART II:91 "Practical Occultism"]

Tidens tecken. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; [HPB ART.II:381, "Signs of the Times"]

Tidsvågen: Online 2000; Tidsvågen. Teosofiska Rörelsen nr 18:131-139 [HPB ART I:99-105 "The Tidal Wave"]

Tillkännagivande. Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940;

Tystnadens Röst – Första Fragmentet: Online 2000;  [Första Fragmentet, 18 sid] utgiven av Teosofiska Kompaniet, Malmö; Tryckt hos Teosofiska Kompaniet, Malmö,1996.[översatt från engelska ULT-utgåvan The Voice of the Silence ]


Universum. Teosofiska Rörelsen nr 36:137 [Isis Unveiled I, xvi]


Vad jag tror på är. Teosofiska Rörelsen nr 52 Omslag [ Lucifer]

Vad är minnet enligt den teosofiska undervisningen. Teosofiska Rörelsen nr 53:116-119 [The Key to Theosophy kap.VIII :123-127]

Vad är teosofi?: Online 2001 [H.P. Blavatskys Theosophical Articles, vol I, sid 39-47, "What is Theosophy". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

Vad är teosofer?: Online 2001 Helena Blavatskys Theosophical Articles, vol I, sid 39-55, "What are the Theosophists?". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.

Var Paulus en Invigd?: Online 2000;  [Isis Unveiled, vol II, sid 90, 137, 146, 574]

Varför minns vi inte våra föregående liv? Teosofiska Rörelsen nr 53:121-124 [The Key to Theosophy kap.VIII :127-132]

Vatten. Teosofiska Rörelsen nr 33 omslag [The Secret Doctrine I:402, II:68]

Vetenskapens förnekare. Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; [HPB ART.II:75, "The Negators of Science"]

Vintersolståndet. Teosofiska Rörelsen nr 18 omslag

Visdomens dualistiska aspekt: Online 2002  [H. P. Blavatskys Theosophical Articles, vol II, sid 28-37, "The Dual Aspect of Wisdom". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1981.]

Vår stjärna, fader eller Dhyani-Buddha. Teosofiska Rörelsen nr 61:12-20; DHL I:600-605,672-73; [The Secret Doctrine I:571-576, 638-639]

Världsägget. Teosofiska Rörelsen nr 44 Omslag [The Secret Doctrine]


Är det vår plikt att fördömma? [HPB ART I:199-209, "Is Denunciation a Duty?"]

Är teosofin en religion?: Online 2000; Är teosofin en religion? Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Valda uppsatser. Teosofiska Bokförlaget, Stockholm/Visingsö 1940; Teosofiska Rörelsen nr 1/ 1979-80; [HPB ART I :56 "Is Theosophy a religion?"]

Är viljan att leva självisk? Smärre uppsatser, V. Härnkvists, Stockholm 1893; Teosofiska Rörelsen nr 64:91-95 [HPB ART II:115-118 "Is the Desire to "Live" Selfish?"]


 

HELENA BLAVATSKYS BÖCKER  PÅ SVENSKA
i kronologisk ordning

Nyckel till Teosofien, [283 sid] utgiven av Teosofiska Samfundets Svenska Avdelning, Stockholm; Ivar Haeggströms Boktryckeri, 1890. (öfversättning från engelskan av V Pfeiff och A.F.Åkerberg).

Smärre uppsatser, [19 artiklar, 396 sid ], utgiven av Svenska Teosofiska Samfundet, Stockholm; V. Härnkvists boktryckeri, Stockholm 1893.

Den Hemliga Läran del I
, [Världsdaningen, 778 sid] utgiven av Svenska Teosofiska Samfundet, Stockholm; Kungliga Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1895. (öfversättning från tredje engelska upplagan av F Kellberg).

Den Hemliga Läran del
II, [Människans Daning, 959 sid] utgiven av Teosofiska Samfundets Skandinaviska sektion, Stockholm; Kungliga Boktryckeriet, P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1898. (öfversättning från tredje engelska upplagan av F Kellberg).

Tystnadens Röst, [103 sid] utgiven av Universella Broderskapets Förlag, Stockholm; Almqvist & Wiksells Boktryckeri  AB, Uppsala 1912.[översatt från engelskan av Carin Scholander].

Den Hemliga Läran del I, [Världsdaningen, 713 sid] utgiven av Svenska Teosofiska Bokförlaget, Stockholm; 1918; omtryckt 1966, Viktor Pettersons Bokindustri Ab, Stockholm 1966. (översättning enligt Point Loma upplagan).
Den Hemliga Läran del II, [Människans Daning, 873 sid] utgiven av Svenska Teosofiska Bokförlaget, Stockholm; 1918; omtryckt 1966, Viktor Pettersons Bokindustri Ab, Stockholm 1966. (översättning enligt Point Loma upplagan).

Nyckel till Teosofien, [259 sid] utgiven av Universella Broderskapets Förlag, Stockholm; Almqvist & Wiksells Boktryckeri  AB, Uppsala 1918; (översättning från engelskan av Point Loma-upplagan).

Praktisk Ockultism [96 sid, 55 sid är från Blavatsky resten från diverse författare] utgiven av Svenska Teosofiska Bokförlaget, Stockholm; Tryckeri A.B. Thule, Stockholm 1924; nytryck 1975, Programbyrån, Göteborg.

Valda Uppsatser i Teosofiska Ämnen, [17 artiklar, 247 sid], utgiven av Teosofiska Bokförlaget "Point Loma", Stockholm; Svenska Teosofiska Tryckeriet, Visingsö 1940.

Nyckel till Teosofin, [förkortad upplaga, 172 sid] utgiven av Svenska Teosofiska Bokförlaget Förening u.p.a.; Tryckt  hos Omni CRÉA, Lund 1991; (översättning från engelskan av Barbro Rydholm-Melander och Märta Wiklund).

Fem Budskap till de amerikanska teosoferna: församlade vid konventen 1881-1891 [28 sid] utgiven av Teosofiska Kompaniet, Malmö; Tryckt hos Teosofiska Kompaniet, Malmö 1991.[översatt från engelska ULT-utgåvan].

Tystnadens Röst, [Första Fragmentet, 18 sid] utgiven av Teosofiska Kompaniet, Malmö; Tryckt hos Teosofiska Kompaniet, Malmö,1996.[översatt från engelska ULT-utgåvan].

 

___________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23