yantra1.gif (2187 bytes)

Karma Online– Huvudindex
Denna sida listar våra artiklar som har anknytning till: Karma, Lagen om orsak och verkan, "som man sår får man skörda", Rättvisans lag...


Karma och reinkarnation av Helena Blavatsky. Vi betraktar karma som universums Yttersta Lag, upphovet, ursprunget och källan till alla andra lagar i hela naturen. Karma är den ofelbara lag som avpassar verkan efter orsaken på tillvarons fysiska såväl som mentala och andliga plan.

Karma Aforismer
av William Q Judge.
Karma kan vara av tre slag: a) den som verkar i vårt nuvarande jordeliv genom de lämpliga instrumenten, b) den som håller på att skapas eller lagras för att utarbetas i framtiden, c) den Karma som förs över från ett eller flera föregående jordeliv och som ännu inte är verksam, eftersom det av Jaget använda instrumentet inte är lämpligt eller på grund av den karmiska kraft som för tillfället är i verksamhet. (aforism 22)

Karma, den fria Viljan och Profetior –  Arcana nr 9. Det finns någonting som reglerar alla beteenden. Vi talar om en absolut rättvis lag, även om den ter sig synnerligen orättvis om man tittar på Bosnien eller Somalia eller på andra håll, sett ur ett eller två livs perspektiv. Men sett ur evighetens ljus, om man hade kunnat det, så menar teosofin utifrån en helt strikt logisk filosofisk tankeprocess att allt som sker har ett syfte, och det är ett direkt resultat av tidigare skeenden. Och att jag hade en fri vilja när jag tog mina beslut. Det är vad det handlar om. Men det innebär inte att jag kan frita mig från ansvar. Jag får möta mitt ansvar i form av karma.

Karma i Desatir
av William Q Judge. 
Desatir är en samling skrifter skrivna av olika persiska profeter, bland andra Zoroaster. Sir William Jones var den förste som gjorde europeiska forskare uppmärksamma på Desatir. Den är indelad i de olika profeternas böcker. I denna artikel är urvalet hämtat från "profeten Abad".

Karma och reinkarnation –
Eko från Orienten – (kap 16) av William Q Judge.
I västerlandet säger många människor, att den österländska karmaläran är svår att förstå, eftersom den lämpar sig endast för bildade och eftertänksamma människor. Men i Indien, på Ceylon och i Burma, för att inte nämna andra asiatiska länder, är den hyllad av den stora massan av folket, som även tycks förstå dess innebörd. Skälet till detta faktum ligger förmodligen i, att dessa människor även starkt tror på reinkarnation, som kan sägas vara karmas tvillinglära.

Karma – en välgörande Lag – Teosofiska Speglingar nr 160new.gif (896 bytes)
Karma en rättvis lag – Teosofiska Speglingar nr 128new.gif (896 bytes)
Reinkarnation, karma och cykler
– Teosofiska Speglingar nr 46
Karmaläran, månen och jorden – Teosofiska Speglingar nr 120
Karma och Ockultism – Teosofiska Speglingar nr 22
Meditation och karma – Teosofiska Speglingar nr 52

 

___________________________________________
 

 | till Helena Blavatsky  Online | till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23