parsield3.GIF (81037 bytes)

B P Wadia Kompendium
TILL ALLA TEOSOFER
Nyhetsbrev nr 4

Det är med stor glädje som vi idag – Vintersolståndet, den 21 december, 1998 –  kan förmedla ett nytt omfattande studiematerial av Bomanji Pestonji Wadia (oktober 8, 1881 - augusti 20, 1958)

Detta Kompendium omfattar 201 sidor tillsammans, med ett tillägg på engelska – skrivna av teosofer som är aktiva inom rörelsen idag – som behandlar BPWs livsbana, hans stora roll och verksamhet inom Teosofiska Rörelsen, hans nära kontakt med kända teosofer, hans klara uppfattning om vad som är äkta teosofi och vad som är neo-teosofi, hans lojalitet mot Mästarna, hans stora kunskaper i Den Hemliga Läran, samt en förteckning över en hel del av hans böcker, skrifter och artiklar.

I förordet till kompendiet TILL ALLA TEOSOFER kan vi läsa:

Till alla teosofer är ett kompendium där vi har samlat allt material som finns översatt till svenska av Shri B.P. Wadia. Detta gör vi för att hedra minnet av Hans bortgång för 40 år sedan.

Artiklarna är hämtade ur den Teosofiska Rörelsens arkiv och speglar B.P. Wadias stora insikt och förståelse av den ursprungliga teosofiska filosofin som den har förmedlats av Mästarnas språkrör – H.P. Blavatsky och William Q. Judge.

B.P. Wadia var verksam inom den Teosofiska Rörelsen i över femtio år, och under den tiden skrev han många artiklar, signerade och osignerade, för en rad olika tidskrifter. Han höll också många föredrag, varav en del sammanställts till artiklar. Mycket av detta material finns i dag utgivet i bokform. Hans litterära produktion inleddes omkring 1900 under hans TS period med artiklar för The Theosophist och Adyar Bullentin. Efter BPWs utträde ur TS skrev han inledningsvis för tidskriften Theosophy. Senare (omkring 1930) startade han tidskrifterna The Aryan Path och The Theosophical Movement, av vilka den senare fortfarande ges ut från Bombay varje månad.

Robert Crosbie instiftade den allra första U.L.T.-Logen och B.P. Wadia förde ut U.L.T. i världen. Han grundade den första indiska U.L.T.-Logen i Bombay samt flera andra Loger i Indien, Europa och Amerika. I Bangalore instiftade han dessutom The Indian Institute of World Culture. B.P. Wadia verkade också politiskt och startade Indiens första fackförening och tog aktiv del i Indiens självstyre.

Vi inom United Lodge of Theosophists (U.L.T.) har funnit att B.P. Wadias artiklar inspirerar och vägleder den sanne teosofen på Vägen. Hans stora insikt, inte bara inom teosofins filosofi, utan också inom poesins, skönlitteraturens och politikens område, gör honom till en synnerligen intressant och läsvärd författare.

Vi hoppas att dessa sidor kommer att sprida ytterligare ljus över teosofins filosofi, och att allt fler sökare kommer under inflytande av Mästarnas Undervisning, som B.P. Wadia så troget förmedlat till alla teosofer i världen.

Kompendiet "Till alla teosofer" av B P Wadia kostar 200:- plus frakt/postförskott

Utgivarna,
Malmö, 21 December

 

Vintersolståndet, den 21 december, 1998
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online

 till  B P Wadia Online

___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23