triangel.gif (5598 bytes)

TEOSOFI  2000
Nyhetsbrev nr 8

Vi har nu kommit till det tredje millenniet av vår tideräkning och vår förmedling av den teosofiska filosofin fortsätter i samma takt som tidigare. Vi har nu nästan 150 olika svenska teosofiska texter på vår hemsida vilka på olika sätt förklarar och belyser den Esoteriska Vetenskapens grundtankar. Det är ingen hemlighet att den teosofiska filosofin är mycket gammal och att det finns Invigda inom våra kretsar – som tillhör ett Universellt Broderskap – och att de har ett globalt nätverk, med många lärjungar i sin tjänst. Detta är den Teosofiska Rörelsens stora styrka.

Att verka för de teosofiska idéerna är något som numera har medvind – karmavindarna blåser i rätt riktning – det vill säga, den teosofiska undervisningen vinner mer och mer terräng för varje år som går. Det känns såklart stimulerande. När vi nu är inne i det nya millenniet så är vi det med de teosofiska tankarna i våra hjärtan. Vi är alla medvetna om att vi är inne i ett övergångsstadium – ett paradigmskifte – vilket gör att vi alla kan känna oss som pionjärer. Det vi teosofer förmedlar är en religion för framtiden, åtminstone en viktig hörnsten för framtidens religion –Visdomsreligionen. Det är ju allmänt känt i New Age kretsar att Helena Blavatsky – Mästarnas språkrör – har bidragit med en stor del av det tankegods som allmänt accepteras idag. Det Högre Jaget, den Inre Rösten, Själens odödlighet, karma och reinkarnation är kanske några av de viktigaste tankarna i vårt nya millennium. Att ta sitt ansvar, att hjälpa andra, att vända sig inåt, är praktiska sätt att använda sig av de teosofiska tankarna vilka väger tungt idag. Många människor vägleds i vår nya tidsålder av dessa begrepp i sin vardag.

Vårt ( U.L.T.s) uppdrag här i Skandinavien – som en teosofisk skola – är att göra den ursprungliga teosofiska undervisningen känd för den stora allmänheten. Teosofin är välkänd inom de esoteriska kretsarna och nu har tidpunkten kommit då dessa ideér ska spridas i stor skala till forskare, akademiker, intellektuella och inte minst till den vanliga människan. Vår plan är att använda Internet som ett vertyg när vi vill förmedla de teosofiska idéerna och att nå ut till andra. För detta ändamål är webben utmärkt. Genom denna process kan var och en studera teosofin hemma i sin egen kammare och i sin egen takt. När man sedan har mognat andligt sett, så kanske ett djupare engagemang tilltalar en och då kanske man besöker en teosofisk loge och samtalar med någon längre kommen sökare och får sina frågor besvarade, och får ytterligare vägledning i sitt sökande. Sedan är steget inte långt till att själv verka för "att hjälpa och lära andra" som det står i vår Deklaration. Att föra den andliga elden – teosofins gnosis – vidare är att verkligen ha förstått innebörden av orden Universellt Broderskap.

Den moderna teosofiska Rörelsen inleddes internationellt i New York 1875 av Helena Blavatsky på Mästarnas uppdrag. Detta uppdrag fortsätter dagens teosofer på olika sätt, genom att föra H.P.B.s testamente vidare. Här i Sverige inleddes det första steget hemma hos tänkaren och skalden Viktor Rydberg för många år sedan – se artikeln
Viktor Rydberg och teosofiens framträdande i Sverigeoch idag finns det flera olika teosofiska grupper som är verksamma runt om i landet. Vi inom ULT (United Lodge of Theosophists) har vårt säte i Malmö. Och genom Internet har vi nu också möjlighet att nå ut till väldigt många runt om i hela Skandinavien.

Vår plan är att fortsätta med att lägga ut en mängd  teosofiska texter på nätet av Helena Blavatsky och William Q Judge som tidigare varit opublicerade. Mycket av detta material har bara varit förbehållet dem som kunnat läsa engelska obehindrat. Nu skall en hel del grundläggande texter översättas och bland annat läggas ut på webben.

Vad som ligger först nu inför detta året är att avsluta den nya översättningen av Eko från Orienten av William Q Judge. Vi har nu bara ett kapitel kvar, sedan är alla 21 kapitlen klara. Sedan fortsätter vi med att översätta första boken av Brev Som Hjälpt Mig av William Q Judge, vi har fyra kapitel av femton klara samt ett Förord, detta beräknas vara färdigt till sommaren. Vi har också inlett översättandet av Teosofins Ocean av William Q Judge, där första kapitlet är helt klart, resten kommer löpande under resten av året. För er som inte vet kan vi ju också upplysa om att William Q Judges första skrift Teosofisk Resumé finns också på nätet. Vi fortsätter också med att lägga ut Patanjalis Yoga Aforismer i tolkning av William Q Judge. Därtill kommer löpande texter av WQJ, där de senaste är: Vad innebär den dagliga Invigningen?, Den Sjufaldiga Indelningen. Dessa teosofiska skrifter betraktar vi som grundläggande teosofisk filosofi, som banar vägen för djupare studier i Helena Blavatskys skrifter.

Vad det gäller Helena Blavatskys skrifter så har vi börjat lägga ut Den Teosofiska Ordboken, och vi har precis lagt ut bokstaven A och beräknar vara klara med hela den svenska versionen till sommaren. Denna text har aldrig varit översatt till svenska, så det blir spännande att läsa vad H.P.B. har att säga om de olika ordens esoteriska betydelser. En helt ny översättning av Tystnadens Röst är färdig och kommer under våren. Vi planerar också att börja lägga ut vår nya översättningar av Nyckeln till Teosofin och Den Hemliga Läran framöver. Dessutom kommer en hel del nya icke tidigare publicerade texter att läggas ut löpande, en del nya som redan finns på nätet är: Drömmar, Dzyans Sånger, Var Paulus en Invigd?, Geni, Livsatomernas Kretslopp - Transmigration, Psykometri.

Våra två tidskrifter Online kommer att prioriteras mera under året. Vi kommer att återuppväcka Teosofiska Rörelsen på nätet, med början i februari med första nummret. Vi kommer att fortsätta där vi avlutade sist, så första Online nummret kommer att bli nummer 72. Samtliga äldre årgångar av TR kommer att läggas ut på nätet löpande under de närmaste åren. Tidskriften ARCANA kommer också att bli mer komplett. Vi har tryckt 48 ARCANA-nummer hittintills och av dem finns cirka tio Online idag, och fler kommer allt eftersom.

Vi kommer också att fortsätta med Bibeln i teosofins ljus Denna Online sida kommer att behandla teosofins förhållande till bibeln, esoterisk kristendom, apokryfa och gnostiska texter, kristna mystiker och kyrkofäderna. Här kommer också att finnas svenska och engelska länkar som har anknytning till bibeln och bibelstudier.Vi har bara precis börjat med detta mycket spännande ämne. Två artiklar av HPB med anknytning till esoterisk kristendom är nästan färdiga, Evangeliernas esoteriska innebörd och Helena Blavatskys kommentarer till Pistis Sophia (GRS Meads översättning), två synnerligen läsvärda artiklar som omspänner nästan hundra sidor tillsammans.

Ett annat projekt är vår särskilda Reinkarnation Online sida. Denna listar våra artiklar som har anknytning till: Reinkarnation, återfödelse, transmigration, metempsykosis, själavandring, pånyttfödelse. Detta ämne förespråkar Mästarna att vi studerar ordentligt tillika med karma, som båda kommer att vara nödvändiga att förstå om vi vill lära känna den teosofiska filosofin och Den Hemliga Läran.

Vi har nu också lagt in länkar till både Helena Blavatskys och William Q Judges artiklar på engelska, för dem som vill fördjupa sig ytterligare i den esoteriska filosofin.  

Detta är en del av vad som i skrivande stund är planerat av redaktionen. Vi hoppas kunna förmedla teosofins gnosis – och att så många som möjligt kommer att förstå den esoteriska undervisningen, många fler än tidigare och att Helena Blavatskys senaste inkarnation blir till gagn för alla sökare i det nya millenniet


Malmö den 4 Januari, 2000
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23