triangel.gif (5598 bytes)

TEOSOFISKA SPEGLINGAR
Nyhetsbrev nr 9

Det är med stor glädje som vi den 21 mars år 2000 – Millenniets första Vårdagjämning – kan förmedla att vår serie Teosofiska Speglingar har växt till sig och börjar snart likna ett stort bibliotek med många texter och skrifter. Ett teosofiskt bibliotek med ett djupt esoteriskt innehåll. Vi kommer att bygga ut detta esoteriska bibliotek gradvis. Idag finns närmare 120 texter tillgängliga och nästan hälften av dessa är redan ute på nätet, resten kommer att läggas ut stegvis under våren. Avsikten med att föra fram dessa speglingar kan sammanfattas med ett enda ord – teosofisk gnosis. Genom att meditera på innehållet, kommer vi att få den insikt vi söker. Dessa texter är länkar till vårt Inre. Här finns förmedlat de mest intressanta utdragen ur de mest intressanta teosofiska skrifterna. Här finns samlat de ockulta texter som talar direkt till det mystiska hjärtat – Dzyans Hjärta.

Teosofiska Speglingar är korta avsnitt som även vänder sig till dem som inte känner till teosofins filosofi speciellt mycket, men som gärna vill veta lite mera. här finns lagom långa texter som är mycket lämpliga för nybörjare och även för dem som vill få ett så stort perspektiv som möjligt på den teosofiska undervisningen utan att för den skull behöva läsa tusentals sidor. Avsnitten är intressanta och upplysande och ger en bra bild på vad teosofins filosofi förmedlar om de olika ämnen som presenteras. Flertalet av texterna är hämtade från Helena Blavatskys och William Q Judges skrifter, men det finns också en hel del urval från den större "kretsen" av teosofiska författare.Teosofiska Speglingar är ett mycket bra underlag för teosofiska studier och meditation.  Vi kan dessutom rekommendera dessa texter som inledande teosofisk läsning för nybörjare.

Att ta del av den teosofiska undervisningen som den förmedlats till oss av Mästarna från den Stora Logen är en karmisk upplevelse. Att kunna förstå denna storslagna filosofi som har sina rötter långt tillbaka i tiden, kräver att vi samtidigt är intuitiva och ödmjuka, annars kommer vi inte att förstå den verkliga inre betydelsen av texterna. Denna gnosis (visdom/insikt) är ett resultat av djup mediation. Visdomens Söner har genom Invigningar i Mysterierna fört vidare i vår tid Visdomsreligionen – teosofin. Vi som har kommit i kontakt med teosofin genom Helena Blavatsky har ett stort ansvar att göra den tillgänglig för andra och att föra denna kunskap vidare in i framtiden. Den Ockulta Traditionen har funnits sedan urminnes tider. Ett Ockult Nätverk av Invigda har genom de olika tidsåldrarna fört vidare dessa underbara läror, vilka är de enda som kan ge frid i sinnet och fred på jorden.

Så med detta ockulta perspektiv på tillvaron och på livet, har vi inom ULT (United Lodge of Theosophists) funnit att det måste finnas loger (mötesplatser) där dessa tankar och ideér kan förmedlas och studeras. Detta gäller både i fysisk mening – logen – och i icke fysisk mening  – cyberspace. Att direkt uppleva en transformation av det Inre genom teosofiska studier och  meditation är något som vi förespråkar. Att leva enligt de teosofiska idealen är att leva och omsätta teosofin i praktiken. Detta innebär att färdas med den Stora Farkosten på Rymdens magnetiska Vågor. Vi rekommenderar i all ödmjukhet en genomläsning av dessa Teosofiska Speglingar och att vi mediterar över dem, vilket kommer att leda den studerande till allt större insikt och medkänsla för allt levande på vår älskade planet – Moder Jord.

I Teosofiska Speglingar nr 8,   Den Inre Cirkeln står det skrivet:

I Tibet under 600-talet gifte sig kung Srongtsen Gampo med två prinsessor, en från Kina och en från Nepal, och de två hustrurna spred, efter att ha omvänt kungen, Buddha-Dharma i hela landet. De infödda shamanerna av bönreligionen förbittrades över förändringen och det uppstod många stridigheter, men på 700-talet tillkallades den store Padma Sambhava, "den Lotusfödde", från det buddhistiska Universitetet i Nalanda, för att omorganisera den Tibetanska Buddhismen, och för att skapa en skola av översättare, som i sinom tid gav de tibetanska buddhisterna en fin sammanfattning av den indiska buddhismen. Kloster grundades med den ofrånkomliga indelningen i olika traditioners lära och teknik. På 1000-talet grundade Atisha, en mahayanamunk från Indien, Kardampaskolan och åtföljdes inom kort av Marpa, som grundade Kargyudpaskolan och hans berömda lärjunge Milarepa framstår även in i våra dagar som den gåtfulle ondskefulle mannen vilken omvandlades till ett framgångsrikt helgon. På 1300-talet kom den störste personen av dem alla, Tsong-kha-pa, en sann Visdomens Mästare, som reformerade Kardampaskolan och grundade Gelugpa Orden, "De Dygdiga" vars gula ceremonihattar har gett dem detta namn.

Detta var något om den tibetanska buddhismens esoteriska form som en gång i tiden var känd i västerlandet som lamaism. Här finns ett stort utbyte av buddhistiska principer, en djup kunskap om de omfattande heliga skrifterna, hämtade från Tanjur och Kanjur, och en rad av högtstående Lärare av stort andligt uppnående. Ändå är det märkligt nog så att helheten av denna fullständiga religion, som västerlandet hittills endast delvis känner till, själv fungerar i periferin av en andlig filosofi, som västerlandet visste lite eller inget alls om för hundra år sedan. Här, så att säga, i en mindre cirkel inom den större, finns en andra grupp av Lärare, ett Tibetanskt Broderskap, vars Visdom är äldre än buddhismen, där var och en har oerhört utvecklade förmågor, där var och en är en hängiven tjänare åt den högste Mästaren, Herren Buddha, som de hänvisar till som "reformatorn och han som kodifierat det ockulta systemet".


Malmö den 21 Mars 2000, Vårdagjämningen
UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS, Malmölogen

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-03-23