yantra1.gif (2187 bytes)

Till alla teosofer i Skandinavien
Nyhetsbrev nr 1

Är du intresserad av att hjälpa till med att sprida teosofi genom nätet?  Du är såklart bra på att översätta från engelska till svenska. Dina insatser kan spela stor roll för teosofins förmedling. Hör av dig till oss genom ett email och berätta vad du kan erbjuda.

Vår verksamhet bedrivs helt utan vinstintresse. Du kan alltså stödja den Teosofiska Rörelsen genom donationer på:
postgiro: 444 58 09 - 9

UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS (U.L.T.)     

MALMÖ-LOGEN

___________________________________________________________________

Till Huvudindex för NYHETSBREV Online
___________________________________________________________________
 


_______________________________________________________________________________________________________

  | till Helena Blavatsky Online  | till William Q Judge Online |  till Robert Crosbie Online  till  B P Wadia Online | till ULTs hemsida   | 

_______________________________________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23