yantra1.gif (2187 bytes)
86

Ockulta Vibrationer

William Q. Judge

© 2000 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 WILLIAM Q JUDGE 1851-1896

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

ETT FRAGMENT AV ETT SAMTAL MED H.P.B. ÅR 1888

Det följande skrevs ner av mig under diktamen av H.P.B. år 1888, med avsikt att publiceras då. Men det användes aldrig vid det tillfället, och eftersom det varit i min ägo vill jag därför offentliggöra det nu istället.– W.Q.J.
 

Fråga. Då jag funderade över skillnaden mellan vanliga människor och en adept, eller till och med en delvis utvecklad elev, slog det mig att hjärnmolekylernas vibrationstal liksom dessas koordination med den högre hjärnans vibrationer, mycket väl skulle kunna ligga till grund för skillnaden och även kanske förklara många andra problem.

H.P.B. Det stämmer. De orsakar skillnader och även många egendomliga fenomen. Skillnaden människor emellan beror också i hög grad på vibrationer av olika slag.

F. Då jag läste artikeln [AUM] i The Path april 1886, föreslås åter denna idé. Den inleds på följande sätt på sid 6, Vol I:

”Den Gudomliga Resonansen är endast utandningen av det första ljudet av hela AUM…Den uppenbarar sig inte endast som den kraft vilken sätter Universums partiklar i rörelse och upplivar dem utan uppenbarar sig även i utvecklingen och upplösningen av människan, av djur- och mineralriken samt av solsystem. Bland arierna representerades resonansen i planetsystemet av Merkurius som alltid har sagts råda över de intellektuella förmågorna, samt vara den universella stimulansen.”

Vad menas med detta?

H.P.B. Merkurius har alltid varit känd som den hemliga visdomens gud. Han är Hermes likväl som Budha, Somas son. Om vi talar om tingen på det lägre planet skulle jag vilja kalla den ”Gudomliga resonansen” som du läste om i The Path  för ”vibrationer” och för skaparen, eller det som ger impulsen till varje slags fenomen på astralplanet.

F. Har då de olikheter som vi finner i människornas hjärnor och väsen sin grund i vibrationernas olikheter?

H.P.B. Med all sannolikhet är det så.

F. Om man talar om mänskligheten som en helhet, är det då korrekt att alla har en ton eller ett vibrationstal som motsvarar dem?

H.P.B. Människor i allmänhet kan liknas vid de många tonarterna på pianot, var och en har sitt eget ljud och en kombination av dem framkallar andra ljud i oändliga variationsformer. Likt den ljudlösa naturen har de en grundton ur vilken alla karaktärsvariationer och sammansättningar framspringer i oändliga förändringar. Kom ihåg vad som sagts i Isis Unveiled sid xvi, Vol. I, ”Universum är kombinationen av tusentals beståndsdelar men ändå är det uttrycket för en enda ande – ett kaos för sinnena (de fysiska), men ett kosmos för förnuftet (Manas).

F. Hittills gäller detta generellt enbart för naturen, men förklarar det även skillnaden mellan adepten och gemene man?

H.P.B. Ja. Denna skillnad innebär att en adept kan jämföras med den enda tonart vilken innehåller alla andra tonarter i naturens storslagna harmoni. Han har sammanfattningen av alla tonarter i sina tankar, då däremot den vanliga människan har samma tonart som grund, men handlar och tänker endast i en eller ett par förändringar inom denna stora tonart och framkallar på så sätt enbart ett fåtal ackord utav den stora tillgängliga harmonin.

F. Har detta något att göra med det faktum att en lärjunge kan höra sin Mästares röst genom de astrala rymderna, medan en annan människa varken kan höra eller kommunicera med adepterna?

H.P.B. Detta beror på att chelans hjärna, genom träning, är stämd i samklang med mästarens hjärna. Hans vibrationer synkroniseras med adeptens, men den otränade hjärnan är inte stämd på samma sätt. Så chelans hjärna är onormal om vi betraktar den från det vanliga livets synsätt, medan vanliga människors hjärnor är normala för det världsligas ändamål. De sistnämnda människorna kan liknas vid dem som är färgblinda.

F. Hur skall jag tolka detta?

H.P.B. Det som läkarna betraktar som normalt anses från ockultismens synvinkel vara onormalt och vice versa. Skillnaden mellan en färgblind signalist som misstager sig på lamporna och en adept som ser, är att den ene förväxlar färgerna med varandra, medan adepten ser alla färgerna inom varje färg utan att förväxla dem med varandra.

F. Kan man då säga att adepten har höjt sina vibrationer så att de blivit desamma som naturens helhet?

H.P.B. Ja, de högsta adepterna. Men det finns även andra adepter som trots att de är så oändligt mycket längre komna än alla människor, fortfarande inte är i stånd att vibrera på en sådan nivå.

F. Kan adepten viljemässigt framkalla en vibration som kan skifta från en färg till en annan?

H.P.B. Han kan framkalla ett ljud som kommer att förändra en färg. Det är ljudet som framkallar färgen, och inte omvänt eller tvärtom. Genom att korrelera ljudets vibrationer på ett korrekt sätt skapas en ny färg.

F. Är det sant att varje ljud framkallar en färg på astralplanet?

H.P.B. Ja, men dessa är osynliga på grund av att de ännu inte har blivit korrelerade med människohjärnan, så att de kan bli synliga på jordeplanet. Läs vad Galton säger om sina experiment med färger och ljud som de upplevs av medialt lagda och sensitiva vilket visar att många känsliga personer alltid ser en färg för varje ljud. Den färgblinda människan mottager samma vibrationer som för andra visar sig som rött, men då hon inte är kapabel att förnimma dessa, förändrar hon mängden, så att säga, och ser sedan en färg som står i förhållande till de vibrationer hon är i stånd att förnimma av hela mängden. Hennes astrala sinnen kan se den riktiga färgen, men det fysiska ögat har sina egna vibrationer, och eftersom dessa finns på det yttre planet, övervinner de för tillfället de andra och den astrala människan är tvingad att meddela hjärnan att den sett korrekt. För i varje enskilt fall så skickas de yttre intrycken till den inre människan, som då är tvungen, så att säga, att acceptera och bekräfta meddelandet för stunden och vad det för tillfället informerar. Men det finns fall då den inre människan även i ett sådant sammanhang är i stånd att överkomma den yttre defekten och förmå hjärnan se skillnaden. I många fall av sinnessjukdomar är förvirringen av alla de slags olika vibrationerna så enormt stor att det inte finns något inbördes förhållande mellan den inre och den yttre människan och då har vi fått ett fall av sinnesförvirring. Men även i några av dessa olyckliga fall är personen inombords hela tiden medveten om att hon inte är vansinnig, men kan inte göra sig själv förstådd.  På så sätt drivs ofta personer till vansinne genom felaktig behandling.

F. Genom vilka slags vibrationer framställer elementalerna olika varianter av färger och ljus?

H.P.B. Detta är en fråga som jag inte kan svara på, även om den är välkänd för mig. Nämnde jag inte för dig att hemligheter kan avslöjas alltför tidigt?
 

WILLIAM Q. JUDGE
Path
, juni, 1893
.

Översatt från William Q. Judges Theosophical Articles, vol I, sid 423-426, ”Occult Vibrations”. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

  

___________________________________________________________________

 | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23