triangel.gif (5598 bytes)
nr 5

  Olika grader inom TS

från
ForumSvaren 1889-1896

William Q Judge


© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

 


 
I Lucifer, 1888, använde en som skrivit en artikel sig av signaturen "F.T.S. 2° . Går det att få någon information beträffande graderna inom det Teosofiska Samfundet, om det finns några sådana?
 
5. W.Q.J. – Artikeln som trycktes i Lucifer var inte ett bidrag till denna tidskrift, utan var ett nytryck från en Chicago tidskrift, och därför fanns även signaturen med. Än så länge finns det ingen som använder sig av signaturen F.T.S.2° , på grund av att denna grad inte blivit beviljad till någon. Författaren som sägs ha skrivit denna artikel, var utan tvekan lurad av en som haft kännedom om att det alltid funnits tre lägre grader inom T.S. och låtsade att han kunde tilldela en sådan grad själv. Dessa tre grader talades det om under Samfundets yngre år, och man kan finna dem nämnda i de tidiga diplomen, som ju visar att de har existerat. De högre graderna förvaltas endast av adepterna och vissa av deras lärjungar. Samfundet som helhet har den första (egentligen den tredje) eller lägsta graden, och man fann tidigt att bara ett fåtal var kompetenta nog att gå in i nästa högre grad, för denna grad måste vinnas, och kan varken införskaffas genom skryt, pengar, eller genom ynnest.  Några av de få som kommit till den andra graden är inte medvetna om detta faktum, eftersom de ska gå igenom en prövotid, som är lång eller kort beroende på deras strävanden och meriter. Och några års prövningar av strävanden och meriter kan reduceras till noll, de novo, på grund av en månad i dåraktighet eller i tvivel. Om de verkliga ledarna inom T.S. bara hade velat ha följeslagare av större kvantitet istället för kvalitet, så hade De för länge sedan kunnat ta in hundratals ivriga medlemmar. Men det vill De inte; De kan vänta. [s 5-6]
 


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23