PATANJALIS YOGA AFORISMER

av
WILLIAM Q JUDGE

Dessa Yoga-aforismer som är fördelade på fyra böcker ger anvisningar i fysisk, intellektuell och andlig träning och lägger grunden till en riktig förståelse av såväl meditationens struktur som meditationsteknikerna enligt teosofin. De vägleder oss i hur vi skall meditera och därmed övervinna det lägre jagets hinder och låta det Högre Självet, här kallat Ishwara, vägleda oss. Patanjalis text har en universell dragningskraft på alla som vill lära sig Raja-yoga och erbjuder en praktisk vägledning till en kontemplativ livsväg.

Patanjalis Yoga Aforismer är förmedlade i fyra böcker/kapitel, dessutom tillkommer
ett långt intressant förord av WQJ som förklarar tankarna kring Yoga filosofin.


Häfte, 40 sidor.
Pris 90 kr. [1997 års upplaga är slutsåld; en ny reviderad upplaga planerad 2006-7]

Här finns hela boken Online gratis. Klicka på den understrukna texten så kommer du direkt dit: Patanjalis Yoga-Aforismer Online

Du kan nu även studera och ta del av Raja Yoga skolans material i ämnet, läs mer på:  Patanjalis Dagbok Online

_______________________________________________________________________________

| till William Q Judge | till ARCANA | till Helena Blavatsky | till ULTs hemsida | till  B P Wadia | 

_______________________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)


Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23