yantra1.gif (2187 bytes)

Psykometri


HELENA BLAVATSKY

© 1999 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)Helena Blavatsky

HELENA BLAVATSKY 1831-1891

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)
 

En av de intressantaste upptäckterna i modern tid är att vissa sensitiva personer genom att hålla ett föremål i handen eller mot pannan kan få intryck av de miljöer där föremålet tidigare vistats, liksom av de personers utseende och karaktär med vilka det varit i kontakt. Ett manuskript, en målning, ett klädesplagg eller ett smycke förmedlar – hur gammalt det än är –  till den sensitiva en klar bild av författaren, konstnären eller bäraren, även om denne levde under Ptolemaios eller Enoks tid. Ett stycke av en antik byggnad framkallar dennas historia med scener av händelser som utspelats inom eller utanför densamma. En bit metallmalm leder det själsliga seendet bakåt till tiden då malmen bildades. Denna synförmåga kallas av sin upptäckare – professor J R Buchanon från Louisville, Kentucky – för psykometri. ...experimentellt demonstrerades den första gången 1841. Dess existens har sedan verifierats av tusentals psykometriker världen över. Den visar att varje tilldragelse i naturen – hur liten och oväsentlig denna än må vara – lämnar sina outplånliga intryck på den fysiska omgivningen ... och att bilderna produceras av etern, astralljuset...  

... Det förefaller högst osannolikt att scener från det gamla Thebe eller från förhistoriska tempel skulle ha blivit fotograferade på vissa atomers blotta substans. Bilderna är lagrade i det allt genomträngande, universella och för alltid bevarande medium som filosoferna kallar "Världssjälen" och mr Denton "tingens själ". Genom att hålla ett föremål mot pannan sätter psykometrikern sitt inre Jag i förbindelse med föremålets inre själ. ...När psykometrikern prövar föremålet sätts han i förbindelse med den ström i astralljuset som är ansluten till föremålet och som bevarar bilder av de tilldragelser vilka sammanhänger med dettas historia. Bilderna... sägs passera hans synfält med ljusets hastighet. Scen efter scen följer på varandra så snabbt att det bara är med en stark viljeansträngning som han kan hålla fast någon av dem tillräckligt länge för att beskriva den.

Psykometrikern är klärvoajant, dvs han ser med det inre ögat. Om han inte har stor viljestyrka, har tränat sin förmåga väl och har god kunskap om dess möjligheter, blir hans varseblivning av platser, personer och händelser mycket virrig. Vid hypnos, då samma klärvoajanta förmåga utvecklas, kan hypnotisören – vars vilja kontrollerar den hypnotiserades – tvinga denne att koncentrera sin uppmärksamhet på en viss bild tillräckligt länge för att se alla detaljer. Under ledning av en erfaren hypnotisör kan en siare överträffa den naturliga psykometrikern när det gäller att få klara och distinkta prekognitioner av kommande händelser. ...Enligt den kabbalistiska läran finns framtiden i embryonisk form i astralljuset, liksom det nuvarande fanns där embryoniskt i det förflutna. ...Det förflutna har inte mer tillvaro än framtiden. Det är bara våra minnen som överlever. Och våra minnen är bara de glimtar vi fångar av det förflutnas reflexer i astralljusets strömmar, liksom psykometrikern fångar dem från det föremåls astrala emanationer han håller i.

Herodotos berättar att i Belus åttonde torn i Babylon – som användes av de prästerliga astrologerna – fanns det högst upp ett rum, en helgedom, där de profeterande prästinnorna sov för att ta emot meddelanden från guden. Bredvid bädden stod ett bord av guld, på vilket man lade olika stenar som enligt Manetho alla var meteoriter. Prästinnorna framkallade de inre profetiska visionerna genom att trycka en av de heliga stenarna mot pannan och bröstet. Samma sak försiggick i Thebe och i Patara i Lykien.

Detta tycks indikera att psykometrin var känd av våra förfäder och utövades vida omkring. Vi har läst någonstans att den storartade kunskap om planeterna och deras relationer som de gamla kaldeiska astrologerna enligt Draper var i besittning av, mera inhämtades med hjälp av meteorstens-magi än med hjälp av astronomiska instrument.  

 

HELENA BLAVATSKY
Utdrag från Isis Unveiled, 1877

Översatt från H P Blavatskys Isis Unveiled, vol I, sid 182-184, 331-332. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1975.

___________________________________________________________________

  | till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23