yantra1.gif (2187 bytes)

Gamla och kommande tiders vän

Robert Crosbie
 

Robert Crosbie
1849 - 1919

© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 

"Som en sådan vän framstod William Q Judge för mig och utan tvivel för många andra, både här och i andra länder. Den första teosofiska skriften jag läste var hans Teosofisk Resumé. Mitt första möte med honom förändrade hela min livsinriktning. Jag förlitade mig på honom då och jag förlitar mig på honom nu liksom jag gör på alla dem som han hade tillit till. För mig verkar tillit vara det band som håller samman och ger styrka åt rörelsen, ty den kommer från hjärtat. Och den känsla av tillit han ingav stannade inte vid blind tillit; efterhand som tiden gick och elevens energi, ståndaktighet och hängivenhet växte avslöjades mer och mer den ’verklige WQJ’ ända tills den kraft som utstrålade från honom blev till en alltid närvarande hjälp i arbetet. Som sådan kvarstår den än idag, ett levande centrum i hjärtat hos var och en som förlitade sig på honom, en brännpunkt för den kommande 'store budbärarens' Strålar.

Som aktiv deltagare i Teosofiska Samfundets verksamhet i Boston i över sju år har det varit min karma att komma i kontakt med honom under många olika omständigheter, såsom de växlande kriser, lokala såväl som allmänna, som Samfundet oskadat genomgått. Men rakt igenom var det hans röst som uppmuntrade eller varnade, hans hand som ledde händelserna till en harmonisk utgång. På hans utomordentliga organisationsförmåga, hans enastående inblick i individers karaktär och kapacitet, hans skicklighet att vända ett skenbart ont till en kraft för det goda har jag fått många bevis.

Att han var en stor ockultist vet många av egen erfarenhet men ingen har pejlat djupet av hans makt och kunskap. Mycket som nu är fördolt beträffande honom kommer framtiden att avslöja och då visa hans livsverks verkliga omfång. Vi vet att detta livsverk har varit till oskattbar välsignelse för oss och att det genom oss måste spridas till andra. Riktlinjerna har framlagts för oss av HPB, WQJ och Mästarna och vi kan på nytt ta upp vårt motto, detsamma som han gav oss vid HPB’s bortgång: ’Verka, vaka och vänta’. Vi skall inte behöva vänta länge."
 

ROBERT CROSBIE

Översatt från Vernal Blooms, sid 1-2."A Friend of Old Time and of the Future". Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1946.
 

_______________________________________________________________________________________


 |  till William Q Judge Online   | till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23