Robert Crosbie (1849 - 1919)
98 texter på svenska
Teosofi


Robert Crosbie föddes i Montreal, Canada. Från tidig ålder var han djupt intresserad av religösa och filosofiska ämnen. Han flyttade till Boston 1886, och där besökte kan Teosofiska Samfundets möten. När W.Q. Judge kom dit för att hålla föredrag, blev han presenterad för Robert Crosbie och de skapade omedelbart ett vänskapsband och en tillit. Robert Crosbie blev elev till HPB genom korrespondans. Efter W.Q. Judges död blev Katherine Tingley förgrundsfigur. Hon etablerade ett samfund i Point Loma, Kalifornien. På hennes begäran anslöt sig sig Robert Crosbie till Point Loma gruppen. Han lämnade den efter några år. Han flyttade till södra Pasadena och startade där en studiegrupp.1909 blev denna grupp United Lodge of Theosophists (ULT).  1912 grundade han tidskriften Theosophy, som han fortsatte att vara redaktör för ända till sin död. Robert Crosbie betonade opersonlighet och anonymitet för att värna om arbetet och  skydda medarbetarna från stolthet och ambition.


Robert Crosbie
ONLINE
98
texter på svenska


 

RobertCrosbies Bhagavad Gita kommentarer:

Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 8
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 9
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 10
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 11
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 12
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 13     
Kommentarer till  Bhagavad Gita av Robert Crosbie kap 14  
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie, kap 15
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie. kap 16
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 17
Kommentarer till Bhagavad Gita av Robert Crosbie  kap 18

Universell Teosofi & Friendly Philosopher:
Grunden för religion 1
Vår Gud och andra Gudar 2
Det Majestätiska Mysteriet  3
Att erkänna Lagen 4
Det Ondas ursprung 5
Vad reinkarnerar? 6
Verkligt minne 7
Orsaken till sorger 8
Vad överlever efter döden? 9
Kan de döda kommunicera?  10
Sömn och drömmar  11

Instinkt och Intuition  12
Den Skapande Viljan  13
Människan, synlig och osynlig  14
Försakelse av handling  15
Korrespondensernas lag  16
Uppodlandet av Koncentration 17
Mentala helanden och hypnos 18
Naturens ockulta sida 19
Mänsklighetens Förbund 20
Nyårslöften 21
Ockult Kunskap 22
Suggestionsförmågan 23
Sann klärvoajans 24
Sann moral 25
Tankens förråd 26
Själens Språk 27
Teosofi i det dagliga livet 28
Tre slag av tro 29
Planetariska inflytanden 30
Arbeta för Teosofin 31

Friendly Philosopher:
I Begynnelsen – Förklarande Manifesto 1909
I Begynnelsen – Preliminärt Memorandum 1908
I Begynnelsen – brev 14 – ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 13 – ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 12 – ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 11 – ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 10 – ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 9 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 8 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 7 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 6 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 5 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 4 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 3 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 2 –  ur Friendly Philosopher
I Begynnelsen – brev 1 –  ur Friendly Philosopher


Kapitel 1 - 18 Frågor och Svar på Teosofins Ocean av Robert Crosbie

Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 18, frågorna 495-537
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 17, frågorna 482-494
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 16, frågorna 450-481
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 15, frågorna 421-449
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 14b, frågorna 401-420

Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 14a, frågorna 378-400
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 13, frågorna 362-377 
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 12, frågorna 345-361
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 11b, frågorna 313-344
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 11a, frågorna 277-312
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 10, frågorna 262-276
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 9, frågorna 237-261
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 8, frågorna 214-236

Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 7, frågorna, 194-213
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 6, frågorna 154-193
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 5, frågorna 131-153
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 4, frågorna 116-130
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 3, frågorna 98-115
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 2, frågorna 77-97

Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 1b, frågorna 40-76
Svar på Frågor i Teosofins Ocean, kap 1a, frågorna 1-39
Svar på Frågor i Teosofins Ocean – Förordet


Friendly Philosopher av Robert Crosbie
Anden i kroppen – Andra brevet – Kapitel 1, ur Den Vänlige Filosofen
Anden i kroppen – Första brevet – Kapitel 1, ur Den Vänlige Filosofen  

Artiklar av Robert Crosbie
Gamla och kommande tiders vän

Den Enda Verkligheten


Robert Crosbie – En  ockult länk – ULTs Nyhetsbrev nr 14
Robert Crosbie – Vändpunkten – ULTs  Nyhetsbrev nr 11

Robert Crosbie och United Lodge of Theosophists av Armand Courtois
Robert Crosbie är älskad och hedrad i U.L.T. därför att han har uttänkt och utarbetat ett idealiskt sätt att fortsätta den Teosofiska Rörelsen, och detta i en period i vilken den löpte stor risk att stranda på persondyrkans, den personliga auktoritetens, urvattningens och förvirringens blindskär. Helena Blavatsky var en utomordentlig källa till inspiration, William Q. Judge ett föredömligt förkroppsligande av den. De som skulle komma att dricka djupa klunkar ur den källan och i Judge finna förebilden för ett sunt teosofiskt arbetssätt, skulle också komma att ge Rörelsen de bästa chanserna till en sund fortsättning. Rörelsens kvalitet beror hela tiden på kvaliteten hos dess medarbetare, på dessas motiv, utgångspunkter, utbildning och mål. Genom att vara "lojal mot den Teosofiska Rörelsens stora Grundare", med tonvikten på det väsentligaste i teosofin, och genom att fästa mindre uppmärksamhet vid "tvistefrågor och olikheter i personliga åsikter", lade Crosbie grunden till sunt, värdefullt och varaktigt arbete. Det är denna essäs syfte att visa att detta synnerligen geniala bidrag från Crosbie kom till tack vare hans studier och livserfarenhet, som kompletterade hans Jags begåvning och lät den komma till uttryck.

Det Kungliga Mysteriet – Teosofiska Speglingar # 10
Vad är det som Reinkarnerar? – Teosofiska Speglingar # 12
Det Gyllene löftet – Teosofiska Speglingar # 15
Den Verkliga Julen – Teosofiska Spegligar # 24
Robert Crosbie - vändpunkten – Teosofiska Speglingar # 30

Människans Källa – Teosofiska Speglingar # 32
Livets egen Initieringsprocess – Teosofiska Speglingar # 35
Den intelligenta viljan – Teosofiska Speglingar # 85

De stora Lärarna – Teosofiska Speglingar # 90
Gnosis - den sanna kunskapen – Teosofiska Speglingar # 91
Exoterisk och esoterisk teosofi – Teosofiska Speglingar # 95
Mahatma-logens inflytande – Teosofiska Speglingar # 100
Tankens källa – Teosofiska Speglingar # 114
Mästarnas förmågor – Teosofiska Speglingar # 138Because - for children who ask why (15 chapters)
 This is a link to the website of the Phoenix ULT Lodge

This little book is intended to serve as a guide to the mother who wishes to teach her children the basic facts of life, the purpose of life, and the laws of living it. While many books for children have been written with these Theosophical ideas in mind, the principles have been often so obscured by story and diversion, that no clear ideas have been gained. In this book, the principles are insisted on to the exclusion of story interest, with the idea that each mother in her own way, and according to the nature of her child, may impart – maybe learn at the same time – the teaching more clearly and comprehensively than any other mother could possibly impart it. The work is in reality for the mother the principles here given are undiluted Theosophy as written down by H.P.Blavatsky; the applications in many instances as taught by her colleague, Wm. Q. Judge, and further passed on by one who followed in their footsteps, - in gratitude to each of whom this little book is written by A Student. (Edited by Robert Crosbie (1849-1919)

Questions & Answers to the OCEAN of THEOSOPHY (18 chapters)
 This is a link to the website of the Phoenix ULT Lodge

The Ocean of Theosophy, written by Mr. Judge, was regarded by Mr. Crosbie as the perfect condensation of H.P.B.’s great work, The Secret Doctrine, and therefore the best possible book to put in the hands of students. During the life-time of Mr. Crosbie a study class in the Ocean was inaugurated for the education of the earnest-minded in the fundamental teachings of Theosophy. A portion of each session was devoted to questions and answers, which were preserved in stenographic records.

Selections from the questions asked and the replies made were published in the magazine THEOSOPHY after Mr. Crosbie’s death in 1919. Since then study classes in the Ocean have been maintained in the various U.L.T. Lodges year after year, and much use has been made of Mr. Crosbie’s answers, as each new student necessarily faces much the same problems. Repeated requests for the issuance in book form of these valuable materials have inspired the present publication.

The Friendly Philosopher
This is a link to the website of the Phoenix ULT Lodge
Letters and Talks on Theosophy and the Theosophical Life.

This book, then, is no biography or autobiography written and uttered for the greater glory of a mortal man, but rather is an introduction to the only life worth living, whether reflected in the small or in the great—the life of the Soul. Its speech is in the language of the Soul; its utterance is that of the Doctrine of the Heart; its purpose is the furtherance of that Cause in which was hid the mortal existence of Robert Crosbie no less than the earthly careers of those great Captains whom he revered and under whom he served: H. P. Blavatsky and Wm. Q. Judge.

“That power which the Disciple shall covet is that which shall make him appear as nothing in the eyes of men.” This was the power which Robert Crosbie gained, this the power that enabled him to keep in touch with the great Teachers after They had cast off the mortal coil; that guided his steps in following the Path They showed, the MASTERS who are behind; that sustained him during the long years when all that could be done was “to work, watch—and wait,” until the propitious hour should come when, under Karma, recruits might be gathered from among the generation following the great Mission and the great Message of his Teachers.

______________________________________________________________________

wpeAF.jpg (3179 bytes)

till William Q Judge Online   | till Helena Blavatsky  Online | till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

Copyright © 1998-2016 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2017-02-18