yantra1.gif (2187 bytes)

Alfred Percy Sinnett Online

HUVUDINDEX

[In Swedish and English]
© 2011 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

Links to A P Sinnetts books Online in English:
 
The Occult World by A.P. Sinnett  The Mahatma Letters to A. P. Sinnett (Facsimile of 1926 2nd edition)

     
Online 1881 version of The Occult World

1884 online version of Esoteric Buddhism

The Letters of H. P. Blavatsky to A. P. Sinnett

Online Version of The Mahatma Letters
(second edition)


 

Svenska länkar till A P Sinnetts böcker översatta till svenska och för första gången online:

 

A. P. SINNETT
P
resident i det Teosofiska Samfundet i Simla

Under september och oktober 1880 så besökte Helena Blavatsky och överste Henry Olcott – A P Sinnett och hans fru Patience – i Simla i norra Indien. Sinnetts seriösa intresse av den teosofiska undervisningen och det teosofiska arbetet manade Helena Blavatsky att upprätta en kontakt genom korrespondens mellan Sinnett och de två Adepterna Koot Hoomi och Morya vilka sponsrade Teosofiska Samfundet. Utifrån denna korrespondans skrev sedan Sinnett Den Ockulta Världen (1881) och De Invigdes Lära (1883) som båda hade ett enormt inflytande i att väcka intresse för teosofin. I Den Ockulta Världen gav Sinnett långa utdrag från sin tidiga korrespondans med Mahatma KH. Sinnet berättade också mycket detaljerat kring många av de ockulta fenomen som Helena Blavatsky utförde då hon var i  Simla.

Denna nya svenska översättning bygger på Viktor Pfeiffs tidiga översättning från 1887, men en hel del förändringar har gjorts för att göra texten så begriplig som möjligt för dagens läsare. Denna online version är den första av Sinnetts triologi av teosofiska böcker som publicerades under den tid som Helena Blavatsky levde. Den Ockulta Världen, De Invigdas Lära och En Sierskas Öden finns samtliga online på denna hemsida. En hel del material som Sinnett publicerade kan med fördel studeras av dagens teosofer, även om han var väldigt materialistisk och spiritualistisk i sin förmedling. Hans böcker hjälper oss att förstå hur den teosofiska förmedlingen stegvis förmedlades, och hur svårt det var i början att bana ny väg i detta svåra ämne som på den tiden var nästan helt okänt. Att förmedla ockulta läror är än idag förbundet med stora svårigheter, men måste likväl göras om den Ockulta Hermetismen – Teosofin – ska få fotfäste i denna tidsålder bland sökande människor, som är i så starkt behov av en Alternativ Stig att vandra på.

Dessa tre böcker är en del av Mästarnas tidiga förmedling:
Den Ockulta Världen Online
, De Invigdas Lära Online, En Sierskas Öden Online.

Teosofiska Kompaniet, den 21 juni, 2010
.

_________________________________________________________________________________

MÄSTARBREVEN

Mahatmabreven till A P Sinnett – Sjätte delen

Mahatmabreven till A P Sinnett – femte delen

Mahatmabreven till A P Sinnett – fjärde delen

Mahatmabreven till A P Sinnett – tredje delen

Mahatmabreven till A P Sinnett – andra delen

Mahatmabreven till A P Sinnett – första delen

 _________________________________________________________________________________________________
 

| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida | till toppen av sidan |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23