triangelsymbol
nr 56

Det ockulta tysthetslöftet

Fråga: Kan du ge mig några bevis för VISDOMSRELIGIONENS esoteriska natur?

HPB: Det bästa beviset du kan få för detta är, att varje uråldrig religiös, eller rättare sagt filosofisk kult, bestod av en esoterisk eller hemlig lära, och en exoterisk (utåtriktad offentlig) dyrkan. Dessutom är det ett välkänt faktum, att de gamles MYSTERIER omfattade inom varje nation "de större" (hemliga) och "de mindre" (offentliga) MYSTERIERNA – precis som i de berömda högtidliga ceremonierna som i Grekland kallades de Eleusinska mysterierna. Hierofanterna från Samothrake och från Egypten, de initierade brahminerna av det gamla Indien och de efterkommande hebreiska rabbinerna, alla hemlighöll de sina verkliga bona fide trosläror av rädsla för att de skulle vanhelgas. De judiska rabbinerna kallade sin sekulära religionsordning Mercavah (den yttre kroppen), "vehiklet" eller omhöljet som innesluter den dolda själen – det vill säga, den högsta hemliga kunskapen. Inte en enda av de gamla nationerna förmedlade genom sina präster sina verkligt filosofiska hemligheter åt massorna, utan överlämnade åt dessa endast skalet. Nordbuddhismen har sitt "större" och sitt "mindre" vehikel, kända som Mahayana (den esoteriska skolan) och Hinayana (den exoteriska skolan). Och inte kan man klandra dem för sitt hemlighetsmakeri – för inte skulle väl du kunna tänka dig att mata din fårflock med lärda avhandlingar om botanik istället för gräs? Pythagoras kallade sin Gnosis "kunskapen om det som är". Han förmedlade denna kunskap endast till sina löftesbundna lärjungar: till dem som kunde smälta en sådan mental föda och bli tillfredställda; och de fick avlägga ett tysthetslöfte. Ockulta alfabet och hemliga chiffer har utvecklats från de fornegyptiska hieratiska skrifterna. I forna tider var det bara hierogrammatisterna eller de initierade egyptiska prästerna som hade tillgång till dessa skrifters hemligheter. Enligt Ammonios Sakkas levnadstecknare, förband han genom ed sina lärjungar, att inte avslöja hans högre läror till några andra än de som redan hade fått en förberedande undervisning, och som också hade avlagt ed.

HELENA BLAVATSKY 
Utdrag ur Nyckeln till teosofin, kap 1
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23