triangelsymbol
nr 150

Teosofins Ocean

Fråga. [76] Väldigt många personer som läser Teosofins Ocean anser att den är svår att förstå: varför är det så, när boken är skriven i så enkla ordalag?

Svar. Det skulle bli svårt att skriva en bok som skulle förmedla konturerna av den Universella Vetenskapen i enklare termer än dem som används i ”Oceanen”. Svårigheten att förstå ligger inte i uttryckssätten som använts i denna bok, utan i sinnena hos de blivande studenterna vars hårda och fasta slutsatser beträffande, människor, ting och metoder står i vägen för deras förståelse av idéernas betydelse som är så enkelt uttryckta. Utan tvekan så skulle de som finner ”Oceanen” svår att förstå anse sig själva som intelligenta personer, men den intelligens som vanligtvis uppvisas är endast en bekantskap med det som vetenskapsmän, religiösa människor, materialister och andra har sagt eller skrivet och utgör inte ett direkt användande av tankeförmågan; dessa människors sinnen är helt enkelt förrådshusen för andras tankar, idéer, och handlingar. För att verkligen kunna förstå teosofin måste allt det som lagrats upp i form av tidigare föreställningar och förutfattade meningar för tillfället läggas åt sidan, särskilt vid tidpunkten för läsandet eller vid studier, så att betydelsen av vad Läraren säger helt och hållet kan fångas upp av sinnet. För att kunna uppnå kunskap om den Vetenskap som utgör syntesen för allt Liv och hela Naturen måste sinnet vara klart och rent, fritt från alla fördomar och förutfattade meningar, samt helt och hållet hängivet åt förvärvandet av Vetenskapen, då kan man förstå och lära känna den. Som en förberedelse inför detta studium bör teosofins
Tre Grundsatser bli grundligt förstådda och tillämpade på livsproblemen så väl som på den detaljerade filosofi som ”Oceanen” förmedlar.

Utdrag ur Svar på Frågor ur "Teosofins Ocean" av ROBERT CROSBIE
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23