triangelsymbol

Teosofiska Speglingar - Huvudindex

Teosofiska Speglingar är korta avsnitt som i första hand vänder sig till dem som inte känner till teosofins filosofi speciellt mycket, men som gärna vill veta lite mera. Dessa texter är mycket lämpliga för nybörjare liksom för dem som vill få ett så brett perspektiv som möjligt på den teosofiska undervisningen, utan att för den skull behöva läsa tusentals sidor. Avsnitten är intressanta och upplysande och ger en tydlig bild av vad teosofins filosofi anser om de olika ämnen som presenteras. 

Flertalet av texterna är hämtade från Helena Blavatskys och William Q Judges skrifter, men det finns också en hel del urval från den större kretsen av teosofiska författare. Teosofiska Speglingar ger ett mycket bra underlag för teosofiska studier och nybörjargrupper och vi kan varmt rekommendera dessa texter som inledande teosofisk läsning.

Teosofiska Speglingar innehåller texter som är hämtade från ULT bulletinen vilken kommer ut löpande varje månad. Den delas ut gratis av Teosofiska Kompaniet, Malmö sedan september 1988 till alla som är intresserade av teosofi.

Gå till Teosofiska Speglingar i Bokstavsordning

          
Förteckning över samtliga Teosofiska Speglingar (1-270)
 

1.    Mästarnas Budskap
2.    Den Hemliga Läran 
3.    Den Teosofiska Rörelsen
4.    Solgudens Återkomst
5     Astralljusets Inflytande
6.    De Invigdas Lära
7.    En Ständig Pånyttfödelse
8.    Den Inre Cirkeln

9.    Helena Blavatskys Testamente
10.  Det Kungliga Mysteriet
11.  Harmonins och Jämviktens lag
12.  Vad är det som reinkarnerar?
13.  Visdomsreligionen
14.  Våra Äldre Bröder
15.  Det Gyllene Löftet
16.  Vad innebär ockultism?
17.   Pionjären Willian Quan Judge
18.   Påsken – uppståndelsens tid
19.   Akasha och Astralljuset
20.   Sju Gyllene Nycklar
21.   Drömmen om ett evigt liv?
22.   Karma och Ockultism
23.   Liv och död
24.   Den Verkliga Julen
25.   Hälsa, sjukdom, healing
26.   Drömmars funktioner
27.   Uppståndelsen sker nu
28.   Den sanna födan
29.   Det internationella Blavatsky-året 1991
30.   Robert Crosbie – vändpunkten
31.   Koncentration
32.   Människans verkliga källa
33.   Kan Teosofin definieras?
34.   Vägen till Adeptskap
35.   Livets egen Initieringsprocess
36.   De oundvikliga motsatserna
37.   Kan vi välja våra inkarnationer?
38.   Periodiska gudsinkarnationer – Avatarer
39.   Helena Petrovna Blavatsky (1831-1891)

40.   Bönen – en ockult process.
41.   Hypnotiska tillstånd
42.   Man eller kvinna?
43.   Utvecklingens Grundprinciper

44.   Kristus inom alla
45.   Teosofiska Rörelsens Syfte
46.   Reinkarnation, karma och cykler 
47.   Själens Drama

48.   Reinkarnationsläran
49.   Sanningens fackelbärare
50.   Ljusets Kraft.
51.   Reinkarnation & nära döden upplevelser

52.   Meditation och karma
53.   Gnostisk undervisning öppen för kvinnor och män

54.   Reinkarnation i den gnostiska läran
55.   Reinkarnation i Pistis Sophia
56.   Det ockulta tysthetslöftet
57.   Vägen till Mästarna
58.   Ormen som kosmisk symbol
59.   Människans liv är en pilgrimsfärd
60.   Skyddsängeln – den inre astrala människan
61.
   Christos – det mystiska namnet
62.   Människans Sjufaldiga Konstituition
63.   Den Esoteriska Traditionen
64.   Sju olika grupper av drömmar
65.   Medvetandets olika processer
66.   Den kontinuerliga Teosofiska Rörelsen
67.   Den verklige Gurun
68.   Den astrala labyrinten

69  Reinkarnationsläran – dold i den kristna traditionen
70.   Hypnotiska regressionsexperiment
71.   Visdomsreligionen – esoterisk i alla tider
72.   Den Initierade
73.   ULT – vår mission och framtid  
74.   Den ockulta Vägen
75.   Teosofin och dödsstraffet
76.
   Alkemins tre faser
77.   Den Teosofiska Rörelsen 1975-2000
78.   Kristus-Ljuset till mänskligheten
79.   Filosofisk kunskap
80.   Teosofisk diet
81.   Teosofiska symboler
82.   Meditationens hemliga kraft
83.   Kroppen och astralkroppen
84.   Den Teosofiska Insikten
85.   Den Intelligenta viljan
86.   Drömlandet
87.   Förnuftet och dess krafter
88.   Teosofins grundprinciper
89.   Reinkarnationstankar i Bibeln
90.   De stora Lärarna
91.   Gnosis – den sanna kunskapen
92.   Den Universella Översjälen
93.   Den esoteriska evolutionsläran
94.   Teosofins verkliga natur
95.   Exoterisk och esoterisk teosofi
96.   Varför minns vi inte våra tidigare liv?
97.   Patanjalis Yoga Aforismer
98.   ULT & Den Teosofiska Rörelsen
99.   Thomasevangeliet
100. Mahatma-logens inflytande

101. Tron på Kristi blod
102. Själens existens

103. Teosofin & Bhagavad Gita
104. Det Enda Medvetandet
105. Det Högre Självet
106. De Vises Filosofi
107. Myten om de "Fallna Änglarna"
108. Visdomsreligionen – framtidens religion
109. Tankens mystiska kraft
110. Astralkroppens mysterium

111. Den Universella evolutionen
112. Esoterisk Kristendom
113. De Vise och Zodiaken
114. Tankens källa
115. Swedenborg och teosofins syn på tillstånden efter döden
116. Mästarna inför Millennieskiftet
117. Klärvoajant forskning
118. De återfödda atlantiderna
119. Adepter, Mahatmor, Nirmanakayor
120. Karmaläran, månen och jorden
121. Den esoteriska människan
122. Astralljuset och Akasha
123. Drömmar

124. Psykometri
125. Astralljuset och astralkroppen
126. Fyra Gyllene Länkar
127. Undervisning i Praktisk Ockultism
128. Karma – en rättvis lag

129. Reinkarnation – ett Fågel Fenix Mysterium
130. Den moderna teosofiska rörelsen 125 år
131
. Vår Gud inom oss
132. Reinkarnationens hemlighet
133. Det mystiska medvetandet
134. Healingens faror
135. Porfyrios hemliga gnosis
136. Teosofin återuppväckt
137. Den Levande Naturens Väsen
138. Mästarnas förmågor
139. Några ord om reinkarnation
140. Drömmarnas nödvändighet
141. Karma – Världsharmonins Lag
142. Dödsprocessen
143. Själens Öga
144. Att läsa astralt
145. Ett begränsat antal människojag på jorden
146. Genom de Gyllene Portarna
147. Visdomens dualistiska aspekt
148.
Det högre tålamodet
149. Mästaren
150. Teosofins Ocean
151. Vi reinkarnerar gång på gång
152. De teosofiska skrifternas källa
153. Den Högre Teosofin
154. Längtan efter kunskap
155. Tredje Grundsatsen
156. Kan man i drömmen få svar av det Högre Självet
157. Meditation – Dhyana, Dharana, Samadhi
158. Den allvetande gudomen
159. Mästaren – Det Högre Självet
160. Karma – en välgörande Lag
161. Reinkarnerad eller återförkroppsligad
162. Visdomens Mästare
163. Magins grundsatser
164. Zodiakens Tolv Tecken
165. Karmalagen
166. Det cykliska förloppet
167. Den andliga vishetens låga
168. Nadas Röst – Det Ljudlösa Ljudet
169. Ljusets Mästare
170. Människans fysiska och andliga sinnen
171. Teosofi – det universella broderskapet
172. Mästaren – det gudomliga hjärtat
173. Ockulta Vibrationer
174. Den Verkliga Tidsåldern
175. Om naturkatastrofer och översvämningar
176. Hermes teosofi
177. Pythagoras och Planeten Venus
178. Meditation på OM-ljudet
179. De Sju Portarna
180. Jacob Böhme – medlem av den Stora Logen
181. Reinkarnationsläran
182. Karmaläran
183. Drömmars intryck
184. Gnostiska hemligheter i Pistis Sophia
185. Sann Magi
186. Patanjalis Raja Yoga System
187. Heligt Blod, Helig Graal
188. Mästarnas initiationssystem
189. Den sanne esoteriske Frälsaren
190. Den Imaginära förmågan
191. Kunskapen ligger dold i symboler
192. Undervisning i Patanjalis Raja Yoga Filosofi
193. Att få full kontroll över Lägre Manas
194. Självkännedomens vetenskap
195. Den Esoteriska Traditionen – Pico della Mirandola
196. De Sju Strålarna
197. Tsong-Kha-pa
198. Fågel Fenix Mysteriet – Reinkarnation
199. Stora Reformatörers Läror – Taoismen
200. Golgata Initieringen
201. Kapila och Sankya-filosofin
202. En Obekväm Sanning – Teosofin
203. Karma
204. Krishna säger
205. Är drömmar bara meningslösa visioner?
206. Djalaludín Rumi
207. Vetenskapen om yoga
208. I njutningen av konst, av musik, av ljus och skönhet
209. Ammonios Sakkas
210. Invigningen
211. Mysteriet Blavatsky
212. Christos & Ljusets Mysterium
213. Sommarsolståndet
214. De Astrala Zonerna
215. Reinkarnationsläran självklar inom yogan
216. Döden förklarar Livets Mysterium
217. Visdomens Buddha
218. Den Uråldriga Källan
219. Karmaläran gäller alla
220. Den Gudomliga Visdomen
221. Vår Stjärna, Vår Fader
222.
Mästarnas fantastiska krafter
223. Teosofins framtid
224. Buddhismen i Bod-Yul (Tibet)
225. När vi tänker är vi skapare av karma
226. Vegetarian eller köttätare?
227. Gautamas Esoteriska Lära
228. Den Tredje Jesus
229. Vår livs meditation
(jan 2010)
230. Karmalagen
(feb 2010)
231. Översjälen
(mars 2010)
232. Astralkroppens olika funktioner
(april 2010)
233. En Tulkus Insikt
(maj 2010)
234. Hur uppnås andliga förmågor?
(juni 2010)
235. De två olika Esoteriska Doktrinerna
(juli-aug 2010)
236. Konsten att meditera
(sep 2010, Handout)
237. Det finns ingen religion högre än sanningen
(okt 2010)
238. Teosofin är till för alla
(nov 2010)
239. Vad betyder egentligen namnet Kristus?
(dec 2010)
240. Det Ockulta Nyåret 2011
(jan 2011)
241. Praktisk Teosofi
(feb 2011)
242. WQJ Dagen 2011
(mars 2011)
243. Tankens kraft och Atlantiderna
(april 2011)
244. Det gåtfulla Maya-folket
(maj 2011)
245. Visdom & Dygd
(juni 2011)
246. Hur bekämpar vi Ondskan
(juli-aug 2011)
247. Pythagoras Stormästaren
(sep 2011)
248. Platons Dialoger
(okt 2011)
249. Gnostikernas Insikter
(nov 2011)
250. Messias  
(dec 2011)
251. Det Ockulta Astralljuset
(jan 2012)
252. Intelligenta väsen i naturen
(feb 2012)
253. Att tillfoga samhället mycket ont
.(mars 2012)
254. Hermes Smaragdtavla
(april 2012)
255. Maha-Vishnu (maj 2012)
256. Det Majestätiska Mysteriet
(juni 2012)
257. Före Syndafloden
 (juli-aug 2012)
258. Det Ondas ursprung
(sep 2012)
259. Vad Reinkarnerar?
(okt 2012)
260. Verkligt Minne
(nov 2012)
261. Orsaker till Sorger
(dec 2012)
262. Vad överlever döden?
(jan 2013)
263. Kan de döda kommunicera?
(feb 2013)
264. Sömn och Drömmar
(mars 2013)
265. Instinkt och Intuition
(april 2013)
266. Den Skapande Viljan
(maj 2013)
267. Människan synlig och osynlig
(juni 2013)
268. Försakelse av handling
(juli-aug 2013)
269. Korrespondensernas Lag
(sep 2013)
270. Uppodlandet av Koncentration
(okt 2013)
271.
ULTs Manifesto (nov 2013)
272. Ställföreträdande försoning (dec 2013)
273. Mästarnas uppdrag
(jan 2014)
274.
Hängivenhetens karma (feb 2014)
275.
Teosofins Ocean (mars 2014)
276.
(april 2014)
277.
(maj 2014)
278. (juni 2014)
279. (juli-aug 2014)
280. (sep 2014) 


|  till toppen av sidan   |  till Robert Crosbie  Online  |   till William Q Judge Online  till Helena Blavatsky Online |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-08-26