triangelsymbol
nr 16

Vad innebär ockultism?

OCKULTISM innebär att inte tala om allt det man vet; utan snarare förtegenhet.

Ockultism innebär att inte tala om allt det man betvivlar; utan snarare tystnad.

Ockultism innebär att inte tala om allt det man "ser"; utan snarare att vända sig tillbaka inåt mot seendets källa.

Ockultism innebär att inte återupprepa allt det man "hör"; utan snarare förseglade läppar, så att det man hört inte smiter ut den vägen.

Ockultism innebär att inte tala om andras fel och brister; utan snarare kärlek till nästan.

Ockultism innebär att inte sätta upp några fasta planer; utan snarare inta en rörlig ståndpunkt som är förankrad i den goda Lagen.

Ockultism innebär att inte framlägga för andra deras plikt; utan snarare vaksamhet emot sig själv vid uppfyllandet av sin egen plikt.

Ockultism innebär att inte göra vad än man önskar närhelst man vill; utan snarare utöva disciplin.

Ockultism innebär att inte lyssna till förtal eller skvaller; utan snarare utöva välvilja ur vilken förtal och skvaller inte kan hämta någon näring.

Ockultism innebär att inte vara högfärdig eller stolt över sin lärdom; utan snarare att vara ödmjuk.

Ockultism innebär att inte påskynda sina dagliga bestyr eller forcera sin utveckling; utan snarare att komma ihåg att allt tar sin tid.

Ockultism innebär att inte göra allt det storslagna arbete som finns att utföra; utan snarare att vara redo till arbete, redo att acceptera hjälp och att vara till hjälp; snarare att glädjas över att uppgiften utförs bäst av någon annan.

Ockultism innebär att inte sträva efter att bli en ledare bland människor; utan snarare att följa en angiven inriktning.

OCKULTA AXIOM
 


 |  till Teosofiska Speglingar  |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23