triangel.gif (5598 bytes)
  Huvudindex
för
Den  Teosofiska  Rörelsen
1875–1950

 

De forntidas religion är framtidens religion.

Några få århundraden till, och så kommer inte några sekteriska troenden i någon som helst av mänsklighetens stora religioner att leva kvar. Brahmanism och buddhism, kristendom och muhammedanism kommer alla att försvinna för den mäktiga strömmen av fakta                      – H. P. Blavatsky.


© 2010 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 

_____________________________________________________________________

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
(Översatta kapitel understrukna för framklickning.)

  Förord, Inledning, Innehållsförteckning
  Kapitel I.  Framåtskridandets väg
  Kapitel II.  1800–talets spiritualism
  Kapitel III.  Teosofiska Samfundet och dess grundare
  Kapitel IV.  Syften och litteratur
  Kapitel V.  Indien
  Kapitel VI.  Teosofer i Indien
  Kapitel VII.  London-sällskapet för psykisk forskning
  Kapitel VIII.  Farväl till Indien
  Kapitel IX.  Teosofi i Amerika
  Kapitel X.  Lucifer och Den Hemliga Läran
  Kapitel XI.  Anklagelserna av Coues-Collins
  Kapitel XII.   HPBs död och därefter
  Kapitel XIII.  Samfundet kontra rörelsen
  Kapitel XIV.  Överste Olcott, Annie Besant och W Q Judge
  Kapitel XV.  Fallet mot William Q Judge
  Kapitel XVI.  Judge-fallets efterdyningar
  Kapitel XVII.  TS i Amerika
  Kapitel XVIII.  William Q Judge’s död
  Kapitel XIX. Efterverkningar i Amerika
  Kapitel XX.  Adyar–samfundet
  Kapitel XXI.  Fortsatta strömningar
  Kapitel XXII. Nuet och framtiden


Natten
till igår fick jag
se ett fågelperspektiv av de teosofiska samfunden. Jag såg några få uppriktiga och pålitliga teosofer i deras kamp med världen i stort och med andra – endast till namnet och ärelystna – teosofer. De förra är större till antalet än du kan tro, och de segrade såsom ni i Amerika kommer att segra om ni bara förblir starka och trofasta gentemot Mästarnas program och sanna mot er själva.

HPB, 1888.

wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)wpeAF.jpg (3179 bytes)

_________________________________________________________ 

The theosophical movement 1875-1950. The Cunningham Press, Los Angeles. 1951, xiii, 351p., revised edition of a 1925 original. A documentary history of the course of the Movement through its first seventy-five years – from 1875 to1950. It is both a history and a critical evaluation of methods, attitudes and actions. ISBN 0-938998-14-5
 
Boken (nr 500) kan beställas direkt genom vår InternetBokhandel för 125:- inklusive porto;
Postgiro: 444 58 09-9

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |  till Helena Blavatsky  Online  | Den Teosofiska Rörelsens Arkiv  | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014-2014–2005 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2014-03-23