Teosofisk Gnosis - Huvudindex

Teosofisk Gnosis är korta artiklar som i första hand vänder sig till dem som gärna vill lära känna teosofin. Texterna är mycket lämpliga för dem som vill få ett så brett perspektiv som möjligt på den teosofiska undervisningen, utan att för den skull behöva läsa tusentals sidor. Dessa artiklar är upplysande och förmedlar det grundläggande inom teosofins filosofi.

Artikelserien Teosofisk Gnosis kan på grund av sin enkelhet ses som ett  mycket bra underlag för teosofiska studier och då särskilt för den som just börjat intressera sig för teosofi. Vi kan varmt rekommendera dessa teosofiska texter som inledande läsning. Samtliga teosofiska texter
är hämtade från tidskriften Teosofiska Rörelsen. Dessa publicerades av United Lodge of Theosophists, Malmölogen under åren 1979-1993 som redaktionella artiklar. Det blev totalt 71 olika tema nummer.

Vi har inför vår nya Online upplaga delvis omarbetat dessa artiklar (de ursprungliga texterna), dels grammatiskt, dels filosofiskt, men i stora drag bibehållit grundtankarna eftersom innehållet är tidlöst.

Redaktionen Teosofiska Rörelsen ,
Teosofiska Kompaniet
, våren 2003
 

_____________________________________________________________________________________
  
Tillgängliga Online artiklar :
        
Sufiläran och teosofin (7)new.gif (896 bytes)
Åter mot Ljuset (18) new.gif (896 bytes)
Karmiska funderingar på Vägen (29)

Teosofin – en evig rörelse (31)new.gif (896 bytes)
Tredje Ögat, det (40)new.gif (896 bytes)
Andlig solidaritet (52) new.gif (896 bytes)
Mediumskap & channeling eller självtillit & adeptskap (55) new.gif (896 bytes)
Vem är vi egentligen? (71)new.gif (896 bytes)

Alfabetisk förteckning över serien Teosofisk Gnosis (1-71)
Alkemi, dödens (47)
Andlig utveckling (50)
Andlig solidaritet (52)

Astralkroppen och astralljuset (14)
Astralkroppen - ockulta samtal (57)
Astralljuset och astralkroppen (14)
  
Barnuppfostran, teosofins syn på (37)
Broderskap, universellt (8)
Buddhismen, den yttre och inre (19)

Chela & Guru, lärjunge & Mästare (10)
Cykler (59)
Cykler - periodicitetens lag (4)
  
Devakan och Kama-Loka, livet efter döden (9)
Djurens själar i teosofisk belysning (68,69,70)
Drömmar (11)
Dödens alkemi (47)
Döden, tillstånd efter (62)

Efter döden tillstånd (62)
Elden - eldsjälarna HPB, WQJ och RC (15)
Esoterisk islam - Sufism (7)
Esoterisk kristendom - Gnosticism (70)

Finlands nationalepos (Kalevala) & Hemliga Läran (25)
Födelse, Kristusbarnets (30)
  
Gnosticism - Esoterisk kristendom (70)
Graalen, den heliga (13)
Guden den okände och Mänsklighetens tjänare (20)
Gudomliga Visdomen, Teosofi den (67)
Guru och Chela - Mästare och lärjunge (10)
  
Healing och hälsa (6)
Hemliga läran, den (39)
Horisont, en ny - reinkarnation (41)
Hemliga läran och Kalevala - Finlands nationalepos (25)
H P Blavatsky, W Q Judge och R Crosbie. Elden - eldsjälarna (15)
Hypnotism, regression och mesmerism (65)
Hälsa och healing (6)
Högre och lägre jaget, det (45)

Inkarnation som kvinna och man (69)
Islams esoteriska lära - Sufism (7)

Jaget, det högre och lägre (45)
Jesus och hans lära (48)
Jordklotet och dess olika medvetandesfärer (34)
Julen - en universell symbol (42)
Jul och nyårslöften (12)
  
Kalevala - Finlands nationalepos & Hemliga Läran (25)
Kama-Loka och Devachan, livet efter döden (9)
Karma - lagen om orsak och verkan (2)
Karma och reinkarnation (46)
Karma, reinkarnation och människans ursprung (35)
Karmiska funderingar på Vägen (29)

Kometer, planeter och månar (38)
Koncentration (Raja Yoga) (51)
Konstens heliga bilder och teosofi (54)
Kristendom, esoterisk gnosticism (70)
Kristusbarnets födelse (30)
Kvinna och man, inkarnation som (69)
  
LAG. Karma - universums yttersta (29)
Levande vattnet, det (33)
Livet efter döden - Kama-Loka och Devachan (9)
Livselixiret (63)
Lägre och det högre Jaget (45)
Lärjunge och mästare - Guru och Chela. (10)

Mahatmorna som ideal och verklighet (24)
Man och kvinna, inkarnation som (69)
Meditation - ett outtömligt ämne (23)
Meditation, vad säger Teosofin om (22)
Mediumskap & channeling eller självtillit & adeptskap (55)

Medvetandesfärer och jordklotet (34)
Mesmerism, hypnotism och regression (65)
Miljön, den yttre och inre (17)
Minnet, det själsliga (53)
Motsatserna, de oundvikliga (56)
Mysterier, zodiakens (27)
Månar, kometer och planeter (38)
Människan - en tanke (21)
Människan och sjutalet (5)
Människans sjufaldiga natur och reinkarnationsläran (32)
Människans ursprung, karma, reinkarnation och (35)
Mänsklighetens tjänare och den okände Guden (20)
Mästare och lärjunge - Guru och chela (10)
Mästarna (60)

Neoplatonismen och teosofin - Sanningsälskarna (16)
Nyårslöften och jul (12)

Ockulta samtal (Astralkroppen) (57)
Ockultism, praktisk (26)
Okände Guden och mänsklighetens tjänare (20)
Orsak och verkan - karmalagen (2)
Oundvikliga motsatserna, de (56)
  
Periodicitetens lag - cykler (4)
Planeter, månar och kometer (38)
Planeternas inflytande (61)
Praktisk ockultism (26)
Pånyttfödelse i samhället (66)
Påskens undervisning (44)
  
Raja Yoga - Koncentration (51)
Regression, mesmerism och hypnotism (65)
Reinkarnation (58)
Reinkarnation - en ny horisont (41)
Reinkarnation, karma och människans ursprung (35)
Reinkarnation och karma (46)
Reinkarnationsläran (3)
Reinkarnationsläran och människans sjufaldiga natur (32)
Religion? är teosofi en (1)
Robert Crosbie, H P Blavatsky & W Q Judge (15)

Samhället, pånyttfödelse i (66)
Sanningsälskarna - Teosofin och neoplatonismen (16)
Sjufaldiga natur, reinkarnationsläran och människans (32)
Sjutalet och människan (5)
Själsliga minnet, det (53)
Sufiläran och teosofin (7)
new.gif (896 bytes)
Symbol. Julen en universell (42)
Symboler, teosofiska (28)

Taoismen (43)
Teosofi - den gudomliga visdomen (67)
Teosofi och konstens heliga bilder (54)
Teosofi, spiritualism och channeling (55)
Teosofin en religion? Är (1)
Teosofin och neoplatonismen, sanningsälskarna (16)
Teosofin om meditaion, vad säger (22)
Teosofins syn på barnuppfostran (37)
Teosofin – en evig rörelse (31)
new.gif (896 bytes)
Teosofiska symboler (28)
Teosofisk belysning, djurens själar i (68)
Tillstånd efter döden (62)
Tredje Ögat, det (40)
new.gif (896 bytes)
Tystnadens Röst (64)

Undervisning, påskens (44)
Universellt Broderskap (8)
Universums yttersta lag - Karma (29)
  
Vattnet, det levande (33)
Vem är vi egentligen? (71)
new.gif (896 bytes)
Vintersolståndets budskap (36)
Visdomen den gudomliga - teosofi (67)
  
W Q Judge, H P Blavatsky & Robert Crosbie - (15)

Zodiakens mysterier (27)

Åter mot Ljuset (18)
new.gif (896 bytes)

Ögat, det tredje (40)

 |  till toppen av sidan   |     |  till ULTs hemsida   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23