yantra1.gif (2187 bytes)

 TEOSOFISK ORDBOK
U
av
HELENA BLAVATSKY

© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö 

Dorje1.gif (4461 bytes)

 

 
A B C

D

E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V X Y Z Å  Ä Ö
 


_____________________________________________________________________________________

Udayana;Udra Ramaputra;Udumbara; Ulûpi; Umbra; Una; Upadana; Upadana Karanam; Upadhi; Uparati; Upasaka;Upasika; Upasruti; Uragas; Urlak; Usanas [16 uppslagsord]

_____________________________________________________________________________________

FÖRKORTNINGAR:

alk = alkemiskt  
arab
= arabiskt
assyr =
assyriskt
DHL I:7
= Den Hemliga Läran, del I, s.7
fen =
feniciskt
fin
= finskt;
gnos
= gnostiskt
gr
= grekisk
heb =
hebreiskt
herm =
hermetiskt
kab =
kabbalistiskt
kald =
kaldeiskt
kin
= kinesiskt
kopt =
koptiskt
lat = latinskt
litu =
lituaniskt
mazd = mazdeiskt
mex = mexikanskt
ock =ockult
senz
= senzar;
SD I:7
= The Secret Doctrine, vol I, p 7.

sk = sanskrit
skand
= skandinaviskt
sing =
singalesiskt
TG:7
= Theosophical Glossary s. 7;
tib
= tibetanskt
zend
= persiskt  

 

 

 

 

 

 


 

Ord makerade med asterix ( * ) ingår även i ”Lilla Ordboken” som finns i slutet av HPBs Key to Theosophy, andra upplagan, 1889.

Förkortningen w.w.w. innebär ord förklarade av broder W. W. Westcott, M.B., P.M. och P.Z., generalsekreterare för Rosicrucian Society och Præmonstrator för den kabbalistiska undervisningen inom Hermetic Order of the Golden.Dawn.

Ytterligare information om detta finns i det svenska Förordet som finns tillsammans med bokstaven A i denna Online version.


Udayana (sk). Moderna Peshawar. ”Det klassiska trolldomslandet”, enligt Hiouen-Thsang. [TG:351] 

Udra Ramaputra (sk). Udra,  Ramas son. En brahmansk asket, som under några år var Gautama Buddhas Guru. [TG:351] 

Udumbara (sk). En lotus av oerhörd storlek, helgad åt Buddha: Nila Udumbara eller ”den blå lotusen”, vilken betraktas som ett övernaturligt omen närhelst den blommar, ty den slår bara ut en gång vart tretusende år. En sådan sägs ha slagit ut i blom innan Gautamas födelse. En annan slog ut nära en sjö vid foten av Himalaya, på 1300-talet, strax innan Tsong-kha-pa föddes, etc, etc. Detsamma sägs om Udumbara-trädet (ficus glomerata) eftersom dess blommor slår ut i intervaller på flera hundra år, vilket också en slags kaktus gör, som bara blommar på oerhörda höjder och slår ut vid midnatt. [TG:351] 

Ulûpi.(sk) Kauravyas dotter, Naga kungen i Patala (den undre världen, eller mer korrekt antipodlandet Amerika). Exoteriskt var hon dotter till en kung eller hövding av Nagas eller Nagals (forntida adepter), en stam av urinvånare i förhistoriska Amerika – högst troligt Mexiko eller Uruguay. Hon var gift med Arjuna, Krishnas lärjunge vilken enligt alla traditioner, muntliga eller skrivna, för femtusen år sedan reste till Patala (antipodlandet). De puranska berättelserna är baserade på historiska fakta. Vidare har namnet Ulûpi en mexikansk klang liksom ”Atlan”, ”Aclo” osv. [TG:352] 

Umbra (lat). Skuggan av ett jordbundet spöke. De forna romerska raserna indelade människan (inom de esoteriska lärorna) i sju principer, liksom alla gamla system gjorde, liksom teosofer nu gör. De trodde att efter döden så uppsteg  Anima, den rena gudomliga själen, till himlen, en plats av sällhet; att Manes (Kama Rupa) nedsteg i Hades (Kama Loka); och att Umbra (eller den astrala dubbletten, Linga Sharira) blev kvar på jorden och svävande kring hennes grav, eftersom den fysiska dragningskraften, objektiv materia och affiniteten till sin jordiska kropp kvarhöll den inom de platser som denna kropp hade gjort intryck på genom sina emanationer. Därför säger de att ingenting förutom den astrala avbilden av den avlidne kan ses på jorden, och att även denna tonar bort genom upplösningen av de sista kroppsliga partiklarna, som så länge tjänat som dess boning. [TG:353] 

Una (sk). Någonting underliggande; underordnad; också sekundär och materiell. [TG:353] 

Upadana (sk). Materiell orsak; liksom lin är orsaken till linne. [TG:353] 

Upadana Karanam (sk) Den materiella orsaken av en verkan. [TG:353] 

Upadhi* (sk). Grundvalen; vehiklet, transportören eller bäraren av någonting som är mindre materiellt än det själv är: som människokroppen är upadhin för anden, etern upadhin för ljuset etc, etc; en gjutform; en bestämd eller begränsande substans. [TG:353] 

Uparati (sk). Frånvaro av utgående begär; ett yogatillstånd. [TG:354] 

Upasaka (sk). Manliga chelor eller snarare hängivna. De som utan att träda in i prästerskapet avger ett heligt löfte att hålla de huvudsakliga budorden. [TG:354] 

Upasika (sk). Kvinnliga chelor eller hängivna. [TG:354] 

Upasruti (sk). Enligt orientalister en ”övernaturlig röst som hörs om natten och som avslöjar framtidens hemligheter”. Enligt ockultismens förklaring, en röst från någon avlägsen person – vanligen någon som är bevandrad i de esoteriska lärornas mysterier eller en adept – som är begåvad med förmågan att projicera både sin röst och sin astrala avbild till vilken person som helst, oavsett avstånd. Upasrutin kan ”avslöja framtidens hemligheter”, eller kanske bara meddela den tilltalade personen något vardagligt händelse; vilket ändå bara är en upasruti – ”dubbletten” eller ekot från en levande man eller kvinnas röst. [TG:354] 

Uragas (sk). Nagas (ormarna) som bebor Patala, underjorden eller helvetet inom folktron; Adepterna, Översteprästerna och de Initierade i Central- och Sydamerika var kända för de forntida Arierna; där gifte sig Arjuna med Ulupi, dotter till en av Naga-konungarna. Nagalismen eller Naga-dyrkan är fortfarande rådande på Cuba och Haiti, och voodoismen, huvudgrenen inom den förra, har funnit sin väg in till New Orleans. I Mexico kallas de viktigaste ”trollkarlarna” dvs. ”medicinmännen” än i dag för Nagals; precis som för tusentals år sedan så kallades kaldeiska och assyriska präster för Nargals, de var hövdingarna bland Magerna (Rab-Mag), vars tjänst en gång innehades av profeten Daniel. Ordet Naga, ”vis orm”, har blivit universell, eftersom det är ett av de få ord som har överlevt det första universella språkets undergång. I Syd- såväl som i Central- och Nordamerika använder urinvånarna från Berings sund ända ner till Uruguay detta ord, där det betyder en ”hövding”, en ”lärare”, och en ”orm”. Själva ordet Uraga kan ha nått Indien och blivit upptaget där just genom dess förbindelse i förhistorisk tid med Sydamerika och Uruguay, för namnet tillhör de amerikanska indianernas modersmål. Uragas ursprung kan enligt vad orientalisterna vet, ha varit Uruguayiska, ty där finns legender om dem som förlägger deras förfäder Nagorna till Patala, antipoderna, eller Amerika. [TG:355] 

Urlak (skand). Detsamma som ”Orlog” (se detta ord). Ödet; en opersonlig makt som på ett ”blint” sätt skänker gåvor åt de dödliga; en slags Nemesis. [TG:356] 

Usanas (sk). Planeten Venus eller Sukra; eller snarare planetens härskare och regent. [TG:356]


HELENA BLAVATSKY
The Theosophical Glossary, 1892

Översatt från H P Blavatskys The Theosophical Glossary. Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1973.

 

____________________________________________________________________________________________________________


 
| 
till Helena Blavatsky  Online
| till ULTs hemsida |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23