triangel.gif (5598 bytes)
 

 Tidskriften Teosofiska Rörelsen
Index till Årgång 1
1979/1980
nr 1- 6


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

_______________________________________________(Artiklar som finns på vår hemsida är understrukna för framklickning.)

Teosofiska Rörelsen nr 1 – Årgång 1, nummer1, november 1979
Tema: Teosofi – Visdomsreligionen

Citat: av William Q Judge “En ockult betydelse”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Elefanten – en sufihistoria av Djalaud-Din Rumi
Är Teosofi en Religion? Av Helena Blavatsky
Brev, Frågor och Svar
(1. Varför vi ger ut en ny teosofisk  tidskrift? 2. Vad kan man göra för att öka enigheten mellan teosofer idag?)
Tre Stora Idéer av William Q Judge
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Ett sinne av sten – en zen historia av HogenTeosofiska Rörelsen nr 2 – Årgång 1, jan/feb, nummer 2, 1980
Tema: Karma – lagen om orsak och verkan

Citat: av Helena Blavatsky ”Den karmiska lagen”
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Ett par ord om karma – Ledarspalten
Den gamle mannen som förlorade sin häst vid gränsen – kinesisk anekdot
Omgivningar av Hadji Erinn (William  Q Judge)
Visdomsord om karma av William Q Judge
En lerig väg – en zen historia
Universellt ansvar av Tenzin Gyatso Dalai Lama XIV
Brev, frågor och svar: (Fråga: Finns det en Väg som har utrymme för humor? Sufihistoria om Färjkarlen)
Bra eller Dålig karma av William Q Judge
Om Brott och Straff av Kahlil Gibran ur ”Profeten”
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Susquehannahövdingens tal till den svenske missionären av Lars Perssson
Citat: av Konfucius

 
Teosofiska Rörelsen nr 3 – Årgång 1, mars/april, nummer 3, 1980
Tema: Reinkarnationsläran

Citat: av Khalil Gibran ”Korta var mina dagar”
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om karma – Ledarspalten
Pilgrimsfärden – en sufihistora av Djalaud-Din Rumi
Vänner eller ovänner i framtiden av Eusebio Urban (William Q Judge)
Krishnas ord till Arjuna – ur Bhagavad Gita kap II, 12-28
Reinkarnation i Bibeln av William Brehon (William Q Judge)
Fågel Fenix – Sagor och berättelser av H.C. Andersen
Död eller levande – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Narada i skogen –utdrag ur Kurma Purana
Den Odödliga Fenix –  utdrag ur Reincarnation: The Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston
Brev, frågor och svar: ( Fråga: Varför har ni kallat tidskriften Teosofiska Rörelsen?)
Den sanna Vägen  – en zenhistoria
En kopp te – en zenhistoria
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av Voltaire

 

Teosofiska Rörelsen nr 4 –  Årgång 1, maj/juni, nummer 4, 1980
Tema:
Cykler – Periodicitetens Lag
 

Citat: ur Bhagavatam 10:14-11 ”Solbelysta dammkorn”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Om cykler – Ledarspalten
Dolt djupt i tingens hjärta – poem av Rabindranath Tagore
Värdet av det förgångna – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Repet och himlen – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Gudomlig Lag av Helena Blavatsky – den Andra Grundsatsen i DHL
Biorytmer
Legenden om Zarathustra av Edmond S. Bordeaux
Säkerhet eller rikedom – sufitankar av Saadi av Shiraz
Förvåning – en dervish historia
Shivas Dans – utdrag ur Reincarnation: The Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston
Astrofysiken nya rön – utdrag ur SDS
Myten om den eviga återkomsten – utdrag ur Reincarnation: The Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston
Brev, frågor och svar: Inom kort kommer William Q Judges skrift ”Teosofisk Resume” ut på svenska.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat. Indiskt Visdomsord

 

Teosofiska Rörelsen nr 5 – Årgång 1, nummer 5, 1980
Tema:
Människan och sjutalet  

Citat: av Protagoras, ”Människan är alla tings måttstock”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om människan – Ledarspalten
Tao – utdrag ut Tao-Te-Ching
Vem är jag? – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Zunifolkets sju präster av Helena Blavatsky
Människans Frihet av Chief Joseph
Teosofens Väg av B.P. Wadia
Kristus och Människan av Helena Blavatsky
Du är Det – utdrag ur Chandogya-upanishaden
Hjärtats Lotus – utdrag ur Chandogya-upanishaden
Kärlekens Lov av apostlen Paulus
Att födas på nytt av Ronald P Beesley
Skapelsemyter hos Hopi indianerna av Gunilla Hultgren
Det är ljusare här –  en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Brev, frågor och svar: Ett kort sammandrag av en sammankomst i Helsingborg den 29 juni 1980 på Mollbergs hotell, med bl a Pasadena TS ledaren Grace F Knoche, Kirby van Mater samt med Peter och Kathinka Flach.
Sjutalets Mysterier av Helena Blavatsky
Ajami – en sufihistoria
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Paradisets Portar – en zenhistoria
Lyktan – en zenhistoria
Citat: av Shakespeare

Teosofiska Rörelsen nr 6 – Årgång 1, nummer 6, 1980
Tema: Healing och hälsa

Citat: Kinesiskt ordspråk, ”ett glatt sinne”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord on Healing – Ledarspalten
Jag hoppas bara att jag är sjuk – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Ingångsporten till Livet av Frederick Leboyer
Ockult Vetenskap inom Medicinen av Franz Hartmann
En holistisk syn på läkekonsten av Evarts G. Loomis ur Aryan Path från Bombay
Teosofisk kost av  Rodriguez Undiano (William Q Judge)
Psykologins Grundsatser av Helena Blavatsky
Växternas magiska krafter av G. E. Aae
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av R.W. Emerson

 

ÅRGÅNG 1:
1. Teosofi – Visdomsreligionen
2. Karma – lagen om orsak och verkan
3. Reinkarnationsläran
4. Cykler – Periodicitetens Lag
5. Människan och sjutalet
6. Healing och hälsa

 


ÅRGÅNG 2:

7  Sufism – Islams esoteriska lära
8  Universellt Broderskap
9  Livet efter döden – Kama loka och Devachan
10 Guru och Chela – Mästare och Lärjunge
11 Drömmar
12  Nyårslöften och Julen

 


ÅRGÅNG 3:

13  Den Heliga Graalen
14  Astralljuset och astralkroppen
15  Elden – Eldsjälarna: HPB, WQJ, RC
16  Teosofin & neo-platonismen – sanningsälskarna
17  Miljön – den yttre och den inre
18  Vattumannens tidsålder inled 1898 –Tidsvågen

 


ÅRGÅNG 4:
19  Buddhismen – den yttre och den inre
20  Mänsklighetens tjänare och den Okände Guden
21 Människan – en tanke
22 Meditation och Teosofi
23 Meditation – ett outtömlig ämne
24 Mahatmorna som ideal och verklighet

 

_____________________________________________________________________

länk till
Tidskriftslista
TEOSOFISKA RÖRELSENS tema-tidskrifter (nr  1-71) ordnade i ämnes- och bokstavsordning.
_____________________________________________________________________


 | till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online
 
till ULTs hemsida  | till  Teosofiska Rörelsens Arkiv 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23