triangel.gif (5598 bytes)
 

 Tidskriften Teosofiska Rörelsen
Index till Årgång 2
1981
nr 7-12


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

_______________________________________________(Artiklar som finns på vår hemsida är understrukna för framklickning.)

Teosofiska Rörelsen nr 7 – Årgång 2, nummer 1, 1981
Tema: Sufism – Islams esoteriska lära

Citat: av Nasafi
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om Sufiläran – Ledarspalten
Ett barn med ett stearinljus – en sufihistoria av Hasan av Basra
Het soppa, kalla händer – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Sufierna – utdrag ur Reincarnation: The Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston
Yusof Ibn Al-Hosain och tjänarinnan – utdrag ur Vännernas Minne av Attar
Mullvaden – utdrag ur The Sufis av Idries Shah
Citat: av William Q Judge, "ord är levande budbärare"
Fjärilen – poem av Bhartrihari
Pärlan föll i gjyttjan – poem av Kabir
Syriens sufier (Druserna) – utdrag ur Reincarnation: The Fire Mystery av Joseph Head & Sylvia Cranston
Min Älskades dörr – en sufihistoria av Djalaud-din Rumi
Tjänarna och Huset  av Al Halladj
Ett Sufi citat om Kärlek – or Alternativ Tro av Sven Magnusson (Sökaren)
Axplock ur Den Persiska Antologin – av Rabiah, Djunaid, och Omar Khaiyam
Brev, Frågor och Svar: Vad innebär U.L.T.?;  ULTs Deklaration
Hans Excellens – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat av Djalalud-din Rumi


Teosofiska Rörelsen nr 8 – Årgång 2, nummer 2, 1981
Tema: Universellt Broderskap

Citat: av Indianhövdingen Seattle
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om Universellt Broderskap – Ledarspalten
Gudomlig Kärlek av Kapila – utdrag ur Srimad Bhagavatam III
Moder Teresa talar
Rätt och fel – en zen historia
Religionernas Broderskap av Sophia Wadia
Lärjungeskapets Väg av Helena Blavatsky
Hymn till den själiska skönheten av Percy Bysshe Shelley
Ej bärbar – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Hövding Seattles Tal
Brev, frågor och svar: Den Vita Lotusdagen, ett föredrag av teosofen Gösta Eklund på klubb Kamelen i Stockholm
En Enda Flamma – citat av Helena Blavatsky ur Den Hemliga Läran
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: ur Tystnadens Röst

 
Teosofiska Rörelsen nr 9 – Årgång 2, nummer 3, 1981
Tema: Livet efter döden – Devakan och Kama-Loka

Citat: av taoisten Chuang-Tzu, "om Livet och Döden"
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om livet efter döden – Ledarspalten
Kama loka av Helena Blavatsky
Samtal för härbärge – en zenhistoria
Devachan av William Q Judge
Devachan av Helena Blavatsky
Om Döden av Kahlil Gibran
Att är mycket gott – till minne av Martinus bortgång av Lars Mannberg
Vi lever inte bara en gång av K.O. Schmidt
Måste vara en av dem – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Skräm inte kamelerna – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Minnet hos döende av Helena Blavatsky
Hiawatha – en indiandikt
Brev, frågor och svar: ( Fråga: Kan ni säga något mer om själa-jagets närvaro vid både döds- och födelseögonblicket?)
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av
Rabindranath Tagore
 

Teosofiska Rörelsen nr 10 –  Årgång 2, nummer 4, 1981
Tema:
Guru och Chela – Mästare och lärjunge
 

Citat: ur Ljus på Vägen av MC
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om Mästare och Lärjunge – Ledarspalten
Visa Vägen – citat ur Tystnadens Röst av Helena Blavatsky
Nasrudins predikan – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Kunskapens höga pris – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Buddhismen och den esoteriska traditionen ur Exploring Buddhism – av Christmas Humphreys
Mästare-själen Alaya – citat ur Tystnadens Röst av Helena Blavatsky
Det forntida ursprunget ur Den Hemliga Läran – av Helena Blavatsky
Hängivelse genom andlig insikt – Bhagavad gita, kap IV, i WQJs tolkning
Narada och bonden – en indisk historia
Mahatmor och Chelor – ur "Five Years of Theosophy"
De två Vägarna – citat ur Tystnadens Röst av Helena Blavatsky
Brev, frågor och svar: "Five Years of Theosophy" har utgivits i nytryck från The Theosophy Company, Los Angeles.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat. Christina Rossetti

 

Teosofiska Rörelsen nr 11 – Årgång 2, nummer 5 1981
Tema: Drömmar
 

Citat: av Carl G.Jung,  ”För att förstå en dröm”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om drömmar – Ledarspalten
Österland – en dikt av Muhammad Iqbal
Sömn är en aktivitet – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Vaken eller sovande? – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Drömmar ur "Transactions of the Blavatsky Lodge" – av Helena Blavatsky
Att komma ihåg det högre Jagets erfarenheter av William Q Judge
Ney-Sey-Ra ur "Jag var egyptens drottning" av Joan Grant
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 1,  Koncentration, vers 1-16 – i tolkning av William Q Judge
Hopi indianernas bild av universum ur "Livets Väg" – av Gunilla Hultgren
Brev, frågor och svar: (Finns det några fler ULT loger i världen?)
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av S.T. Coleridge

Teosofiska Rörelsen nr 12 – Årgång 2, nummer 6, 1981
Tema: Nyårslöften och Julen

Citat: Thomasevangeliet ”gå in i riket”
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om Jul och nyår – Ledarspalten
Tre utgåvor av de heliga texterna – en zenhistoria
Allting är det bästa – en zenhistoria
Hjärtats lära
Vintergatan – av Zacharias Topelius
De gnostiska evangelierna  – av Elaine Pagels
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 1,  Koncentration, vers 17-26 – i tolkning av William Q Judge
Problemet med förseningar – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Dolda djup – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Nyårslöften – av Robert Crosbie
Brev, frågor och svar: (Skriften "Drömmar" av Helena Blavatsky" har nyligen gett ut av Teosofiska Kompaniet)
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: ur Bhagavd Gita

 

ÅRGÅNG 1:
1. Teosofi – Visdomsreligionen
2. Karma – lagen om orsak och verkan
3. Reinkarnationsläran
4. Cykler – Periodicitetens Lag
5. Människan och sjutalet
6. Healing och hälsa

 


ÅRGÅNG 2:

7  Sufism – Islams esoteriska lära
8  Universellt Broderskap
9  Livet efter döden – Kama loka och Devachan
10 Guru och Chela – Mästare och Lärjunge
11 Drömmar
12  Nyårslöften och Julen

 


ÅRGÅNG 3:

13  Den Heliga Graalen
14  Astralljuset och astralkroppen
15  Elden – Eldsjälarna: HPB, WQJ, RC
16  Teosofin & neo-platonismen – sanningsälskarna
17  Miljön – den yttre och den inre
18  Vattumannens tidsålder inled 1898 –Tidsvågen

 


ÅRGÅNG 4:
19  Buddhismen – den yttre och den inre
20  Mänsklighetens tjänare och den Okände Guden
21 Människan – en tanke
22 Meditation och Teosofi
23 Meditation – ett outtömlig ämne
24 Mahatmorna som ideal och verklighet
 

 

_____________________________________________________________________

länk till
Tidskriftslista
TEOSOFISKA RÖRELSENS tema-tidskrifter (nr  1-71) ordnade i ämnes- och bokstavsordning.
_____________________________________________________________________


 | till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online
 
till ULTs hemsida  | till  Teosofiska Rörelsens Arkiv 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23