triangel.gif (5598 bytes)
 

 Tidskriften Teosofiska Rörelsen
Index till Årgång 3 
1982
nr 13-18


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

_______________________________________________(Artiklar som finns på vår hemsida är understrukna för framklickning.)

Teosofiska Rörelsen nr 13 – Årgång 3, nummer 1, 1982
Tema: Den Heliga Graalen

Citat: ur Ljus på Vägen av M.C., "Världen ljus".
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om sökandet och den Heliga Graal – Ledarspalten
Graal av Diederik
Kommentarer över artikeln "Graal" av Armand Courtois – ur den holländska tidskriften  Manas
Tur att jag kom förbi – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 1,  Koncentration, vers 27-29 – i tolkning av William Q Judge
Richard Wagner av Basil Crump
Papyrus – Ädelstenen av Rameses (William Q Judge)
Brev, Frågor och Svar. Ny litteraturlista på alla böcker publicerade av The Theosophy Company, Los Angeles och tillgängliga genom Teosofiska Kompaniet i Malmö.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat av Gustav Fröding


Teosofiska Rörelsen nr 14 – Årgång 3, nummer 2, 1982
Tema: Astralljuset och astralkroppen

Citat: ur Tystnadens Röst, "Färdas på Vägen"
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Några ord om Astralljuset och astralkroppen – Ledarspalten
Båda, Ers Majestät – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Astralljuset och dess elementala energicentra – ur "Teosofisk Resumé" av William Q Judge
Citat av Goethe
Sådan är Maya – av Ramakrishna
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 1,  Koncentration, vers 30-44 – i tolkning av William Q Judge
Spöket – en zenhistoria
Astral berusning av William Q Judge
Teosofin och den moderna konsten - Piet Mondrian – ur "Reincarnation: The Phoenix Fire Mystery"
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Den Teosofiska Rörelsen och Reinkarnationslärans Renässans"

Rubaiyat av Omar Khayam, I-IX
Brev, frågor och svar: Om William Q Judge-Dagen den 21 mars och Den Vita Lotusdagen, den 8 maj.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: ur Jataka berättelserna

 
Teosofiska Rörelsen nr 15 – Årgång 3, nummer 3, 1982
Tema:  Elden – Eldsjälarna HPB, WQJ och RC

Citat: ur Dzyans Bok IV av Helena Blavatsky
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Vad betyder elden för oss? – Ledarspalten
En ton av zen – en zenhistoria
Matlagning – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Fakta är fakta – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
ULT-Dagen den 21 juni – citat ur Teosofins Ocean av WQJ om "Förnuftets låga"

Utdrag ur Robert Crosbies skrifter, I
Utdrag ur Helena Blavatskys skrifter
Utdrag ur William Q Judges skrifter
Utdrag ur Robert Crosbies skrifter,II
Det inre ljuset – ur Brihad-Aranyaka-upanishaden
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Den Teosofiska Rörelsen och dess grundare"
Echnatons Solhymn
En egendomlig historia av William Q Judge
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 1,  Koncentration, vers 45-51 – i tolkning av William Q Judge
Brev, frågor och svar: Om teosofin och konsten ur Times Magazine. Utdrag från "Preparing for Abstraction" av Robert Hughes
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat:
ur Rigveda 8:58,2
 

Teosofiska Rörelsen nr 16 –  Årgång 3, nummer 4, 1982
Tema:
Neoplatonismen och teosofin – Sanningsälskarna
 

Citat: av Esaias Tegner, "Guds Ande"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Sanningsälskarna – Ledarspalten

Teosofin och neo-platonismen av Helena Blavatsky – ur Nyckeln till Teosofin, kap 1, av Helena Blavatsky

Ceres och Persefone
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Den Teosofiska Rörelsen och dess grundare"
1. "Den rätta inställningen" ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 1-15 – i tolkning av William Q Judge
Brev, frågor och svar: Fråga: Hur ser Helena Blavatsky på Odin och den nordiska mytologin? Om "Odin" ur Teosofisk Ordbok av HPB
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Intet häftande vid damm – en zenhistoria
Citat: av Shakespeare

 

Teosofiska Rörelsen nr 17 – Årgång 3, nummer 5 1982
Tema:
 Miljön – den yttre och den inre   

Citat: ur Teosofiska Rörelsen nr 2, "karmiska frön"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Vad menas med den yttre och inre Miljön? – Ledarspalten
Vad är meningen med allt sammans – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Inte så enkelt som det ser ut – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Nya livsmönster "Ur Litet är vackert" av E.F. Schumacher
"Att älska jorden" av lakota indianen Standing Bear ur "Lyssna, vite man" av Lars Persson
Praktisk teosofi av Quilliam (William Q Judge)
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Den Teosofiska Rörelsen och dess grundare"
Vad kommer han att finna? – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
2. Raja Yoga och Hatha Yoga ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 16-28 – i tolkning av William Q Judge
Brev, frågor och svar: Boknyhet på franska! La Reincarnation av Jean-Louis Siemons. Kort utdrag.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av Herakleitos

Teosofiska Rörelsen nr 18 – Årgång 3, nummer 6, 1982
Tema: Vattumannens tidsålder inleds 1897 – Tidsvågen

Citat: " ur Julen förr och nu” om "Vintersolståndet"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Åter mot Ljuset – Ledarspalten
Olika nivåer av verklighet – ur SDS, "Har universum fler dimensioner?"
"Fysikens Tao" av Fritjof Capra – utdrag ur epilogen
Tidsvågen av Helena Blavatsky
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Den Teosofiska Rörelsen och dess grundare"
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 28-36 – i tolkning av William Q Judge
3. Sinnet och Viljan ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Rubaiyat av Omar Kayam, X-XV
Index till Årgång III
Citat: ur Tystnadens Röst

 

ÅRGÅNG 1:
1. Teosofi – Visdomsreligionen
2. Karma – lagen om orsak och verkan
3. Reinkarnationsläran
4. Cykler – Periodicitetens Lag
5. Människan och sjutalet
6. Healing och hälsa

 


ÅRGÅNG 2:

7  Sufism – Islams esoteriska lära
8  Universellt Broderskap
9  Livet efter döden – Kama loka och Devachan
10 Guru och Chela – Mästare och Lärjunge
11 Drömmar
12  Nyårslöften och Julen

 


ÅRGÅNG 3:

13  Den Heliga Graalen
14  Astralljuset och astralkroppen
15  Elden – Eldsjälarna: HPB, WQJ, RC
16  Teosofin & neo-platonismen – sanningsälskarna
17  Miljön – den yttre och den inre
18  Vattumannens tidsålder inled 1898 –Tidsvågen

 


ÅRGÅNG 4:
19  Buddhismen – den yttre och den inre
20  Mänsklighetens tjänare och den Okände Guden
21 Människan – en tanke
22 Meditation och Teosofi
23 Meditation – ett outtömlig ämne
24 Mahatmorna som ideal och verklighet
 

 

_____________________________________________________________________

länk till
Tidskriftslista
TEOSOFISKA RÖRELSENS tema-tidskrifter (nr  1-71) ordnade i ämnes- och bokstavsordning.
_____________________________________________________________________


 | till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online
 
till ULTs hemsida  | till  Teosofiska Rörelsens Arkiv 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23