triangel.gif (5598 bytes)
 

 Tidskriften Teosofiska Rörelsen
Index till Årgång 4 
1983
nr 19-24


© 2003 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)

_______________________________________________(Artiklar som finns på vår hemsida är understrukna för framklickning.)

Teosofiska Rörelsen nr 19 – Årgång 4, nummer 1, 1983
Tema: Buddhismen – den yttre och den inre

Citat: zenhistoria, "Koppen är överfull"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Den yttre och inre buddhismen – Ledarspalten
Buddhismen två koncentriska cirklar i Tibet – ur "Exploring Buddhism" av Christmas Humphreys
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 37-43 – i tolkning av William Q Judge
4. "Karma och reinkarnation" ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Paraply symbolens innebörd av William Q Judge
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"
Brev, Frågor och Svar. Boknyhet! Forum Answers av William Q Judge har just kommit ut. Utdrag ur FS om "Minnet och Meditation"
Jag vill bli en Buddha – en zenhistoria
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: ur Dhammapada


Teosofiska Rörelsen nr 20 – Årgång 4, nummer 2, 1983
Tema: Mänsklighetens tjänare och den okände Guden

Citat: av Mahatma Gandhi "Gud är kärlek och sanning"
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Mänsklighetens tjänare – Ledarspalten
Försiktighet – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Dolda djup – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Den Okände Guden – av Sophia Wadia ur "Brotherhoods of Religions"
Den Vita Lotusdagen – av utgivarna av TR
Citat av William Q Judge
Om Mästarna – ur Forum Svaren av William Q Judge
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 43-47 – i tolkning av William Q Judge
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"

Vardagslivet är vägen – en zenhistoria
Ljudet av ena handen– en zenhistoria
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av Lao-tzu

 
Teosofiska Rörelsen nr 21 – Årgång 4, nummer 3, 1983
Tema: Människan – en tanke

Citat: av Helena Blavatsky, "Det finns en lerig väg"
Den Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Människan - en tanke – Ledarspalten
En sak i sänder – en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Lyckan finns inom oss – av teosofen Gösta Eklund
Nattlig utflykt – en zenhistoria
Allt för ett enda höftskynke – av Ramakrishna
ULT-Dagen den 21-25 juni 1983 – citat av Robert Crosbie, "Alla väsen är av samma slag"

5
. "Övervinnandet av koncentrationens hinder" ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 48-55 – i tolkning av William Q Judge

Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat:
ur Tystnadens Röst
 

Teosofiska Rörelsen nr 22 –  Årgång 4, nummer 4, 1983
Tema: Teosofi och meditation
 

Citat: ur Tystnadens Röst, "Sinnet liknar en spegel"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Vad säger teosofin om meditation? – Ledarspalten

En person kan tyckas vara en narr – visdomsord

Meditation, Koncentration, Vilja av William Q Judge
Tonsättaren som ville göra oss allt mänskligare – Enar Aquilon

Tidsåldrarnas mystiska pilgrimsfärd av teosofen Gösta Eklund
AUM av William Q Judge
Den oväntade faktorn
– en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 3, vers 1-5 – i tolkning av William Q Judge
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: ur Katha-upanishaden

 

Teosofiska Rörelsen nr 23 – Årgång 4, nummer 5 1983
Tema: Meditation och Teosofi
   

Citat: ur Tao -Te-Ching, "se vad livets hemlighet är"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Meditation – ett outtömligt ämne – Ledarspalten
Brihadaranyaka – samtal mellan Janaka och Yagnavalkya
Något att meditera över – av teosofen Gösta Eklund
Saltet – av Yagnavalkya ur Brihadaranyaka
Ockulta Vibrationer av Helena Blavatsky. En intervju med William Q Judge
Teosofiska Axplock av Helena Blavatsky – utdrag ur Praktisk Ockultism
6."Övervinnandet av de fem hindren" ur serien om "Patanjalis Yoga Aforismer".
Yoga av Helena Blavastky ur "Teosofisk Ordbok"
Kycklingarna
– en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"
Patanjalis Yoga Aforismer Bok 2,  Koncentration, vers 16-28 – i tolkning av William Q Judge
Brev, frågor och svar: Boknyhet på franska! La Reincarnation av Jean-Louis Siemons. Kort utdrag.
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Citat: av Lao-tzu

Teosofiska Rörelsen nr 24 – Årgång 4, nummer 6, 1983
Tema: Mahatmorna som ideal och verklighet

Citat: " ur Tystnadens Röst, "Följ med livets hjul"
Teosofiska Rörelsens Syften
Innehållsförteckning
Inför det nya året – Ledarspalten
Behov
– en sufihistoria av Mulla Nasrudin
Funderingar i vintermörkret – av teosofen Gösta Eklund

Mahatmorna som ideal och verklighet av William Q Judge
Väsa får du men inte bitas – av Ramakrishna

Reinkarnation – Fågel Fenix Mysteriet,  kap VII, "Läran och programmet som utlöste pånyttfödelsen"
Ur ”Teosofisk Ordbok” av Helena Blavatsky
Index till Årgång IV
Citat: ur Bhagavata-Puranam
 

ÅRGÅNG 1:
1. Teosofi – Visdomsreligionen
2. Karma – lagen om orsak och verkan
3. Reinkarnationsläran
4. Cykler – Periodicitetens Lag
5. Människan och sjutalet
6. Healing och hälsa

 


ÅRGÅNG 2:

7  Sufism – Islams esoteriska lära
8  Universellt Broderskap
9  Livet efter döden – Kama loka och Devachan
10 Guru och Chela – Mästare och Lärjunge
11 Drömmar
12  Nyårslöften och Julen

 


ÅRGÅNG 3:

13  Den Heliga Graalen
14  Astralljuset och astralkroppen
15  Elden – Eldsjälarna: HPB, WQJ, RC
16  Teosofin & neo-platonismen – sanningsälskarna
17  Miljön – den yttre och den inre
18  Vattumannens tidsålder inled 1898 –Tidsvågen

 


ÅRGÅNG 4:
19  Buddhismen – den yttre och den inre
20  Mänsklighetens tjänare och den Okände Guden
21 Människan – en tanke
22 Meditation och Teosofi
23 Meditation – ett outtömlig ämne
24 Mahatmorna som ideal och verklighet
 

 

_____________________________________________________________________

länk till
Tidskriftslista
TEOSOFISKA RÖRELSENS tema-tidskrifter (nr  1-71) ordnade i ämnes- och bokstavsordning.
_____________________________________________________________________


 | till Helena Blavatsky  Online
| till William Q Judge Online  | till Robert Crosbie Online | till B P Wadia Online
 
till ULTs hemsida  | till  Teosofiska Rörelsens Arkiv 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23