yantra1.gif (2187 bytes)

Teosofiska Rörelsens Tre Syften

 

1     Att bilda en kärna av Universellt Broderskap inom mänskligheten utan att
       fästa  avseende på ras, troslära, kön, samhällsklass eller hudfärg

2     Att studera forntida och moderna religioner, filosofier och vetenskaper,
       samt klargöra vikten av sådant studium.   
         
3    Att utforska de oförklarade naturlagarna och människans latenta psykiska
      krafter.

 


|   till ULTs hemsida   till William Q Judge Online  |  till Helena Blavatsky Online   |

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23