MÅNDAGSGRUPPEN kl. 19.00-21.00
Meditations skolan

Start den 8 september 2014
sedan varannan vecka:
8 sep; 22 sep; 6 okt; 20 okt; 3 nov; 17 nov; 1 dec; 15 dec; 29 dec;

Köpenhamnsvägen 13 C, (ingång genom grinden 13) in på gården, nedre plan, Malmö, tel. 070 376 47 47

Studier i  Patanjalis Yoga Aforismer

 
Måndagar kl. 19.00-21.00

I måndagsgruppen så fortsätter vi att studera Patanjalis yoga system.
Vi går igenom hela Patanjalis bok, vers för vers, bok för bok, löpande och försöker tillgodogöra oss dess
esoteriska innehåll, de riktlinjer och råd som Patanjali förmedlar angående meditation. Detta kommer i
förlängningen att leda till att vi lär känna oss själva bättre – SJÄLVKÄNNEDOM

Den Österländska Psykologin visar här upp hela sitt register som baseras på tusentals år av erfarenheter, missa inte
denna spännande studiegrupp. Nedan ser du studiematerialet:

Patanjalis Yoga-Aforismer – Förord
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok I
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok II
Patanjalis Yoga-Aforismer – Bok III
Patanjali Yoga-Aforismer – Bok IV
________________________________________________

 

Gratis inträde – Välkomna!

 

 

|   till ULTs hemsida   | 

_____________________________________________________________________

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-08-26