TEOSOFISKA FÖREDRAG MALMÖ
Vårterminen 2018
10 januari - 13 juni
Onsdagar – 19.30-20.30

Köpenhamnsvägen 13 C, (ingång genom grinden nr 13/15) in på gården, nedre plan.
 
Malmö tel. 070 376 47 47

Januari

10/1 Mahatma Gandhis möte med Teosofin

17/1 Vår inre och yttre Gud

24/1 Drömmar, sömn och visioner

31/1 Hur kan vi möta karma i vardagen?

 

Februari

7/2 Medvetandets utveckling

14/2 Den tibetanska Dödsboken och efter döden tillstånd

21/2 Teosofins Yoga

28/2 Är vi alla Ett?
 

Mars

7/3 Vad är skillnad mellan dogmer och dogmatism?

14/3 Är vi alla odödliga?

21/3 Eko från Orienten, WQJ dagen

28/3 Reinkarnationens nödvändighet

April

4/4 Astralljuset och psykometri

11/4 Raja Yoga - den heleiga vetenskapen

18/4 Tankar kring elementaler

25/4 Cykler, evighet och föränderlighet
 

Maj

2/5 Sjutalets esoterik

9/5 Buddha, Tsong Kha-pa och Blavatsky

16/5 Akasha, Astralljuset och magnetism

23/5 Pythagoras och helig geometri

30/5 Det högre och lägre förnuftet


Juni

6/6 Den andliga vägens sju ädelstenar

13/6 Solens symbolik

Sommarlov

ULTs Studiegrupper på Onsdagar
Våren 2018

10 januari - 13 juni

Köpenhamnsvägen 13 C, (ingång genom grinden 13/15) in på gården, nedre plan, Malmö.  För vidare information ring 070 376 47 47

DHARMAGRUPP I
Denna grupp träffas varje onsdag kl. 17.30 - 18.15
TEOSOFI


Här
tar vi del av Teosofins Oceans esoteriska filosofi på ett mer djupgående sätt än vad som är möjligt under ett föredrag. Vi studerar också parallellt Frågor och Svar på Teosofins Ocean av Robert  Crosbie.

Vi kommer att fortsätta våra studier av boken: Teosofins Ocean löpande.
Vi inleder våra studier i kapitel 11 denna termin.

Teosofins Ocean
kan betraktas som en enklare version av boken Den Hemliga Läran eller den teosofiska filosofins ryggrad. Det mesta som finns i denna bok speglar kärnan i teosofins esoteriska lära. För mer info se online: Teosofins Ocean

DHARMAGRUPP II
Denna grupp träffas varje onsdag kl. 18.15 - 19.00
PATANJALIS YOGA AFORISMER

Här tar vi del av de teosofiska nycklar som William Q Judge lämnat till oss i form av Patanjalis Yoga Aforismer, hans engelskspråkiga översättning av sanskritverket  Patanjalis Yoga Sutras, för att vi bättre ska kunna förstå de olika yogastadierna ur ett esoteriskt perspektiv. Vi studerar Patanjalis Yoga Aforismer löpande under kursens gång. Vårens studier inleds med bokens förord

Vad beträffar de olika yogasystemen gör vi bäst i att citera några inledande anmärkningar av överste H.S. Olcott, Teosofiska Samfundets president, ur Bombay-upplagan av dessa Aforismer, utgiven i augusti 1885. Han säger:

”Yogasystemet är uppdelat i två huvuddelar, Hatha- och Raja-Yoga. Det finns många mindre uppdelningar som kan sorteras in under endera av de båda huvuddelarna. Hatha-Yoga främjades och utövades av Matsendra Nath och Goraksh Nath och deras anhängare och av många asketiska sekter i detta land (Indien). Systemet handlar huvudsakligen om människans fysiologiska del och avser att säkerställa hälsan och uppöva viljan. De föreskrivna metoderna för att uppnå målet är så svåra att endast ett fåtal fast beslutna själar går igenom alla övningsstadierna, medan många har misslyckats och dött under sina juni försök. Systemet har därför kraftigt fördömts av alla filosofer. Den vida berömde Sankaracharya har i sin avhandling Aparokshanubhuti anmärkt att 'Hatha-Yogasystemet var avsett för dem vars världsliga önskningar inte har tillfredsställts eller utrotats'. Han har även i andra verk starkt uttalat sig mot utövandet av det.

”Å andra sidan försöker Raja-Yogier att behärska själva förnuftet genom att följa de regler som fastställts av de största adepterna.”

Patanjalis regler tvingar lärjungen att inte bara inhämta riktig kunskap om vad som är och inte är verkligt, utan även att utöva alla dygder. Fastän resultat i form av psykisk utveckling inte visar sig så omedelbart som fallet är med den framgångsrike utövaren av Hatha-Yoga, är det oändligt mycket tryggare och helt säkert andligt, vilket Hatha-Yoga inte är. I Patanjalis Aforismer finns en viss anspelning på Hatha-Yoga-övningar, till exempel ”kroppsställningar”, där var och en är svårare än den föregående, samt ”kvarhållande av inandad luft”, men han säger klart ifrån att späkning och andra övningar syftar till att antingen lindra vissa mentala lidanden eller att underlätta uppnåendet av förnuftets koncentration.

Utdrag ur FÖRORDET till Patanjalis Yoga Aforismer av William Q Judge.

 

|   till ULTs hemsida   | 

_____________________________________________________________________

Copyright © 1998-2018 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2018-01-07