ULTs Månads bulletin
MÅNADENS TEMA

Årg 27 • nr 1 • Malmö-program nr 273 • Januari 2014

____________________________________________________________________

 

Mästarnas uppdrag

Beträffande Mästarna och Nirmanakayorna så hjälper de mänskligheten på följande sätt: De är kanalerna för den Allra Högste, Logos eller OrdetVar och en av Dem är ett mantra som utvecklas från det enda odelbara Ordet. Ideation [idéföreställning] och Imagination [den imaginära förmågan] är en kombinerad förmåga, som använder ljud och färg, och tal-språk, och deras skapade tanke-bilder, idé-avgudar, som är inbyggda och från Akasha, blir konkretiserade tills detta plan av att grov materia uppnås. Samma sak med luften, som vi alla andas, där vår jordiska och bristfälliga konstitution inte kan inandas, behålla och absorbera mera av detta ozon. Eftersom det ligger till på det viset, så har De skapat institutionen av Gudomliga Inkarnationer. Genom att använda sin kunskap om tids-cyklerna,  tar de kroppar av kött och blod och blir som vi, klädda i jordiska kläder. De undervisar, och Deras kunskap uppväcker oss från den tamasiska eller okunnighetens sömn, och vi drar nytta av den här. Den största nyttan är ökandet av vår förmåga att andas och absorbera Akashisk ozon.

Sedan framskrider var och en från det allmänna och universella till det enskilda och det personliga. Det är som beträdandet av Chelaskapets väg kommer in i bilden. Du är vid denna punkt. Du inandas mer ozon genom att studera och genom strävandet i koncentration under själva tillämpningen. Den Älskvärde Gurun skapar den inre Chelan. Gurun använder våra substanser och essenser och genom Hans Kriyashakti skapas en ny Varelse ur det gamla ynkliga och jordiska självet. Naturligtvis måste vi anta övningar av stillhet och avskildhet, ideation och imagination, arbete och dyrkan – notera tre par. Mästarna arbetar för mänskligheten och detta arbete leder till arbete med personer och personligheter som blivit ”lyssnare” till Deras Visdom och mänsklighetens tjänare. De är Fullkomliga Varelser, vi är ”blivande”. Nu har du börjat bli transformerad. Må ditt ljus lysa mer i din hjärna och utstråla genom dina ögon och händer och fötter! Hjärtas elektricitet yttrar sig som personlig utstrålning eller magnetism. Detta är inte fiktion, det är faktum. Sålunda börjar ur dyn och slaggen från dammen en lotusblomma att stiga upp.

_____________________________________

Teosofiska Speglingar
Unpublished Letters # 6 av B P Wadia
Bulletin nr 273
, December 2014, Malmölogen

         Arkivet (1-272)

 
 

|   till ULTs hemsida   | 

_____________________________________________________________________

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2017-01-11