ULTs Studiegrupper på Onsdagar
Höst 2014
Köpenhamnsvägen 13 C, (ingång genom grinden 13/15) in på gården, nedre plan, Malmö.  För vidare information ring 070 376 47 47

DHARMAGRUPP I
Denna grupp träffas varje onsdag kl. 17.30 - 18.15

Här
tar vi del av Den Hemliga Lärans esoteriska filosofi på ett mer djupgående sätt än vad som  är möjligt under ett föredrag.

Vi kommer under denna termin att fortsätta löpande med studiet av boken: Den Hemliga Läran eller Dzyans Bok som den förmedlades av Helena Blavatsky på uppdrag av Mästarna från den Stora Logen. 

Den Hemliga Läran
kan betraktas som den teosofiska filosofins ryggrad. Det mesta som finns i denna bok speglar kärnan i teosofins esoteriska lära. För mer info se online: HPBs sida.

 

DHARMAGRUPP II
Denna grupp träffas varje onsdag kl. 18.15 - 19.00
UNIVERSELL TEOSOFI

Här tar vi del av de teosofiska nycklar som Robert Crosbie lämnat till oss för att  vi ska kunna förstå Teosofin bättre. Vi studerar boken Universell Teosofi löpande.

”En människa sägs ha blivit befäst i andligt vetande när hon kan försaka varje önskan och begär som kommer i hennes hjärta och är lycklig och nöjd av sig själv, i Självet och genom Självet. I olyckor och eländen är hennes sinne ostört. Hon är lycklig och nöjd i välgång och är främmande för oro, fruktan och förargelse. En sådan människa kallas en Muni. När i varje omständighet hon tar emot varje händelse, vare sig fördelaktig eller ofördelaktig, med samma sinne, som varken gillar eller ogillar, är hennes visdom stadgad, och möter hon gott eller ont varken jublar hon över det ena eller blir nedtyngd av det andra.”                                                                                          Robert Crosbie

länk till innehållsförteckning för Universell Teosofi Online 

 

Gratis inträde – Välkomna!

 

|   till ULTs hemsida   | 

_____________________________________________________________________

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö   
Uppdaterad 2014-08-26