triangel.gif (5598 bytes)
DSF nr 10

 Den som frågar

 REINKARNERAR DJUREN?


från Vahan, 1891-1892

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 P.C.W. – Om djur inte reinkarnerar, hur får dessa i så fall en rättvis upprättelse för det liv av lidande som en del fått uthärda?

Svar 10: W.Q.J.Svaret är lätt. Djuren reinkarnerar faktiskt, men det som reinkarnerar hos djuren är inte detsamma som den princip som reinkarnerar hos människan. Om vi skulle anta att de monader som just nu går igenom det nuvarande djurlivet reinkarnerade på ett slumpartat sätt, då skulle sannerligen all lag och ordning försvinna, vår filosofi skulle rasa ihop och ett skräckens välde bli följden inom evolutionsplanen.

 

Översatt från Willliam Q Judges Theosophical Articles, vol II, sid 486, ”The Enquirer, query nr 10.” Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23