triangel.gif (5598 bytes)
DSF nr 11

 Den som frågar

 HUR SKILJER SIG DRÖMFORMER FRÅN KAMA-MANASISKA FORMER?


från Vahan, 1891-1892

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 F.J.D. – Vad är skillnaden mellan de former man ser i drömmar och visioner på ett astralt plan och de man ser på ett Kama-Manasiskt plan? Och vilken av de två typerna av syner anses ha den större objektiva realiteten? Om Kama-Manasiska former följer med det Devachanska medvetandet, på vilket sätt är det då förenat med det Högre Jaget?
 

Svar 10: W.Q.J. –  De former man ser i drömmar och visioner är nästan alltid bilder; de som finns på det Kama-Manasiska planet är oftare verkliga former av det slagets materia. Skillnaden – när den föreligger – är densamma som skillnaden mellan själva tingets form och formen av ett fotografi av detsamma. ”Formerna” inom det Devachanska medvetandet  är inte objektiva för oss som lever på jorden, men väl för den varelse som befinner sig i det Devachanska medvetandetillståndet. Eftersom entiteten ifråga inte är fri – och därför befinner sig i Devachan – så skapar förnuftet själv alla sina omgivningar in i minsta detalj, och odlar på det sättet delar av sin karaktär som inte kunde odlas på samma sätt någon annanstans. Föreningen med det Högre Jaget, varom F.J.D.s idéer är vaga, är samma förening som finns under jordelivet, fastän den verkar genom en annan kanal.

 
Översatt från Willliam Q Judges Theosophical Articles, vol II, sid 486, ”The Enquirer, query nr 11.” Utgiven av The Theosophy Company, Los Angeles 1980.

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   |  

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23