triangel.gif (5598 bytes)
 FTD 36

 Den fysiska kroppen

från
Forums teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

DEN FYSISKA KROPPEN

Byggd utanpå och inom dess prototyp, astralkroppen. Ingen strikt uppdelning mellan dessa två “höljen”. Nervsystemet har den närmaste kontakten med astralkroppen. Hjärnan och nervsystemet en slags Ashvattha [träd] som växer “med rötterna uppåt och grenarna nedåt”. Kroppen är sammansatt av miljontals “småliv”, där vetenskapens mikrober är en form. Dessa “småliv” bygger upp allting i naturen, från ett träd till en elefant. Deras oupphörliga rörelse. De arrangerar sig själva som celler. Cellerna är ideella former. Kroppen är den mest illusoriska av principerna; ständiga förändringar i dess sammansättningar. Vid kroppens död, står inte längre dessa “småliv” i ett växelförhållande till varandra, utan härjar vilt som destruktiva krafter, och har förvandlats till åtskiljande krafter. Vartenda ”småliv” har ett eget medvetande, med särskilda tendenser och begär. Cellernas selektiva verksamhet, bevisas genom att de tar från blodet vad de behöver, och stöter bort resten. Ett sår helas genom dessa ”småliv”, utan medvetet medverkande av människans förnuft. Varje cell har ett centraliserat eller specialiserat medvetande. I förening skapar dessa en fortsatt centralisering av medvetandet i organen, var och en med sin ”styrande gudom”. Alla dessa har sina egna vanor och begär. En betydelse av det hinduiska uttrycket “miljontals gudar”. Hjärtat är manas särskilda organ; levern och mjälten är kamas organ. Många av människans begär och tendenser uppstår genom att hon dåraktigt identifierar sig själv med dessa kroppsliga begär. Ärftlighetens inverkan, på familjen och nationen, på kroppens moraliska och fysiska karaktär. Möjligt att avsevärt utvidga kroppens liv genom kunskap om de ockulta egenskaperna och lagarna som styr den. [sid. 23]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23