triangel.gif (5598 bytes)
FTD 35

  Samfundets Tredje Syfte

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

SAMFUNDETS TREDJE SYFTE

“Att studera och utforska psykiska och andra krafter latenta i människan”. Råder allmänt missförstånd kring detta. Uppfattas ofta att det bara ska tillämpas på de astrala förmågorna, vilka är de minst viktiga. Psyche betyder själ eller andning, och ”psykiska krafter” menas här själsliga förmågor. Förnuftets makt över materian. Själens makt över förnuftet och den kamiska naturen genom självbehärskning,. Koncentrationens kraft. Viljans och föreställningsförmågans makt att skapa former på alla de olika formplanen. Förnuftets förmåga i största allmänhet att skapa energi. Tanken som en kraft. Förmågan att förstå sina verkliga motiv. Förmågan att spåra en tanke till sin källa. Förmågan att skilja mellan det verkliga och det overkliga, mellan rätt och fel. Förmågan av att ”lyssna inifrån” genom att göra förnuftet mottagligt för högre förnimmelser. Den stora förmågan att vara tyst i tal och tanke. Den sistnämnda är sällan odlad; likväl är den av yttersta vikt. Mycket mer värdefull än astral clairvoayance [klarsyn, klärvoajans] eller clairaudience [klarhörsel, kläraudiens]. Och dessa är enligt reglerna vanligtvis inga ”förmågor”, eftersom de är sporadiska och är helt och hållet bortom kontroll. Det bästa sättet att odla några av de verkliga förmågorna är i livets små angelägenheter. De högsta förmågorna som används av Adepterna finns latent i den vanlige människan, som omedvetet använder många av dem, eftersom det högre är närvarande i det lägre fastän inte fullt uttryckt och förstått. Förmågor som alla människor använder i drömmen; dagligen ges exempel på mental telepati. “Hjärnvågor”. Dessa förmågor borde studeras och undersökas. Vikten av att studera sina dagliga erfarenheter. Alltför många människor lär sig ingenting av detta eftersom de har alltför stor brådska och eftersom de inte har insett att saker och händelser närmast dem ofta är de mest mystiska. Det finns ingen anledning att gå på seanser eller att åka till någon annan del av världen för att studera ockulta förmågor. Dessa finns inom oss. De omger oss. Lagarna som styr dem bör upptäckas. Så varje medlem som studerar och på rätt sätt utforskar sig själv följer Samfundets tredje syfte. [sid. 21-22]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014-2014-2004 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö  
Uppdaterad 2014-03-23