triangel.gif (5598 bytes)
FTD 31

  Studiet av Den Hemliga Läran

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

STUDIET AV ”DEN HEMLIGA LÄRAN”


Innehåller allmän information som riktar all världens tankar mot den andliga naturen, räcker för sekler framöver. Volymerna bör först studeras för att upptäcka de allmänna lagarna: hela naturen är levande; evolutionen; inget är dött i universum; cykler; astrala, psykiska och andliga sfärer; planeters, kontinenters, rasers och människors förflyttningar. Varje volym är uppdelad i tre delar: (a) filosofin (b) bevis genom religionen (c) bevis genom vetenskapen. För att sätta sig in i undervisningen och vetenskapen under sina studier bör man anstränga sig för att förstå andemeningen istället för att lära sig alla förklaringar och sanskrit termer. Den Hemliga Läran innehåller inte sista ordet. HPB sade att hon endast satte igång all världens tankar i denna riktning. Detta verk avser att uppväcka intuitionen mera än den analytiska förmågan. Det finns till synes uppenbara motsägelser i detta verk och dessa framträder bara för dem som läser med förutfattade meningar. Eleverna bör försöka uppnå den centrala ståndpunkt varifrån arbetet var skrivet. Den Hemliga Läran kan endast bli fullt förstådd av dem som kan nå till samma utvecklingsgrad som dess författare. Ansträngningar måste göras för att nå till detta plan.[sid. 19]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23