triangel.gif (5598 bytes)
FTD 30

  Tanken

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

TANKEN

 

Jagets verksamhet i ett materiellt underlag. Olika slags tankar, andliga, intellektuella och djuriska. Det sistnämnda är lite starkare än begäret. Närvaron av det lägre manas i det mänskliga djuret orsakar att det senares passion bli uppblandad med förnuftet och resulterar i ett syndigt leverne. Svårighet att förhindra förnuftet att på detta sätt blanda sig med den vanliga djuriska naturen. Förnuftet bör kontrollera det djuriska i stället för att bli kontrollerad. Förnuftet missfärgas av allt det fokuserar sig på. Detta är den så kallade tanken hos de flesta människor. Svårighet att finna en ren tanke. Förnuftet influeras av andra människors närvaro, av vår inlärning och uppfostran, och av våra begär vilka bör undvikas. Den enda rätta tanken är den som kommer från den andliga människan, det högre jaget. Patanjalis Yoga Aforismer nödvändig att studera. En del teosofer, kanske mer än andra människor, överväger nödvändigheten av att gå in i sin egen natur och finna de sanna orsakerna till sina olika handlingar, bemödanden och önskningar. Tanken är den flyktigaste och den mest okontrollerade handlingen av alla. Att hålla tanken stadigt kvar på ett objekt, som är av andlig karaktär, och som är i harmoni med människans bestämmelse, är något man bör sträva efter. [sid. 18] 

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

____________________________________________________________________

Patanjalis Yoga Aforismer av William Q Judge

____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23