triangel.gif (5598 bytes)
FTD 35

Forum’s teosofiska diskussionsämnen

nr 1-39

[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


DISKUSSIONSÄMNEN 

IN May, 1895, Mr. Judge announced that the Theosophical Forum, (a small monthly pamphlet containing questions and answers on Theosophy) “enters upon a new life and era.” Henceforth, he said, “it will be issued from the office of the President and under his direction.” In other words, Mr. Judge, then the president of the Theosophical Society in America, took total responsibility for the Forum. He also said there would be changes:

Editorial treatment of topics by W.Q.J., C.F.W., and others who hold similar views, will also vary from the past; and as to this it can now be observed that if the treatment of several subjects shall seem inconsistent with what was said in the old series, the inconsistency will be due to a present more definite and rigorous application of theosophical theories to the questions in hand rather than the mechanical and narrow view formerly obtaining.

This is the primary reason why Forum Answers, published by the Theosophy Company in 1982, consists only of the answers made by Mr. Judge to questions sent to the Theosophical Forum from 1889 to February, 1896.

At the end of the first issue of the “new” Forum, Mr. Judge inaugurated a section titled “Subjects for Discussion;’ consisting of condensed paragraphs on various subjects considered useful for discussion and study by individuals and Branches of the Society. In view of Mr. Judge’s statement that the Forum was under his direction, it may be assumed that he either wrote or approved of these items. Present-day students of Theosophy will find them of value.

They are reprinted here as they were presented in the Forum, from May
1895 through March 1896.

In every issue, the following statement preceded the topics for discussion: “In articles and addresses never use Sanskrit or foreign terms without also giving the English meaning; use English terms preferably:’

_________________________________________________________


35. SAMFUNDETS TREDJE SYFTE


“Att studera och utforska psykiska och andra krafter latenta i människan”. Råder allmänt missförstånd kring detta. Uppfattas ofta att det bara ska tillämpas på de astrala förmågorna, vilka är de minst viktiga. Psyche betyder själ eller andning, och ”psykiska krafter” menas här själsliga förmågor. Förnuftets makt över materian. Själens makt över förnuftet och den kamiska naturen genom självbehärskning,. Koncentrationens kraft. Viljans och föreställningsförmågans makt att skapa former på alla de olika formplanen. Förnuftets förmåga i största allmänhet att skapa energi. Tanken som en kraft. Förmågan att förstå sina verkliga motiv. Förmågan att spåra en tanke till sin källa. Förmågan att skilja mellan det verkliga och det overkliga, mellan rätt och fel. Förmågan av att ”lyssna inifrån” genom att göra förnuftet mottagligt för högre förnimmelser. Den stora förmågan att vara tyst i tal och tanke. Den sistnämnda är sällan odlad; likväl är den av yttersta vikt. Mycket mer värdefull än astral clairvoayance [klarsyn, klärvoajans] eller clairaudience [klarhörsel, kläraudiens]. Och dessa är enligt reglerna vanligtvis inga ”förmågor”, eftersom de är sporadiska och är helt och hållet bortom kontroll. Det bästa sättet att odla några av de verkliga förmågorna är i livets små angelägenheter. De högsta förmågorna som används av Adepterna finns latent i den vanlige människan, som omedvetet använder många av dem, eftersom det högre är närvarande i det lägre fastän inte fullt uttryckt och förstått. Förmågor som alla människor använder i drömmen; dagligen ges exempel på mental telepati. “Hjärnvågor”. Dessa förmågor borde studeras och undersökas. Vikten av att studera sina dagliga erfarenheter. Alltför många människor lär sig ingenting av detta eftersom de har alltför stor brådska och eftersom de inte har insett att saker och händelser närmast dem ofta är de mest mystiska. Det finns ingen anledning att gå på seanser eller att åka till någon annan del av världen för att studera ockulta förmågor. Dessa finns inom oss. De omger oss. Lagarna som styr dem bör upptäckas. Så varje medlem som studerar och på rätt sätt utforskar sig själv följer Samfundets tredje syfte.

 

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23