triangel.gif (5598 bytes)
FTD 27

  Villkorlig odödlighet

från
Forum’s teosofiska diskussionsämnen
[The Theosophical Forum – maj 1895- mars 1896]

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


 DISKUSSIONSÄMNEN

I maj, 1895, aviserade Judge att Theosophical Forum, (en liten månadsskrift som innehöll frågor och svar på teosofi) ”är på väg in i ett nytt skede och era”. Hädanefter, sa han, “kommer den att utges från presidentens kontor och under hans ledning”. Med andra ord, Judge, som då var president för Teosofiska Samfundet i USA, tog hela ansvaret för Forum. Han sa också att det skulle ske förändringar:

Redaktionell behandling av ämnen av W.Q.J,  C.W.F. och andra som hyser likartade uppfattningar, kommer framöver att skilja sig från tidigare framställningar; och angående detta kan man nu observera att om behandlingen av åtskilliga ämnen inte riktigt verkar överensstämma med dem  från de äldre serierna, så beror den bristande överensstämmelsen på en för närvarande mer klar och noggrann tillämpning av de teosofiska teorierna på de föreliggande frågorna istället för det mekaniska och snäva synsätt som förut var gällande.

Detta är den huvudsakliga anledningen till varför ForumAnswers", publicerad av Theosophy Company 1982, enbart består av de svar som Judge gav på frågor som skickades till Theosophical Forum från 1889 till februari 1896.

I slutet av den första utgåvan av ”nya” Forum, införde Judge en ny avdelning under rubriken ”Diskussionsämnen”, som bestod av nerkortade textavsnitt inom varierande ämnesområden som ansågs vara användbara för diskussion och studium för enskilda individer och branscher inom det Teosofiska Samfundet. Med hänsyn till Judges uttalande att Forum var under hans överinseende, kan man anta att han antingen skrev eller godkände dessa. Teosofistuderande av idag värderar dem högt.

Här har de åter tryckts upp precis som de presenterades i Forum, från maj 1895 fram till mars 1896.

I varje avsnitt inleddes diskussionsämnen med följande meddelande. ”Använd aldrig sanskrit eller främmande termer i artiklar och inlagor  utan att också ge den engelska betydelsen därav; använd i första hand engelska termer.”

_________________________________________________________

VILLKORLIG ODÖDLIGHET

Läran om de själlösa varelserna. Det är viktigt att känna till att ens odödlighet är villkorlig. Betydelsen av uttrycket ”förlorandet av själen”; felaktig term eftersom den inte helt och hållet uttrycker vad som avses. Det är fullständig separation av högre manas från lägre manas och en konsekvent frånvaro av all andlighet inom det lägre jaget. Lägre manas är den enda delen av den lägre människan som är inkarnerad i kroppen och förbunden med jorden och som kan uppnå odödlighet. Och detta kan endast ske genom det förenar sig själv med sin andra hälft, högre manas. Livet i Devachan är endast ett resultat av detta. I strikt betydelse betyder odödlighet självets eviga liv, den mänskliga personliga tillvaron. Denna kommer att leva genom tidsåldrarna om den fullständigt uppgår i sin högre natur. Betydelsen av uttrycket i Isis Unveiled, “Överallt i livet så möter vi själlösa män och kvinnor”. Sådana varelser blir inte efter döden förenade med sina andliga jag, utan vistas för en kort tid i någon av de olika inre regionerna. Det andliga jaget skapar ett nytt lägre manas eller bärare och påbörjar en ny inkarnation. Detta blir den nya personligheten och blir ständigt attackerad av den döende kvarlevan från det förflutna. Detta alstrar alla dessa oförklarade begär och intryck inom var och en. Det har sagts att en enda äkta strävan under en inkarnation kommer att skänka odödlighet åt det lägre jaget samt andliga möjligheter i framtiden. [sid. 16]

WILLIAM Q. JUDGE
The Theosophical Forum

 

Översatt från häftet Subjects for Discussion av William Quan Judge. Dessa utdrag är från The Theosophical Forum (1895-1896). Utgiven av Theosophy Company, Los Angeles 1990.

 _____________________________________________________________________

Här kan du läsa hela den engelska texten:

Subjects for Discussion by W. Q Judge (From the New Forum May 1895 – March 1896)

_____________________________________________________________________


|
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23