triangel.gif (5598 bytes)
nr 139

  Alkoholens verkningar är nedbrytande
från
Forum Svaren 1889-1896

William Q Judge
 

© 2001 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)


 

Alkoholens verkningar är nedbrytande, och ändå förekommer det att alkoholpåverkade personer ger uttryck åt upphöjda känslor och moralläror. En vän till mig känner till ett fall av det slaget. Personen i fråga citerar i berusat tillstånd fina ställen i bibeln och andra skrifter. Hur kan detta komma sig?

139. WQJ: Påståendena i frågan är alltför generaliserande. En del av alkoholens verkningar är fördärvliga, andra är det inte. Alkoholen har många goda användningsområden. Det är missbruket som är fördärvligt. Det behöver inte finnas något samband mellan uttryckandet av upphöjda känslor och de fördärvliga verkningarna, men i många fall finns det ett samband. Det är välkänt att alkoholens verkan ibland – på samma sätt som vid hypnotism – består i att fördunkla den yttre hjärnan och släppa loss minnena av religiösa och upphöjda känslor från tidigare skeden i livet. Det är som att mekaniskt repetera någonting gott. Den berusade har blivit en sentimental maskin. Men det inre minnet kan inte bli berusat, och det är detta minne som ger uttryck åt de upphöjda känslorna. Morfin verkar på samma sätt  – vilket är ännu mer nedbrytande i sina verkningar än alkohol – och kan få den som intar det att yttra höga tankar och skriva magnifika litterära alster. [s 121] 
 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23