triangel.gif (5598 bytes)
nr 13

 Ormen har många betydelser

från
Forum Svaren 1889-1896

William Q. Judge


© 2004 Online Teosofiska Kompaniet Malmö

Dorje1.gif (4461 bytes)
 


”Gudarnas Väktare” som står mitt emot ingången till indiska tempel representeras med att ha en fot på en kobras huvud; är detta symboliskt för den hinduiska religionens triumf över ormdyrkan – eller vad?

Svar 13: W.Q.J. Jag skulle vilja säga att så inte är fallet. Ormen har många betydelser, och att stå med foten på ormens huvud kan betyda att du har uppnått fullständigt herravälde över den lägre naturen, ty ormen står i det här fallet för naturen och dess krafter. Och eftersom hinduismen innehåller en hel del om ormen, så kan figurerna som omtalas inte betyda religionens triumf över ormdyrkan. [sid 12]

 |
   till ULTs hemsida   |  till William Q Judge Online   | till ForumSvaren HuvudIndex   | 

wpeAF.jpg (3179 bytes)

Copyright © 1998-2014 Stiftelsen Teosofiska Kompaniet Malmö     
Uppdaterad 2014-03-23